Hitelintézeti szemle

2014/tizenharmadik éfolyam

2013/tizenkettedik évfolyam

2013/6. szám
SZÁZ JÁNOS: Meddig ér a takaró
BERLINGER EDINA – WALTER GYÖRGY: Unortodox javaslat a deviza- és forintalapú jelzáloghitelek rendezésére
PALJAK GERGELY JÁNOS – Kvantitatív befektetési stratégiák egyensúlya
PÁL ZSOLT – A bankközi klíringforgalom időbeli megoszlása

2013/5. szám
LOVAS ANITA – RÁBA VIKTÓRIA: Állami szerepvállalás a start-up vállalatok finanszírozásában
GÁRDOS ISTVÁN – NAGY ANDRÁS: A devizahitel jogi alapkérdései
LISZBAUER TAMÁS: Devizapiaci árfolyam-előrejelzés neurális hálózatokkal
HORVÁTH ÁKOS: Sikeres kibocsátások az európai részvény ETF-piacon
YOUSEF PADGANEH: Veszteségeloszlás-alapú megközelítés a működési kockázatkezelésben

2013/4. szám
HOLLÓ DÁNIEL: Rendszerszintű stresszindex a magyar pénzügyi rendszerre
VIDOVICS-DANCS ÁGNES: Államcsődök
MÉRŐ KATALIN – PIROSKA DÓRA: A makroprudenciális bankszabályozás és -felügyelés keretrendszerének kialakulása
MÓRA MÁRIA: Mit is ér a bankunió fiskális integráció nélkül?

2013/3. szám
JÁKI ERIKA: A pozitív és negatív hírek súlyozása EPS-előrejelzések készítésekor II.
KOVÁCS LEVENTE: A devizahitelek háttere
ANDOR GYÖRGY – TÓTH TAMÁS: A beruházás-elemzési kultúra sajátosságai Közép-Kelet-Európában, ezen belül Magyarországon
CZENE ANNA – LUKÁCS MIKLÓS: Az eszközárbuborékok matematikai modellezése
ÁCS ATTILA: A likviditás evolúciója

2013/2. szám
JÁKI ERIKA: A pozitív és a negatív hírek súlyozása EPS-előrejelzések készítésekor I.
ORMOS MIHÁLY – TIMOTITY DUSÁN: Eszközárazás korlátos tőkeáttétel mellett
CSIZMADIA PÉTER: A LIBOR és a BUBOR rendszerének összehasonlítása a Wheatley Review alapján
VERES JUDIT: A gépjárműlízing paramétereinek hatása az eszköz amortizációjára és az ügyletek pénzügyi megtérülésére
FÓNAGY SÁNDOR: Hitelbiztosítékok érvényesíthetősége a felszámolásban II.

2013/1. szám
SIMOR ANDRÁS: Stabilitás, kiszámíthatóság, bizalom
BENYOVSZKI ANNAMÁRIA – NAGY ÁGNES: A pénzügyi válság és a gazdasági kormányzás szükségessége
DÖMÖTÖR BARBARA – JUHÁSZ PÉTER – SZÁZ JÁNOS: Devizaárfolyam-kockázat, kamatlábkockázat, vállalatfinanszírozás
FÓNAGY SÁNDOR: Hitelbiztosítékok érvényesíthetősége a felszámolásban I.

2012/tizenegyedik évfolyam

2012/6. szám
PÁLOSI-NÉMETH BALÁZS Partnerkockázat – a pénzügyi piacok átalakulásának origója
TARAFÁS IMRE A bankok és környezetük
MARSI ERIKA A magyar bankrendszer teljesítményének értékelése a közép-kelet-európai bankrendszerek tükrében
HÁRSKUTI JÁNOS Nemzetközi trendek és virtuális biztonság a lakossági banki szolgáltatásokban
TARASZ G. SZAVCSENKO A monetáris politikai alapösszefüggések kidolgozásának lépései az ukrán gazdaságban

2012/5. szám
DIVÉKI ÉVA-OLASZ HENRIETTA A pénzforgalmi szolgáltatások árazása
BÉLI MARCELL A kockázati prémium rejtélye Magyarországon
TÓTH JÓZSEF A Bázeli Bizottság banki belső ellenőrzésre vonatkozó alapelvei
MONOSTORI ZOLTÁN Magyar szuverén fix kamatozású forintkötvények hozamdekompozíciója
A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of articles)
Közlemény

