Fogalomtár

N&A (Number and Amount)

Tételszám és összeg. A fizetési megbízások darabszámáról és összegéről az IG2 különböző jelentésekben tájékoztatja az érintetteket.

NOSTRO számla

Hazai bank tulajdonában álló, külföldi bank által vezetett bankszámlája.

Napi limit

Adott banki műveletek, banki csatornák, stb. esetében az adott napon felhasználható összeg.

Napközbeni többszöri elszámolás

A GIRO Zrt. új, 2012. július 2-n indult szolgáltatása, ami az éjszakai elszámolást kiegészíti. A napközbeni elszámolásra a napközbeni nyitvatartási órákban kerül sor. A napközbeni elszámolás öt ciklusa a VIBER üzemidőn belül kezdődik és végződik. Az elszámolás fedezetét a klíringtagok előzetesen a VIBER számlájukról biztosítják. Az elszámolás során a fedezet összege az elszámolt terhelésekkel csökken, a jóváírásokkal növekszik. A ciklusok végén a klíringtagonként újraszámolt fedezeteket a klíringtagok VIBER számláján jóváírják. A napközbeni többszöri elszámolásban a BKR IG2 Külső Interfész Specifikációban meghatározott üzeneteket lehet forgalmazni. Az adatfeldolgozás az InterGIRO2 platformon történik.

Napközbeni átutalás

A Bankszámla-tulajdonos által a bankhoz elektronikus úton benyújtott belföldi forint Átutalás (hatósági átutalás, átutalási végzésen alapuló átutalás kivételével), amelynek összege legkésőbb a befogadást követő négy órán belül a Kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján jóváírásra kerül.

Negatív adóslista

A negatív adóslisták olyan nyilvántartások, amelyek csak azon adósok adatait tartalmazzák, amelyek hitel- vagy hitel jellegű szerződéseiket nem teljesítették, a szerződések törlesztésével mulasztásba estek. A negatív adóslisták kizárólagosan a mulasztásba esett ügyfelek és a mulasztásba esett szerződéseik adatait, valamint a fennálló, aktív mulasztás és annak megszűnése esetén a már passzívvá vált mulasztás adatait kezelik.

Nehéz helyzetben lévő vállalkozás

A 37/ 2011. (III. 22.) számú Kormányrendelet 6 § -nak rendelkezései szerinti vállalkozást nehéz helyzetben lévőnek kell tekinteni. A nehéz helyzetben lévő vállalkozás nem kaphat állami támogatást, így kötelezettségvállalásaihoz nem kapcsolódhat intézményi kezességvállalás.

Nem biztosított betét

Az a betét, amelyre a Hpt. 100. §-a alapján az OBA kártalanítást nem fizethet.

Nem biztosított személy

A Hpt. 100.§-a alapján az a személy, akinek az OBA kártalanítást nem fizethet (pl. a bezárt hitelintézet vezető állású személye).

Nem-dombornyomott (unembossed), elektronikus kártya

Olyan bankkártya, amelyen nincs dombornyomás, így csak azokon az elfogadóhelyeken használható, ahol elektronikus összeköttetés van a kártyaelfogadó bankkal (elektronikus környezetben használható – ELECTRONIC USE ONLY). Kezdetben csak dombornyomású kártyák kerültek kibocsátásra, melyek a dombornyomás és a mágnes csík miatt egyaránt használhatók voltak mind az ún. lehúzó gépes (imprinter), mind pedig elektronikus környezetben. A lehúzó gép visszaszorulásával a megkülönböztetés egyre inkább szerepét veszíti. Ismertebb elektronikus kártyák: a MasterCard Maestro, illetve a Visa Electron kártya.

Nemzetközi bankkártya

Nemzetközi kártyatársaság és a kibocsátó bank szerződése alapján világszerte használható bankkártya.

Nemzetközi kártyatársasági logo

A nemzetközi kártyatársaságok emblémái, amelyek megtalálhatók a bankkártyán és mindazokon az elfogadóhelyeken, ahol az adott bankkártya használható.

Nemzetközi kártyatársaságok

Magyar bankok általában az alábbi nemzetközi kártyatársaságokkal kötött szerződés alapján bocsátanak ki bankkártyát:

Nemzetközi költségviselés (OUR, BEN, SHA)

Devizautalások esetében használt kifejezés, ami az Átutalás során felmerült költségek kifizetését határozza meg.

  • SHA: („shared”- „megosztott”) mindenki a saját bankjánál/bankjának levelezőbankjánál felmerült költséget fizeti
  • BEN: („beneficiary”- „kedvezményezett”) az összes költséget a kedvezményezett fizeti
  • OUR: („our”- „saját”) az összes költséget az utalás küldője fizeti