Fogalomtár

UCP

Az akkreditívekre vonatkozó egységes szabályokat és szokványokat (Uniform Customs and Practices for Documentary Credits = UCP) gyűjtötték egy kiadványba, amely a párizsi székhelyű Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) kiadásában és gondozásában jelenik meg. A kiadvány legutóbbi revíziója (UCP 600) 2007. július 1-jén lépett hatályba. Az abban foglaltakat abban az esetben kell alkalmazni, ha az akkreditív előírásaiban hivatkoznak rá. Ebben az esetben az adott szabályok az akkreditív-ügyletben résztvevő felek mindegyikére kötelező érvényűek.

URC 522

Uniform Rules for Collections: A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara által kidolgozott, 1996. január 1-jén hatályba lépett, az okmányos bankbeszedésre vonatkozó nemzetközi szabályzat.

URDG 758 – ICC Uniform Rules for Demand Guarantees – Revision 2010 –

A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara kiadványa a „Felszólításra fizetést ígérő garanciákra vonatkozó egységes Szabályok” 2010. július 1. óta van hatályban. Az URDG 758 rendeltetése, hogy a világ bármely pontján a garanciáknak egységes jelentést, tartalmat biztosítson. A Szabályok gyűjteménye a garanciák kezelésével kapcsolatos világos, precíz, átfogó fogalomtár, értelmezés, amely hasznos a garancia minden érintettje számára. A garanciákat célszerű az URDG 758 hatálya alá rendelni.

Univerzális bank

Pénzügyi szolgáltatások mellett befektetési szolgáltatások végzésére is feljogosított bank. A két fajta tevékenységét egymástól szigorúan elválasztva, de egy szervezeten belül végzi az ügyfelek minél teljesebb körű kiszolgálása érdekében.