Hitelintézeti szemle

2005/negyedik évfolyam

5-6. szám
MAGYAR BANKSZÖVETSÉG:
Gazdaságpolitika 2005-ben, helyzetértékelés és javaslatok

LOSONCZ MIKLÓS:
A gazdasági monetáris unióba való belépés következményei és a magyar államháztartás

GALÁNTAINÉ MÁTÉ ZSUZSANNA:
Adóverseny az Európai Unióban

PAULOVICS OTTÓ:
LGD modellezés elméletben és gyakorlatban

FARKAS RICHÁRD–MOSOLYGÓ ZSUZSA–PÁLES JUDIT:

A tőkeindexált államkötvény jellemzői, nemzetközi helyzete és hazai tapasztalatai

4. szám
Dr. MATITS ÁGNES:

Az önkéntes pénztárak helyzete és jelentősége

MOLNÁR MÁRK ANDRÁS:

A hatékony piacok elméletének történeti előzményei

TAJTI ZSUZSANNA

Egy kombinált bankbiztosítási jelzáloghitel-konstrukció elemzése

MÁTYÁS LÁSZLÓ PÉTER:

Elektronikus pénz – nagyobb a füstje?

3. szám
BETHLENDI ANDRÁS –BODNÁR KATALIN

A hazai hitelpiac strukturális változása. A hitelezési felmérés tapasztalatai

BEDŐ ZSOLT

Részvényesi aktivitás és a vállalat piaci értéke: a CaIPERS „no vote”
kampányának esete

SZABADOSNÉ NÉMETH ZSUZSANNA – DÁVID LÁSZLÓ
A kis- és középvállalati szegmens mulasztási valószínűségének előrejelzése
magyarországi környezetben

DR. NAGY GYULA
A kibővült Európai Unió: gazdasági közeledés vagy szétfejlődés?

2.szám
ROÓB PÉTER
Lakossági kockázatkezelés: évjáratmodell (vintage analízis)

KRÉNUSZ ÁGOTA
Bevezetés a tőkeszerkezet meghatározó tényezőinek elméletébe és
gyakorlatába

BURIÁN GÁBOR
Az internet banking kockázatai

TAJTI ZSUZSANNA
A modernkori bankbiztosítás magyarországi története

PETRIMÁN ZITA – TULASSAY ZSOLT
Bepillantás az ARCH modellek világába

1.szám
DOBÁK PÉTER – SÁGI JUDIT
hitelek: növekvő eladósodottság?

SZABÓ MIKLÓS
Az adóteher-eloszlás közgazdaságtana: alapfogalmak és elméleti modellek

BERLINGER EDINA
A jövedelemarányos hallgatói hitelrendszerek finanszírozási igénye

HALMOSI PÉTER
Az önkormányzati hitelfelvétel szabályozásának motivációja az Európai Unió országaiban

2004/harmadik évfolyam

1.szám
NEMÉNYI JUDIT
Hullámok hátán – monetáris politika befektetői szemmel

URBÁN ADRIENN
Egy új piaci szegmens: hitelderivatívák

RADÓ MÁRK
Infláció, amortizációs hiány és a magyar tőzsdei vállalatok eredményessége

BERLINGER EDINA
Diákhitelezés – a magyar modell

2.szám
GIORGIO SZEGÖ
Kockázat és szabályozás

NÁDASDY BENCE
Értékpapírosítás: miért értékpapírosítanak a bankok?

MOLNÁR GÁBOR LAJOS
Az aranykor vége? – avagy aranyrészvények az Európai Unióban

MAKARA TAMÁS
Maximum és minimum árfolyamok időbeli eloszlása

3-4. szám
TÓTH MARGITA
A kockázati árazás módszerei a betétbiztosításban

KUN JÁNOS
Seigniorage néhány csatlakozó országban az euró bevezetése előtt és után

LUBLÓY ÁGNES
A bankszektor kockázatosságának Barnhilli modelljéről

BÁRDI BARNABÁS – HOMOLYA DÁNIEL
Jegybank-transzparencia és Közép-Kelet-Európa

ÁCSNÉ DANYI ILONA
A kockázati tőke szerepe a hazai kis- és középvállalkozások finanszírozásában

SALLAY MIKLÓS-SZIGEL GÁBOR
Elvek és gyakorlat: a magyar bankrendszer válasza az új tőkeegyezmény
kihívásaira

5. szám
SOÓS TAMÁS
A retail kategória hitelkockázatának szabályozása

BALOGH LÁSZLÓ
Döntsd a tőkét?

