Fogalomtár (2012)

CCF, CFC

Fedezeti összegek beszedése (Collection of Cover Funds, Cover Funds Collection) a napközbeni többszöri elszámolásban.

CDV (Check Digit Value)

Meghatározott algoritmus szerint kiszámított ellenőrző szám. Az IBAN ellenőrzőszámot pl. az ISO 13616 szabvány szerint kell képezni, és ezt a mintát követi a SEPA beszedő azonosító ellenőrzőszám-képzése is.

CPSR

Törlési Információs fájl

Call center (telefonos ügyfélszolgálat)

a) automata/IVR: „Tone” üzemmódú telefonkészüléken igénybe vehető automatizált elektronikus banki szolgáltatás. b) élőhangos: Banki ügyintéző közreműködésével telefonon igénybe vehető nem automatizált banki szolgáltatás.

Certificate

A Kibocsátó saját joga szerinti olyan értékpapír, amely alapján a Kibocsátó arra vállal kötelezettséget, hogy a Certificate Végleges Feltételében rögzített esedékességkor az ott meghatározott Alaptermék értékétől függő pénz- vagy egyéb követelést teljesít az értékpapír tulajdonosa javára.

Certificate Végleges Feltételek

Az a dokumentum, amelyben a certificate Kibocsátója meghatározza a certificate alapvető jellemzőit, így

Charge kártya (Költési kártya vagy Terhelési kártya)

A hitelkártyától eltérően havonta nem a minimum-összeg törlesztési kötelezettség terheli a kártyabirtokost, hanem a havi költés teljes összegét vissza kell fizetnie.

Chip kártya

Olyan „smart card” bankkártya, melyben beépítve banki, fizetési funkciókra (is) alkalmas chip található. Ma még a kártya legtöbbször mágnescsíkot is tartalmaz (így mindkét elfogadói környezetben használható). A chipes kártya egy aktív mikroáramkört/mikrokontrollert és nagy mennyiségű memóriát tartalmaz, továbbá hatékony kriptográfiai és hitelesítési algoritmusok alkalmazását teszi lehetővé. A chip technológia kezelésére speciális, chipolvasóval ellátott terminálok illetve ATM-ek kerültek forgalomba. A mágnescsíkos adattárolásnál fejlettebb, több technológiai lehetőséget kínáló és magasabb biztonságú módszer, a kártyák multiapplikációs felhasználását (hűségprogramok, e-pénztárca) is lehetővé teszi.

Ciklus (elszámolási ciklus)

A Bankközi megbízások elszámolásának egy fordulója, az input befogadás kezdetétől az elszámolási eredmények létrehozásáig és kiadásáig terjedő időszak. Az éjszakai elszámolás első (általában egyetlen) elszámolási ciklusa 2. szakaszra bontható. A második ciklusra alkalmanként, fedezethiány, illetve késői küldés rendkívüli küldési szakasz kihasználása esetén kerül sor. A napközbeni többszöri elszámolásban öt ciklusra, szombati munkanapokon 3 ciklusra kerül sor. (Ld. → Szakasz, → Rendkívüli Küldési Szakasz)

Co-branded kártya

Két piaci szereplő (jellemzően egy bank és egy vállalat) közösen kibocsátott kártyája, melynek célja a kártyahasználathoz kapcsolódó további előnyök biztosítása az ügyfél számára, emellett az ügyfél márkahűségének növelése. (Pl.: hűségprogram pontgyűjtéssel, árengedmények, kedvezmények biztosítása)

Cover check parameter

Fedezeti paraméter