2012. különszám
Tartalom
GÓR ARNOLD Miért van szükség egy magyar agrárbankra?
NAGY PÉTER–TÓTH ZSÓFIA Értelem és érzelem
BENCZE SZILVIA–KISS ISTVÁN A kedvezményes hitelek szerepe a mezőgazdaság finanszírozásában
HOLMÁR KRISZTINA Mérlegen a valóság, avagy a hazai devizahitelezés nyertesei és/vagy vesztesei
SZŰCS BALÁZS ÁRPÁD A geometriai Brown-mozgás feltevésének elfogadhatósága a reálopciók értékelésében
GULYÁS ÉVA Devizás tételek értékelése
PITZ MÓNIKA A svájcifrank-alapú jelzáloghitelek kamatait alakító tényezők
VÁRADI KATA Volt-e likviditási válság?
HEGEDŰS SZILÁRD Az önkormányzati szektor hitelből történő finanszírozása a válság és az átalakuló szabályozás tükrében
ÁCS ATTILA Befektetési anomáliák néhány gazdaságpszichológiai aspektusa
HORVÁTHNÉ KÖKÉNY ANNAMÁRIA Jelen és/vagy jövő, azaz a megtakarítások dilemmája
A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)

2012/4.szám
KÖZLEMÉNY
Helyreigazítás
KATZENBACH ZOLTÁN–OSVÁTH PIROSKA Lakhatás és befektetés – egy új lakásfinanszírozási modell
BAUER ANDRÁS–CSEPETI ÁDÁM–GÁTI MIRKÓ–MITEV ARIEL ZOLTÁN A banki hitelfelvevők
rejtett gazdaságból származó jövedelme CSIZMÁR TAMÁS Bennfentesek nyomában, avagy mit tudtak a Tőzsdecápák, amit más nem
JOÓ ISTVÁN–ORMOS MIHÁLY A befektetési teljesítmény és a diszpozíció kapcsolata

2012/3.szám
GÁLL ISTVÁN–LUBLÓY ÁGNES A jelzálogpiaci válság és a Közép-Kelet-Európában aktív nagybankok részvényárfolyama
MOHL GERGELY A bizonyosságfüggvények elméletének alkalmazása a pénzügyi kimutatások ellenőrzésében
SZÉKELY ANITA A válságra tett szabályozói válaszlépések az Egyesült Államokban
CSORDÁS ENDRE Fogalmi és értelmezési zavarok a kockázati mátrixok és kockázati térképek körül
VÁRADI KATA Az ajánlati könyv statisztikai tulajdonságai
A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)

2012/2.szám
BODZÁSI BALÁZS A követelésvásárlás egyes jogi problémái
BOTOS KATALIN Reformok a bankszabályozásban: a „zászlóshajó” elemzése H
HOMOLYA DÁNIEL A bankok által alkalmazott működési kockázatkezelési módszerek és az intézményméret viszonya
KOVÁCS DÁNIEL MÁTÉ A valós értékelés új keretrendszere
a nemzetközi pénzügyi beszámolásban

2012/1.szám
BERLINGER EDINA–HORVÁTH FERENC–VIDOVICS-DANCS ÁGNES Tőkeáttétel-ciklusok
JUHÁSZ PÉTER A mérlegen kívüli tételek szerepének és megítélésének változása
a magyar vállalatok működésében
KOVÁCS LEVENTE–PÁL ZSOLT A pénzügyi infrastruktúra fejlesztése és várható hatásai Magyarországon
KOPÁNYI SZABOLCS A bankközi kamatfixingek érdekességei
MOIZS ATTILA–SZABÓ G. GÁBOR A szövetkezeti hitelintézetek története, jelenlegi rendszere és sajátosságai Magyarországon LAMANDA GABRIELLA A működési kockázatkezelés extern hatásai egy hazai felmérés tükrében

2011/tizedik évfolyam

2011/6.szám
ANDREW G. HALDANE
Ellenőrzési jogosultságok (és jogtalanságok)
 
