Fogalomtár (2012)

Ügyfél javára kibocsátott garanciák kezelésével kapcsolatos jutalékok

 • Bank ügyfele javára kibocsátott garancia avizálási jutaléka: Az ügyfél javára kibocsátott garancia avizálása, nyilvántartásba vétele, egyszeri jutalék, mely általában a garancia összegének néhány ezrelékében, de minimum összeg meghatározásával kerül megállapításra.
 • Bank ügyfele javára kibocsátott garanciamódosítás avizálási jutaléka: Az ügyfél javára kibocsátott garancia módosításának avizálása, nyilvántartásba vétele, egyszeri jutalék. Jutalék mértéke általában fix összeg.
 • Bank ügyfele javára kibocsátott garancia igénybevételi jutaléka: Az ügyfél javára kibocsátott garancia igénybevételének kezelése, egyszeri jutalék, mely általában az igénybevétel összegének néhány ezrelékében, de minimum összeg meghatározásával kerül megállapításra.
 • Bankgarancia kibocsátási jutalék / kezelési költség: A garancia kibocsátásakor felszámítandó egyszeri jutalék, mely a garancia összegének néhány ezrelékében, jellemzően minimum összeg meghatározásával kerül megállapításra.
 • Garancia díja: A kibocsátási jutalékon felül kerül felszámításra, kockázati felár. Általában megkezdett havi, vagy negyedéves gyakorisággal kerül felszámításra a garancia kibocsátásától lejáratig. A díj mértéke általában a garancia összegétől függ, minimum díj megállapítása mellett.
 • Egyedi, a bank szabványaitól eltérő szövegezésű garancianyilatkozatok kibocsátása esetén felár: Egyedi szövegezésű garancia kibocsátásakor felszámított, egyszeri jutalék. Jutalék mértéke általában fix összeg.
 • Garancia kibocsátása több nyelven: A garancia több nyelven történő kibocsátásakor felszámított, egyszeri jutalék. Jutalék mértéke általában fix összeg.
 • Garancia módosítása: A garancia módosításakor felszámítandó egyszeri jutalék. A jutalék mértéke általában fix összeg, azonban garancia összegének emelése esetén egyes bankok az emelés összegének néhány ezrelékében (minimum összeg meghatározásával) állapítják meg a jutalékot.
 • Garancia igénybevételi jutalék: A garancia igénybevétele esetén felszámítandó egyszeri jutalék, mely általában az igénybevétel összegének néhány ezrelékében, de minimum összeg meghatározásával kerül megállapításra.
 • Garancia törlése: A garancia lejárat előtti törlése esetén felszámítandó egyszeri jutalék. A jutalék mértéke általában fix összeg.
 • Garancia kibocsátási megbízás visszavonása: A garancia kibocsátási megbízás aláírása után, de a garancia kibocsátása előtt visszavont megbízással kapcsolatos egyszeri jutalék. Jutalék mértéke általában fix összeg.
 • Szándéknyilatkozat kibocsátásának jutaléka: A szándéknyilatkozat kibocsátásakor felszámítandó egyszeri jutalék. Jutalék a szándéknyilatkozat összegének néhány ezrelékében, de minimum összeg meghatározásával, vagy fix összegben kerül megállapításra.
 • Ígérvény kibocsátásának jutaléka: Az ígérvény kibocsátásakor felszámítandó egyszeri jutalék. Jutalék az ígérvény összegének néhány ezrelékében, de minimum összeg meghatározásával, vagy fix összegben kerül megállapításra.
 • Közreműködési jutalék: Az ügyfél kérésre készített szövegtervezet, véleményezés, tanácsadás díja – egyszeri jutalék. Jutalék mértéke általában fix összeg.

Ügyfél megbízásából kibocsátott garanciához kapcsolódó jutalékok, díjak

Ügyfélfogadás idő

A bankfiók nyitvatartási ideje banki munkanapon vagy egyéb más naptári napon.

Ügyfélkör / Ügyfélszegmens

A bankok az ügyfeleiket különböző ügyfélkörökbe sorolják, az adott ügyfélkörre eltérő szabályokat, árazást, szerződéses feltételeket, stb. határozhatnak meg. Általában alkalmazott ügyfél-kategóriák: lakossági ügyfélkör, vállalati ügyfélkör, mikro vállalat.

Ügyfélszámla

Befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó pénzeszközök nyilvántartására és pénzforgalom bonyolítására szolgáló számla.

Ügyleti kamat

Szerződés alapján fizetendő kamat, amelynek mértékét a szerződés, illetve a Bank mindenkori Hirdetménye/Kondíciós listája tartalmazza.

Ügyletkör

A BÉT egy szekcióján belül elkülönített termékek összessége.

Üzemeltetési Krízis

Üzemeltetési Krízisnek minősül, ha az elszámolási nap eseményeinek (üzleti és technológiai) végrehajtása során – bármely résztvevőnél – olyan jellegű problémák merülnek fel, amelyek kezelése a résztvevő rendszerek üzemeltetése közvetlen hatáskörében a vonatkozó szabályzati pontjában rögzített eljárások szerint nem megoldhatóak, de a BKR Üzletszabályzatban meghatározott üzemidőn belül az elszámolás előreláthatóan elvégezhető, és az általános előírások felfüggesztése nem indokolt. Nem minősül üzemeltetési krízisnek az üzemeltetési környezetek közötti előzetesen tervezett, és/vagy szabályozott módon megvalósított átállás. (Ld. → Krízishelyzet)

Üzleti bankkártya

A kibocsátásra kerülő bankkártya-használat fedezetét biztosító bankszámla tulajdonosa nem természetes személy.