LAKATOS PÉTER-ROVNYAI JÁNOS
Egyensúlyelméleti modellek lakossági bankokban

BALÁZS ILDIKÓ
A csaló bróker természetrajza

JUHÁSZ PÉTER
A szellemi tőke értékelési problémái

BEKKER ZSUZSA
Kautz Gyula élete és munkássága

6. szám
HORVÁTH CSILLA-KREKO JUDIT – NASZÓDI ANNA
Hogyan hat a jegybanki kamat változása a kereskedelmi banki kamatokra?

FARKAS RICHÁRD – MOSOLYGÓ ZSUZSA – PÁLES JUDIT
A kamatswappiac hazai perspektívái adósságkezelési megközelítésből

LUBLÓY ÁGNES
A magyarországi bankközi piac

CSIKÓS-NAGY BÉLA
A monetáris politika a nagy válságtól az ingatag pénzpiacokig

2003/második évfolyam

1. szám
NÁDASDY BENCE-BALOGH CSABA
Banki belső tőkeallokáció és teljesítményértékelés

RADNAI MÁRTON-SZATMÁRI ALEXANDRA
VaR alapú ügyfélkockázat-kezelés

SZALAY GYÖRGY
A nyugdíjpénztárak helyzete, tevékenységük értékelése

MIZSÁK MÁRTA
A lengyel bankközi fizetési rendszer fejlődése és az euró bevezetésének egyes kérdései

Változó számviteli szabályok – IAS 2005

NAGY KATALIN
A magyar számviteli szabályok tervezett harmonizálása és az IAS 39 standard várható hatása

TARDOS ÁGNES
A pénzügyi instrumentumok elszámolása-IAS-USGAAP magyar szabályozás

JURIDESZ MAGDOLNA-KOVÁCS ANDREA-TARDOS ÁGNES
A nemzetközi számviteli szabványok bevezetése és a valós értékelés

BALÁZS ÁRPÁD
Bázel II. és az IAS a kereskedelmi bankok szemszögéből

2. szám
KOVÁCS TAMÁS
A tőkejövedelmek adószabályainak legfrissebb módosításai az uniós csatlakozás tükrében

ALEXANDER F. BOOGERT-GAÁL SZABOLCS
Elektromos energia opciók árazása

HÁMORI ZSUZSA
Internet-szabályozói kihívások

SIPOS ÁGNES
Jegybanki függetlenség és bankfelügyelet az Európai Unióban

3. szám
RADÓ ÁKOS
A készpénz egy új vetélytársának esélyei

TURJÁN ANIKÓ
Az euró gyakorlati szempontból

LAKATOS PÉTER-SZÉP PÉTER
A fogalomalkotás szerepe a retail bankokban

MEHLHOFFER BRIGITTA KLÁRA
A morális kockázat kezelése a banki hitelezés során

LAKNER ZOLTÁN-VÍZVÁRI BÉLA
Ismétlődő mozgásformák a BÁT gabona szekciójában

4. szám
ASZTALOS GÁBOR-GLOBOKOV SZERGEJ-KURALI ZOLTÁN-WOLF ZOLTÁN
A piac, amely majdnem működik

SZÉPLAKI VALÉRIA
Az elektronikus pénz kibocsátásának szabályozása az EU-ban és a magyar implementáció

LUBLÓY ÁGNES
Rendszerkockázat a bankszektorban

VIGVÁRI ANDRÁS
Az önkormányzati szektor hitelképességének és forrásfelszívó képességének néhány kérdése

5. szám
PAUL MERCIER
Az eurórendszer monetáris politikája

CZAJLIK ISTVÁN
Kereskedelmi bankok vállalatirányítási kérdése

RÓNA-TAS ÁKOS
Bizonytalanság és a hitelkártyák piaca

NAGY ATTILA
A hitelkockázat tőkeszerkezet-optimalizációs modellekbe építése. A Miller-Modigliani tételek kiterjesztése

