Szervezet

Számvitel, gazdálkodás

Számviteli (MBSZ gazdálkodási) munkacsoport
A Magyar Bankszövetség gazdálkodását, az éves költségvetési terv megalapozottságát vizsgálja és javaslatokat tesz a belső gazdálkodással kapcsolatban.

Tagdíjbizottság
A bizottság kidolgozza a Magyar Bankszövetség tagdíjfizetési rendszerét, módszertanát. Vizsgálja a Testületi ülés hatáskörébe rendelt szabályzat változtatásával kapcsolatos javaslatokat.

Számviteli kapcsolattartók munkacsoport
Az európai és hazai számviteli témájú javaslatokat, kérdéseket észrevételezik, véleményezik. Tájékoztatásul minden számviteli témájú kérdést, anyagot megkapnak.

Felelős:
Batka Anna
+36 1 327 7085
batka@bankszovetseg.hu

MBSZ rendezvények

Külföldi Bankárklub
Egy olyan fórum, amely lehetővé teszi, hogy a külföldi állampolgárságú bankvezetők aktívabban bekapcsolódhassanak a Magyar Bankszövetség munkájába, a döntés előkészítő folyamatokba, valamint hangsúlyos szakmai kérdésekről információt kapjanak.

Felelős:
Orbán Olimpia
+36 1 327 6033
orban.olimpia@bankszovetseg.hu

Bankbiztonság

Csalás elleni munkacsoport
A bankok elleni gazdasági jellegű bűncselekményekkel kapcsolatos trendeket nyomon követő, ezzel kapcsolatos információ megosztó fórum.

Felelős:

Osváth Piroska
+36 1 327 6037
osvath@bankszovetseg.hu

Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni munkacsoport
Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos trendeket nyomon követő, a legújabb módszereket megvitató fórum.

Felelős:
Osváth Piroska
+36 1 327 6037
osvath@bankszovetseg.hu

Humán és Fizikai Biztonság munkacsoport
A bankok személyi, valamint erőszakos bűncselekmények elleni fizikai védelmével (pl.: bankrablás, ATM mechanikai támadása), objektumvédelmi kérdésekkel és a banki dolgozók biztonsági kockázatával foglalkozik.

Felelős:
Vass Péter
+36 1 327 6039
vass.peter@bankszovetseg.hu

IT Biztonsági munkacsoport
A banki informatikai rendszerekkel szembeni támadásokkal kapcsolatos információ megosztó, a legújabb módszereket megvitató fórum.

Felelős:
Dávid Sándor
+36 1 327 7086
david.sandor@bankszovetseg.hu

Bankszabályozás

Tőkekövetelmény szabályozási munkacsoport (Bázel, CRD)
A munkacsoport a tőkekövetelmény szabályozással kapcsolatos nemzetközi és hazai jogszabályalkotást követi nyomon. Véleményezte és részt vett a tőkekövetelmény direktíva (CRD, CRD2, CRD3) átültetésével kapcsolatos jogszabálytervezetek kidolgozásában, illetve jelenleg az NGM és az EBF felé véleményezi a CRD4 / CRR európai jogszabálytervezeteket.

Felelős:

Móra Mária Tünde
+36 1 327 6035
moram@bankszovetseg.hu

HUNOR – Működési kockázat munkacsoport

A munkacsoport találkozókon (Döntéshozó Testületi üléseken) a HUNOR rendszer működésével kapcsolatos tapasztalatokat vitatják meg, illetve döntenek a további fejlesztésekről.
A HUNOR együttműködésben résztvevő bankok meghatározott bontásban adatot szolgáltatnak a közös működési kockázati adatbázisba, hogy a közös adatbázist felhasználhassák saját modelljeik kialakításához, elemzéseikhez.

Felelős:
Móra Mária Tünde
+36 1 327 6035
moram@bankszovetseg.hu

Kommunikáció

Kommunikációs munkabizottság
Alapvető feladata, hogy a Magyar Bankszövetség érdekvédelmi feladatának ellátásáról szóló kommunikációs célokat, irányokat, a kommunikáció tartalmát a tagbankok kommunikációs vezetőivel egyeztesse. Közösen dolgozzák ki a kommunikációs programokat, kölcsönösen segítik a sajtókapcsolatok ápolását.

Felelős:
Sütő Ágnes
+36 1 327 6036
suto.agnes@bankszovetseg.hu

Fogyasztóvédelem

Fogyasztóvédelmi kapcsolattartók munkacsoport
A tagok a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos Európai Uniós, magyar, illetve PSZÁF dokumentumokat kapják meg tájékoztatásul/véleményezésre.

Felelős:
Osváth Piroska
+36 1 327 6037
osvath@bankszovetseg.hu
Földi Tamás
+36 1 327 7084
foldi@bankszovetseg.hu

HR

Humánerőforrás
A humánpolitikai vezetők tapasztalatcseréjét szolgáló fórum. Aktívan részt vesz a javadalmazási politikát érintő jogszabályalkotásban és véleményezésben.

Képzési munkacsoport
A banki szakemberek képzésével és továbbképzésével összefüggő “best practice” és “benchmark” típusú információk összegyűjtése és megosztása a banki közösség tagjaival annak érdekében, hogy lehetővé váljék a banki képzések átjárhatósága, a követelmények egységesítése.