ARANYOSSY MÁRTA
Az információtechnológia üzleti értékének nyomában
 
KOPÁNYI SZABOLCS
Közép-kelet-európai kamatswapgörbék dinamikus modellezése
 
LENCSÉS GYULA
A másodlagos magyar államkötvénypiac Value at Risk főkomponens-elemzése
 
KUTI MÓNIKA
Az integrált vállalati kockázatkezelés kapcsolata a beruházási és a finanszírozási döntésekkel
 
Elnöki köszöntő
2011/5.szám
FUSZENECKER TAMÁS
Az eladósodottság szerepe az országkockázati felár alakulásában 
 
SÓVÁGÓ SÁNDOR
Keresleti és kínálati tényezők a vállalati hitelezésben 
 
RÉZ ÉVA
Átalakuló piaci struktúra 
 
NAGY ATTILA
Lépcsős látens változós CreditRisk+ modell

BÉLYÁCZ IVÁN–PINTÉR ÉVA
Egy különös pénzügyi válság rendhagyó tanulságai
 
ZSOLNAI ALÍZ
Honnan hová, hazai bankrendszer? 
 
TAJTI ZSUZSANNA
A bázeli ajánlások és a tőkemegfelelési direktíva (CRD) formálódása
 
Könyvismertetés
A tőkepiac a tudománytörténet tükrében
Peter L. Bernstein: Tőkepiaci elméletek – A modern Wall Street születése

 
A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)
 
2011/4. szám
Vélekedések kockázatról és bizonytalanságról
(Bevezető)

 
BÉLYÁCZ IVÁN
Kockázat, bizonytalanság, valószínűség 
 
MEDVEGYEV PÉTER
Néhány megjegyzés a kockázat, bizonytalanság, valószínűség kérdéséhez
 
BADICS TAMÁS
Arbitrázs, kockázattal szembeni attitűd és az eszközárazás alaptétele 
 
SZÁZ JÁNOS
Valószínűség, esély, relatív súlyok
Opciók és reálopciók

 
KOVÁCS ERZSÉBET
A kockázat mint látens fogalom
 
DÖMÖTÖR BARBARA
A kockázat megjelenése a származtatott pénzügyi termékekben
 
KREKÓ BÉLA
Kockázat, bizonytalanság és modellkockázat kockázatkezelési szemmel 
 
BÉLYÁCZ IVÁN
Kockázat és bizonytalanság a döntésbeli alkalmazhatóság tükrében
 
A cikkek angol nyelvű kivonata ( Abstract of the articles)
 
2011/3. szám
Köszöntő
 
TATÁR MIHÁLY ERIK
Algoritmikus kereskedés: iparági trend vagy a piac buborékká válása? 
 
ROÓB PÉTER
A banki könyv kamatkockázat-kezelése (túl az egyszerű modellezésen)
 
KUTI MÓNIKA
A beruházási és a finanszírozási döntések interakciói
 
ÁCS ATTILA
A likviditás dimenziói
 
BODZÁSI BALÁZS
A fogyasztói hitelszerződések új szabályai
 
Könyvismertetés:
George A. Akerlof–Robert J. Shiller: Animal Spirits, avagy a lelki tényezők szerepe a gazdaságban és a globális kapitalizmusban
 
A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles) 

2011/2. szám
NAFFA HELENA–KALICZKA NÁNDOR
 Az állami szerepvállalás egy modellje a lejárt követelések piacá
 
JUHÁSZ VIKTOR
A banki transzferárazás egyes kérdéskörei 
 
ASZTALOS LÁSZLÓ GYÖRGY–ASZTALOS PÉTER
A globális aranypiac varázslatos paradoxonjai 
 
BOROS ANITA–DÖMÖTÖR BARBARA
Összetett devizatermékek kockázatai 
 
BARABÁS TÜNDE
A pénzintézeti javadalmazások „reformja”: válasz a pénzügyi válságra 
 
RÉCZEI GÉZA
Dagadó bankadó, avagy lehet egy közteherrel több?
 
