Fogalomtár (2012)

Nyilvántartott személy / Ügyfél (azonosító adat)

Az ügyfél azonosító és leíró adatok, a nyilvántartott személy fogalmának megfelelően, kétfélék lehetnek. Természetes személyek azonosító adatai, a természetes azonosítók; – születési név, – születési hely – születési idő, – anyja neve. Ezeken túlmenően, a KHR törvény melléklete alapján kezelésre kerülnek leíró adatok is, mint a viselt név (pl: asszonynév), személy azonosítására alkalmas igazolvány száma (pl: személy igazolvány szám), lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím és az ügyfél minőség (adós, adóstárs). Vállalkozások azonosítására a törzsszámuk szolgál; – törzsszám (az adószám első nyolc számjegye). Ezen túlmenően, a KHR törvény melléklete alapján kezelésre kerülő leíró adatok a cégnév, a cég székhely cím, cégjegyzékszám és a teljes adószám. Egyéni vállalkozók esetén tárolásra kerül az egyéni vállalkozó igazolvány száma is. Magyar adószámmal nem rendelkező külföldi vállalkozások esetén használható azonosító a külföldi adószám, külföldi cégjegyzékszám.

Nyitott határidős pozíció

Határidős ügylet megkötése, vagy határidős termékre szóló opció lehívása révén keletkező vételi, illetve eladási kötelezettség.

Nyitott kötésállomány

A KELER által a napi teljes körű derivatív klíringet követően meghatározott és közzétett azon adat, amely termékenként és lejáratonként, illetve opciós sorozatonként – egyszeresen számítva – adja meg a derivatív ügyletek nyitott kontraktusainak mennyiségét.

Nyitott opciós pozíció

Opciós ügylet révén keletkező vételi, illetve eladási kötelezettség, jog.

Nyitott pozíció

Gyűjtőfogalom, szabályozott piaci ügylet révén keletkező vételi, illetve eladási kötelezettségek jelölésére.

Nyomdai úton előállított értékpapír

Az az értékpapír, amely a vonatkozó, az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló Kormány rendeletnek megfelelően került előállításra, valamint az a külföldi értékpapír, amely a kibocsátás helye szerint hatályos jogszabályok szerint fizikailag előállításra került.

Nyugdíj- előtakarékossági számla – NYESZ

Hosszú távú, jogszabályi kedvezményeket biztosító, nyugdíj célú megtakarítás nyilvántartására és kezelésére szolgáló bankszámla, csak lakossági ügyfelek számára.

Névre szóló betét

Az a betét, amelynek tulajdonosa a betétszerződés, a takarékbetét-szerződés vagy a bankszámlaszerződésben feltüntetett azonosító adatok alapján egyértelműen azonosítható.

Növény- és állategészségügyi bizonyítvány (Phytosanitary and Veterinary Certificate)

Igazolják az elszállított áru (élelmiszer, élőállat, növény) hatóságok által végzett vizsgálatát és annak eredményét. Csomagolásra vonatkozóan is előírható, pl. faládák esetében azok élősködőktől való mentességét igazolja. Az okmány csak akkor megfelelő, ha nem tartalmaz hátrányos megjegyzést.