Felelős:
Vass Péter
+36 1 327 6039
vass.peter@bankszovetseg.hu

Jogi ügyek

Compliance munkacsoport
A banki compliance felelősök fóruma.

Felelős:
Osváth Piroska
+36 1 327 6037
osvath@bankszovetseg.hu

Jogászok munkacsoport
A munkacsoport a jogszabálytervezetekről, szabályozási kezdeményezésekről, koncepciókról, jogalkalmazási problémák megoldásáról alakít ki álláspontot. A munkacsoporton belül adatvédelmi almunkacsoport alakult, melynek feladata az uniós és hazai adatvédelmi jogalkotás, jogalkalmazás, illetőleg más eljárás kezdeményezése.

Felelős:
Auer Katalin
+36 1 327 7088
auer@bankszovetseg.hu
Osváth Piroska
+36 1 327 6037
osvath@bankszovetseg.hu

Közvetítői munkabizottság
A hitelintézeti közvetítőkre vonatkozó törvényi és rendeleti szabályozás kialakításában működik közre, időszakonként értékeli a közvetítői tevékenységgel kapcsolatos ügyeket.

Felelős:
Auer Katalin
+36 1 327 7088
auer@bankszovetseg.hu

Work-out munkacsoport

Állandó munkacsoport, a bírósági végrehajtás, követeléskezelés, csőd, felszámolás, reorganizáció kérdésében jogszabály-módosításokat véleményez, kezdeményez elsősorban a vállalati hitelezéshez kapcsolódóan.

Felelős:
Auer Katalin
+36 1 327 7088
auer@bankszovetseg.hu

Hitelezés

Agrárszektor munkacsoport
A munkacsoport feladata az agrárszektort érintő kormány és miniszteri rendeletek véleményezése.

Felelős:

Hámori Réka
+36 1 327 6038
hamori.reka@bankszovetseg.hu

Energia munkacsoport
A munkacsoport feladata az Energia törvény módosításával kapcsolatos szabályozások véleményezése.

Felelős:

Hámori Réka
+36 1 327 6038
hamori.reka@bankszovetseg.hu

JEREMI munkacsoport
A munkacsoport feladata az Európai Uniós hitelprogramokkal kapcsolatos előterjesztések véleményezése.

Felelős:
Hámori Réka
+36 1 327 6038
hamori.reka@bankszovetseg.hu

KKV munkacsoport
A munkacsoport feladata a kormány és miniszteri rendeletek, valamint az MFB hitelprogramjainak véleményezése.

Felelős:
Hámori Réka
+36 1 327 6038
hamori.reka@bankszovetseg.hu

KHR munkacsoport
A KHR törvény végrehajtásával foglalkozó, szükség szerint ülésező munkacsoport.
Felelős:
Földi Tamás
+36 1 327 7084
foldi@bankszovetseg.hu
Hámori Réka
+36 1 327 6038
hamori.reka@bankszovetseg.hu

Közraktározási hitelezés munkacsoport
A munkacsoport feladata a közraktári törvény módosításának előkészítése.

Felelős:
Hámori Réka
+36 1 327 6038
hamori.reka@bankszovetseg.hu

Lakossági jelzálog-devizahitel munkacsoport
A jelzáloghitelezést érintő válságra reagáló sorozatos kormányzati intézkedésekkel foglalkozó (véleményező, javaslattevő) munkacsoport.

Felelős:
Móra Mária Tünde
+36 1327 6035
moram@bankszovetseg.hu
Földi Tamás,
+36 1 327 7084
foldi@bankszovetseg.hu
Hámori Réka
+36 1 327 6038
hamori.reka@bankszovetseg.hu

Önkormányzati munkacsoport
A munkacsoport célja a magas szintű Önkormányzati Munkacsoport által megállapított, önkormányzatokat érintő legfontosabb problémákra javaslatok kidolgozása, valamint az önkormányzati finanszírozással kapcsolatos kormányzati javaslatok, jogszabálytervezetek véleményezése, a végrehajtás nyomon követése.

Felelős:
Hámori Réka
+36 1 327 6038
hamori.reka@bankszovetseg.hu

Széchenyi Kártya munkacsoport
A munkacsoport feladata a Széchenyi Kártya feltételeinek módosulásával kapcsolatos véleményezés.

Felelős:
Hámori Réka
+36 1 327 6038
hamori.reka@bankszovetseg.hu

Hitelgarancia munkacsoport
A hitelgarancia intézményekkel, valamint a hitelgarancia termékekkel kapcsolatos véleményező, javaslattevő fórum.

Felelős:

Hámori Réka
+36 1 327 6038
hamori.reka@bankszovetseg.hu

Földi Tamás,
+36 1 327 7084
foldi@bankszovetseg.hu

 

Makrogazdaság

Makrogazdasági bizottság
Időről-időre áttekinti, és előre jelzi (adott évre és következő évre) a hazai bankrendszer helyzetét, különös tekintettel a háztartások, vállalkozások hitelállományának alakulására valamint az eredmény fontosabb összetevőire (kamateredmény, nem kamateredmény, működési költségek, értékvesztés). Mindehhez áttekinti a magyar és a világgazdaság fő folyamatait.

Felelős:
Vass Péter
+36 327 6039
vass.peter@bankszovetseg.hu