Könyvismertetés
Szintézis és analízis      
Medvegyev Péter–Száz János: A meglepetések jellege a pénzügyi piacokon    

 
A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles) 
 
2011/1.szám
BOD PÉTER ÁKOS
A magyar pénzpolitika nemzetközi meghatározottságáról 
 
VÁRHEGYI ÉVA
Kettős szorításban: a magyar bankszektor helyzete és kilátásai    

FÁBIÁN GERGELY–RÁCZ DÁVID ANDOR
Az ír bankrendszer állapota és a potenciális fertőzési csatornák    

HAVRAN DÁNIEL
Nyugdíjrendszerek: magán vagy állami?     
Nyugdíjparadigma-irányzatok a finanszírozás szemszögéből     

FELFÖLDI JUDIT–KOVÁCS LEVENTE
A vállalati folyószámla-állomány elemzése    

GÁSPÁR BENCÉNÉ DR. VÉR KATALIN–ZÁVECZ ÁGNES
Villamosenergia-árak a liberalizált rendszer keretei között
 
Könyvismertetés
ROGER PEVERELLI – REGGY DE FENIKS
Reinventing financial services    

A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)

2010/kilencedik évfolyam

2010/3.szám
PAPP ERIKA–FEKETE MIKLÓS–GARA IVÁN
Szükségünk van-e itt és most a „Budapesti elvekre”?
 
JANKÓ LÁSZLÓ–TARI SZABOLCS
Tőzsdén kereskedett értékpapírosított termékek: certifikátok, tőzsdén kereskedett alapok és követési hibájuk
 
KARDOSNÉ VADÁSZI ZSUZSANNA
Várható változások az európai tőkeszabályozásban
 
SZŰCS NÓRA
A csoportos hitelezés empirikus tapasztalatai és tesztjei
 
CSOMÓS BALÁZS
A határokon átnyúló egyesülések adóvonatkozásai és azok hatásai a vállalat beruházásainak értékére
 
GÁL ERZSÉBET
Önkormányzatok és kereskedelmi bankok a pénz- és tőkepiac keresleti és kínálati oldalán
 
A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)
 
2010/2. szám
HOLTZER PÉTER
Az öngondoskodás stratégiai megközelítésben
 
KOVÁCS ERZSÉBET
A nyugdíjreform demográfiai korlátai
 
MATITS ÁGNES
Mennyire lehetünk elégedettek a magánnyugdíjpénztárak hozamteljesítményével?
 
BORZA GÁBOR
A kötelező járadékokról
 
VÍZKELETI SÁNDOR
A hosszú távú megtakarítási piac újdonsága: az életciklusalap

A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)
 
2010/1.szám
HAVRAN DÁNIEL–KONCZ GÁBOR
Hitelbedőlések együttes modellezése: számít-e a korreláció? 
 
BODZÁSI BALÁZS
Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosításának joga (elemzés a német és az osztrák jog alapján)
 
SZŰCS NÓRA
A csoportos hitelezés modelljei: az együttes felelősségen innen és túl
 
ÁCS ATTILA
Az Amerikai Egyesült Államok jövedelemfölényének vizsgálata
 
CZIKE ANNA ORSOLYA
Az állampapír-piaci referenciahozamok a makrogazdaság tükrében

A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles) (.pdf, 100KB)
 
Előszó
MEDVEGYEV PÉTER
A hasznossági függvények és a kockázatsemleges mérték
 
GYARMATI ÁKOS–MICHALETZKY MÁRTON–VÁRADI KATA
 A likviditás alakulása a Budapesti Értéktőzsdén 2007–2010 között
 
GYARMATI ÁKOS–MICHALETZKY MÁRTON–VÁRADI KATA
A Budapesti Likviditási Mérték és felhasználása – Likviditáskockázat VaR-mutatókban
 
MICHALETZKY MÁRTON
Piaci mikrostruktúra és likviditás
 
CSÁVÁS CSABA–SZABÓ REZSŐ
A forint/deviza FX-swap szpredek mozgatórugói a Lehman-csőd utáni időszakban
 
DÖMÖTÖR BARBARA–MAROSSY ZITA
A likviditási mutatószámok struktúrája

BALOG DÓRA–CSÓKA PÉTER–PINTÉR MIKLÓS
Tőkeallokáció nem likvid portfóliók esetén

A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)
 
Helyreigazítás
2010/5.szám
SOMOGYI VIRÁG – TRINH TUAN LINH
A Bázel III. szabályozás várható hatásainak elemzése Magyarországon 
 
