Fogalomtár

Zálogkötelezett

Az a személy vagy szervezet, aki/amely az adós teljesítésének biztosítékaként meghatározott jogot biztosít a banknak a tulajdonát képező zálogtárgyon. és vállalja, hogy a jogszabályban meghatározott feltételekkel tűri, hogy a bank az adóssal szembeni követelését a zálogjoga alapján kielégítse. A zálogtárgy lehet ingatlan, ingó dolog, vagyoni értékű jog vagy követelés.    

Zárolás

Az a számlaművelet, amelynek során a KELER az ügyfél önálló rendelkezési jogát felfüggeszti a jelen Szabályzatban rögzítettek szerint.

Záróár

Az a számlaművelet, amelynek során a KELER az ügyfél önálló rendelkezési jogát felfüggeszti a jelen Szabályzatban rögzítettek szerint.