GYENES-KOVÁCS ZOLTÁN
Az új biztosítási törvény és a biztosítási alkusz

MÁCSIK ZOLTÁN
Multilaterális fejlesztési bankok Európában

6. szám
TURAI SZABOLCS
A CLS Bank szerepe a devizakiegyenlítési kockázat kezelésében

ZSEMBERY LEVENTE
Volatilitásra szóló származtatott termékek

KUN PÉTER
Az EU jogalkotási reformja a tőkepiaci szabályozásban – a Lámfalussy-eljárás

SZOMORJAI PÉTER
Morális kockázat a hitelezésben – másképpen

2002/első évfolyam

1. szám
HARMATI LÁSZLÓ – DR. STEINER PÉTER
A határon átnyúló pénzügyi szolgáltatások szabályozása

GAUDER MILÁN
A VAR alkalmazásának veszélyeiről

KISS ROLAND
A szisztematikus kockázat becslésének eredményei a fejlett tőkepiaci tapasztalatok tükrében

JÁNOSSY DÁNIEL
Az OBA új díjrendszere

SZÉP PÉTER – HROTKÓ TIMUR
Jelenlét és a retail bankszolgáltatások más kihívásai

SZABÓ LÁSZLÓ
Az e-money elterjedését befolyásoló tényezők

2. szám
BEVEZETŐ
Az új bázeli tőkeegyezmény követelményrendszere

KIRÁLY JÚLIA
Szabályok és bukások

SZŐKE MAGDOLNA
A hitelkockázat mérésének sztenderd módszere és a kockázat csökkentése az új bázeli tőkeegyezmény tervezetében

MÉRŐ KATALIN
A hitelkockázat tőkekövetelményének belső minősítésre támaszkodó meghatározása

MARSI ERIKA
A működési kockázat és tőkekövetelmény

SZŐKE MAGDOLNA
A piaci fegyelmező erő – a tervezett tőkeegyezmény harmadik pillére

MÓRA MÁRIA
Vélemények, kritikák az új tőkeegyezményről

SOCZÓ CSABA
A belső modell és az extrém értékek

3. szám
KÓBOR ÁDÁM
Pénzügyi piaci válsághelyzetek kísérő jelenségei kockázatkezelői megközelítésben

BOZSIK SÁNDOR
A lakáshitelezés és egyes makroökonómiai változók kapcsolata nemzetközi összehasonlításban

SKULTÉTY LÁSZLÓ
A lakosság lakáspiaci várakozásai

VINCZE JUDIT
A jelzáloglevelek piaci helyzete és fejlődési irányai

MOSOLYGÓ ZSUZSA
Lakossági megtakarítások: tényezők és indikátorok az előrejelzéshez

4. szám
HORVÁTH EDIT-SZOMBATI ANIKÓ
A pénzügyi csoportok kockázata és szabályozásuk I.

HORVÁTH JÓZSEF-MOLNÁR LÁSZLÓ
Euroforint-kötvénykibocsátások

NÉMETH IVÁN
A cseh és a lengyel állampapírpiac (a cikk első része)
második rész

SOCZÓ CSABA
A kockáztatott értéknél nagyobb veszteségek vizsgálata

LAKATOS PÉTER-EGRI BOTOND-ASZALOS PÉTER
Valószínűségi háló alapú banki CRM modell

5. szám
ÁRVAI ZSÓFIA-DÁVID ZSUZSANNA-VINCZE JUDIT
Hitelinformációs rendszerek

HORVÁTH EDIT-SZOMBATI ANIKÓ
A pénzügyi csoportok kockázata és szabályozásuk II.

ROSZIK GÁBOR
A hitelintézetek egyesülésének jogi, számviteli és vállalatértékelési vonatkozásai

6. szám
NAGY ATTILA
A hitelkockázat kezelése credit default swap ügyletekkel

HORVÁTH LAJOS
A vállalati ügyfélminősítési követelmények az új bázeli szabályozás tükrében

SZEGEDI RÓBERT
A kötelező jegybanki tartalékolás Magyarországon 1987-2002

CSUKÁS CSONGOR-KOVÁCS TAMÁS
Az irreversibility effect igazolása

PALLA GÁBOR
A hitelintézeti belső ellenőrzés időszerű kérdései