BALÁS TAMÁS–NAGY MÁRTON
A devizahitelek átváltása forinthitelekre
 
MADAR LÁSZLÓ
Stressztesztek használata anticiklikus tőkeszükséglet meghatározására
 
FÁBIÁN GERGELY–HUDECZ ANDRÁS–SZIGEL GÁBOR
A válság hatása a vállalati hitelállományokra Magyarországon és más kelet-közép-európai országokban 
 
OSZKÓ ILDIKÓ
A célárfolyam-előrejelzések szóródási hatása a feltörekvő európai részvénypiacokon
 
A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)  
 
2010/4.szám
KALFMANN PETRA
Változások a kockázatkezelés gyakorlatában a krízis hatására       
 
FLISZÁR VILMOS–KREKÓ BÉLA–MENYHÉRT BÁLINT–SZENES MÁRK
 A bankcsoportoknál lefolytatott 2009-es SREP-vizsgálatok főbb tapasztalatai  
 
GULYÁSNÉ CSEKŐ KATALIN
Megújult a bankgarancia nemzetközi szokványa
 
BÁNFI ZOLTÁN
(M)értéktelenül – A lakossági hitelek növekedése a válság előtt 
 
GÁBOR TAMÁS
A monetáris sterilizáció korábbi sikerei és jövőbeli veszélyei Kínában   
 
BOROS ÁRON
A szennyvízkezelési projektek finanszírozására ható tényezők  
 
A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)

2009/nyolcadik évfolyam

2009/6.szám
SUTA GÁBOR
Szabályozási törekvések a CDS-piacon
      
KISS GY. KÁLMÁN
A „vidék bankja” megteremtésének dilemmái Magyarországon
    
NAFFA HELENA
Eszközárazási anomáliák többváltozós modellje
 
SZŰCS JÓZSEF
Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete
 
PETRIK BÉLA
Egy követeléskezelési törvény szükségességéről
 
A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)

2009/5.szám
SOCZÓ CSABA
Törekvések a jogszabályi tőkekövetelmény prociklikusságának mérséklésére   
 
SZABOLCSNÉ NIKHÁZY ORSOLYA
A magyar bankszektor működési kockázatai a pénzügyi válság tükrében
 
KISS ANDREA ÉVA–LUBLÓY ÁGNES
Short selling a pénzügyi válság kapcsán
 
ASZTALOS LÁSZLÓ
A globális pénzteremtés kettős körforgása
 
ZSOLNAI ALÍZ
A pénzügyi szektorbeli felügyelet kérdései az Európai Unió tükrében
 
A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)
 
2009/4. szám
MATITS ÁGNES
A magánnyugdíjpénztárak problémáiról
 
ÁCS ATTILA
Út a válsághoz
 
ASZTALOS LÁSZLÓ GYÖRGY
Vissza a ló hátára” A pénzügyi szabályozás és felügyelés válsága miatti paradigma-kiegészítésről)
 
ORAVECZ BEATRIX
Szelekciós torzítás és csökkentése az adósminősítési modelleknél
 
KOPÁNYI SZABOLCS
A dinamikus hozamgörbemodellezés alapjai
 
A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)
 
2009/3.szám
KÁLLAI ZOLTÁN–KŐSZEGHY TAMÁS
Válságkezelés vagy mindennapi gyakorlat? Kereskedelmi banki tapasztalatok a likviditási válságban
 
DÁVID LÁSZLÓ
A piaci kockázatkezelési eszközök viselkedése extrém piaci körülmények között
 
FISCHER ÉVA–HOMOLYA DÁNIEL
 Viharba kerülve esőkabátban – avagy a hazai bankszektor forrásoldali likviditási kockázatai és az azokat mérséklő tényezők 2008 második félévében
 
RADNAI MÁRTON–VONNÁK DZSAMILA
Likviditási kockázat az Európai Tőkemegfelelési Direktíva tervezett módosításában
 
A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)
 
2009/2.szám 
KOPITS GYÖRGY
Inflációs célkövetés stresszhelyzetben

GÁBOR TAMÁS
 Kína árfolyam-politikája és a globális egyensúlytalanságok
 
KÓNYA JUDIT
A projektfi nanszírozás jogi aspektusai
 
NAGY GÁBOR–POVILAITIS KATALIN
A működési kockázatok veszteségeloszlásalapú modellezésének lehetőségei
 
