Fogalomtár (2012)

D nap

A dematerializált részvény keletkezésének napja, illetve az átalakítási terminus lezárását követő első elszámolónap.

DETSTA jelentés (DJ)

A homogén küldő kötegbeli csoportos (átutalási / beszedési) kezdeményező tételekre a partner-bankok által adott válaszok napi és összesített (végső) kimutatása.

DETSTA üzenet (DS)

A csoportos (átutalási / beszedési) megbízás üzenet tételeire a partnerbankok által adott válaszok napi és összesített (végső) kimutatása.

DVD típusú értékpapír-számla transzfer

(Delivery versus Delivery) az a tranzakció, amely végrehajtása során egy vagy több meghatározott sorozatú értékpapír terhelése történik egy vagy több sorozatú értékpapír jóváírása ellenében. A terhelés és jóváírás egyidejűleg történik.

DVP típusú értékpapír-számla transzfer

(Delivery versus Payment) az a tranzakció, amely végrehajtása során egy meghatározott sorozatú értékpapír terhelése történik, a pénzbeli ellenérték – MNB-nél, vagy a KELER-nél vezetett – pénzszámlán történő jóváírása ellenében. A terhelés és jóváírás egyidejűleg történik.

Delivery

Derivatív ügyletek fizikai szállítással történő teljesítése.

Demat esemény

A dematerializált értékpapírokra – a kibocsátó utasítása alapján – végzett szolgáltatások (keletkeztetés, törlés, átalakítás, rábocsátás, részleges törlést, kiszorítás, okiratcsere) összefoglaló elnevezése, mely fogalom a jelen Szabályzatban jelentheti az adott helyen tárgyalt speciális szolgáltatást, vagy utalhat általánosságban a dematerializált értékpapírokkal kapcsolatos, itt felsorolt szolgáltatásokra.

Dematerializált értékpapír

A Tpt.-ben és külön jogszabályokban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség.

Dematerializált értékpapírra vonatkozó okirat

A kibocsátó által, a Tpt. 7. § (2) bekezdése alapján egy példányban kiállított és a KELER-nél nyomtatott vagy elektronikus okirati formában letétbe helyezett, értékpapírnak nem minősülő irat..

Dematerializált értékpapírt meghatározó adat

Az értékpapír jogszabályban előírt valamennyi kelléket, a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét és a kibocsátott értékpapírok számát digitálisan rögzítő jelsorozat.

Deviza alapú hitel / kölcsön

A hitel/kölcsön összegét, a hitelező devizában (pl. EUR, CHF, USD, stb.) tartja nyilván, , forintban vagy devizában folyósítja, a törlesztőrészletet devizában állapítja meg és az adós a fizetési kötelezettségét forintban teljesíti. A hitelező a szerződésben meghatározott árfolyam alkalmazásával számolja el a törlesztést.

Devizahitel / kölcsön

A hitelező által devizában nyilvántartott hitel/kölcsön, amelynek összegét, valamint a törlesztőrészlet összegét a hitelező devizában (pl. EUR, CHF, USD, stb.) határozza meg, és az adós a fizetési kötelezettségét minden esetben ebben a devizanemben teljesíti. Együttműködési megállapodás Az együttműködési megállapodás a Hitelintézet és a Garantiqa Zrt. között meghatározott jellemzőkkel rendelkező hitelügyletekhez kapcsolódóan jön létre. A megállapodás alapján a Hitelintézet készfizető kezességvállalási kérelmek benyújtására jogosult és a Garantiqa Zrt. a Hitelintézet által alkalmazott üzleti és jogi feltételek ismeretében egyszerűsített eljárás keretében vállalja készfizető kezesség elbírálását és — a kérelem elfogadása esetén — a kezességvállalási szerződés megkötését.

Dombornyomott (embossed) kártya

Olyan bankkártya, amelynek főbb adatai a kártya síkjából kiemelkednek, ezáltal lehúzó gépbe (imprinter vagy „vasaló”) helyezve az önátírós bizonylatra az adatok automatikusan, tévesztés nélkül átvezetésre kerültek. A lehúzó gép használata napjainkra meghatározóan visszaszorult. A dombornyomás alkalmazása a kártyakibocsátás során azonban megmaradt. Ezek a kártyák elektronikus környezetben is használhatóak.

Díj

A Bank által nyújtott szolgáltatás teljesítéséért felszámított pénzösszeg. A díj lehet: fix összegű, %-ban meghatározott, minimális-maximális, sávban rögzített, fel nem számított, akciós, stb., illetve ezek kombinációja, a Bank által meghatározott módon és mértékben. A díj minden esetben a fizetési művelettel érintett Bankszámla-tulajdonost terheli. A díjat általában a kondíciós lista/hirdetmény tartalmazza.