A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)

2009/1. szám
DARVAS ZSOLT–SZAPÁRY GYÖRGY
 Árszínvonal-konvergencia az új EU-tagországokban: egy panelregressziós modell eredményei
 
KISS GÁBOR DÁVID–KUBA PÉTER
Diverzifikáció a komplex tőkepiacokon – Az emberi tényező hatása a tőkepiacok működésére
 
FLESCH ÁDÁMA
vállalati kockázatkezelés értékteremtő képességének rendszerezése és modellezése
 
DR. WALTER GYÖRGY
Mennyit keres egy bank egy kkv-ügyfélen, és miként lehet ezt elveszíteni?
 
Könyvismertetés
Pálosi-Németh Balázs: A feltörekvő országok tőkepiacai a pénzügyi globalizációban Akadémiai Kiadó, 2008

A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)

2008/hetedik évfolyam

6. szám
ANTAL LÁSZLÓ
Nemzetközi pénzügyi válság és hazai gazdaságpolitikai dilemmák    
 
CSILLIK PÉTER
Emlékezés Antal Lászlóra   
 
FARKAS ZOLTÁN
Az aufklérizmus végnapjai – Antal László a magyar médiában 
 
SURÁNYI GYÖRGY
A pénzügyi válság mechanizmusa a fejlett és a feltörekvő gazdaságokban
    
KIRÁLY JÚLIA
Likviditás válságban (Lehman előtt – Lehman után)

SZÁZ JÁNOS
Tervezhetőség? Szabályozhatóság? (Berzenkedő széljegyzetek egy kibontakozó válság margójára)
 
PÁLOSI-NÉMETH BALÁZS
A pénzügyi közvetítés fejlődése és kapcsolata a hitelpiaci válsággal az új uniós tagországokban
 
MURAKÖZY BALÁZS–MURAKÖZY LÁSZLÓ
„Mi változott és mi nem?” A lakossági devizahitelek és a hiteles politika
 
KOVÁCS JÁNOS MÁTYÁS
A terv tudója (Antal László „Rendszerünk”-jét olvasom)
 
VÁRHEGYI ÉVA
Sebezhetőség és hitelexpanzió a mai válság fényében (Antal László könyvének érvényessége 
 
KÁRMÁN ANDRÁS
A magyar költségvetés kiadási szerkezete nemzetközi összehasonlításban) 
 
ÁBEL ISTVÁN
Árfolyam és adósságciklus 
 
LÁSZLÓ GÉZA
Egy gazdaságpolitikai kudarc tanulságai 
 
SALGÓ ISTVÁN
Búcsú 
 
A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)
 
5.szám
In memoriam Antal László
 
KIRÁLY JÚLIA–NAGY MÁRTON
Jelzálogpiacok válságban:kockázatalapú verseny és tanulságok
 
MARSI ERIKA
Elmélkedés a subprime egyes jelenségeiről
 
ERDŐS MIHÁLY–MÉRŐ KATALIN
A subprime válság és a pénzügyi szervezetek felügyelése
 
MÓRA MÁRIA
Mi a teendő? – Kiútkeresés a másodrendű jelzálogpiaci válság nyomán
 
MÓRÓ TAMÁS
A pénzügyi szektor feltőkésítése: technikák, előnyök és kockázatok
 
Rövidítések jegyzéke
 
A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)

4. szám
NEMÉNYI JUDIT
A monetáris politika keretei Magyarországon 
 
BÁTYI TAMÁS LÁSZLÓ
Államadósság-kezelési stratégiák 
 
EURÓPAI BANKFÖDERÁCIÓ (EUROPEAN BANKING FEDERATION – EBF)
Jelentés az európai pénzügyi szolgáltatások piacainak az integrációjáról 
 
SZŰCS NÓRA
Lánctartozás a kereskedelmi hitelezés irodalmának tükrében 
 
LUBLÓY ÁGNES–TÓTH ESZTER–VERMES ÁKOS
Csoportalapú hitelezési rendszerek 
 
A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)

3. szám
ANTAL ÁRON –BÁRDOS MÁTÉ
Hol a kockázat az euroalapú életbiztosításokban?
  
BENYOVSZKI ANNAMÁRIA–PETRU TÜNDE PETRA
 Egy makroszintű hitelkockázati modell romániai alkalmazása
 
MAJOR IVÁN–NAGY DÁVID KRISZTIÁN
Adósnyilvántartás – kamatszint – kockázati prémium: egy nemzetközi összehasonlító elemzés eredményei
 
NÉMETHNÉ GÁL ANDREA
A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999-2007) 
 
HALMÁGYI CSABA
Féljünk-e, ha gépjárművünkre nem tipikus biztosítéki jogot engedünk a banknak, avagy vételi jog a banki gyakorlatban
 
A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)

2. szám
KISS GÁBOR DÁVID – VAJDA BEÁTA
A biztonság kockázata – a tőkeorientált befektetési alapok komplex megközelítésben
 
HORVÁTH LAJOS
A vállalati ügyféllimit-számítás módszertani kérdései a Bázel II. szabályozás tükrében
 
GULYÁSNÉ CSEKŐ KATALIN
Az új kezességi jog ellentmondásai
 
PINTÉR JUDIT
Kihívások a magyar biztosítási szektor felügyeletében a 21. század elején

A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)

1. szám
MADAR LÁSZLÓ
A defaultráta, a nemteljesítési valószínűség és a szabályozás egyéb követelményei
 
KALFMANN PETRA
A banki könyvi kamatkockázat mérésének módszertani lehetőségei  
 
HOMOLYA DÁNIEL–SZABOLCS GERGELY
Működési kockázati adatkonzorciumok és alkalmazásuk – HunOR: a hazai bankok lehetősége
 
SCHEPP ZOLTÁN
Néhány gondolat a változó kamatozású devizafinanszírozás kockázatairól
 
KUN JÁNOS
A „lakásért járadék”- programok (Értékek és kockázatok – nemzetközi kitekintés)
 
A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)

2007/hatodik évfolyam

6. szám
In memoriam Bácskai Tamás

BEDŐ ZSOLT
Az intézményi befektetők tulajdonosi szerepvállalását meghatározó tényezők

LESTÁR MIKLÓS
Hat stratégiai ok a tőzsdére lépés mögött – az elmúlt öt év bevezetéseinek tapasztalata 

KOTÁN GERGELY  – LÁSZLÓ VALÉRIA – SALI ANDRÁS
Mennyire fontos az olaj, avagy hatások és visszahatások az olaj és a tőkepiac között
 
ORAVECZ BEATRIX
Credit scoring modellek és teljesítményük értékelése
 
NAGY BÁLINT
Az osztalékrejtély és viselkedéstani magyarázatai
 
A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)

5.szám
HARBULA PÉTER
Francia vállalatok tulajdonosi szerkezete, felelős irányítása és teljesítménye
 
NAGY ZOLTÁN
A faktoring mint pénzkölcsönnyújtási tevékenység

BOTOS KATALIN
A monetáris integráció működésben
 
KÓNYA JUDIT
A nemzetközi hitelszerződés jogi aspektusai
 
HAJNAL BÉLA–KÁLLAI ZOLTÁN–NAGY GÁBOR
Működési kockázati önértékelések veszteségeloszlás-alapú modellezése

A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)
 
4. szám
ARMAI ZSOLT – HOMOLYA DÁNIEL – KASNYIK KLÁRA – KOVÁCS OTTÓ – SZABOLCS GERGELY
Úton az AMA-módszer bevezetéséig az Erste Bankban     
 
LUBLÓY ÁGNES – TANAI ESZTER
A működési kockázat és a hazai nagy összegű fizetési rendszer (VIBER)      
 
HOMOLYA DÁNIEL – BENEDEK GÁBOR
A banki működési kockázat elemzése – katasztrófamodellezés
 
GÁLL JÓZSEF – NAGY GÁBOR
A működési kockázat veszteségeloszlás-alapú modellezése (Loss Distribution Approach, LDA)
 
LAMANDA GABRIELLA
Kulcs kockázati indikátorok és lehetséges alkalmazásuk
 
A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)

3. szám
MARCZELL KINGA     
Transzparencia a monetáris politikában

GULYÁSNÉ CSEKŐ KATALIN
A garancia új törvényi szabályozása
 
IMREH SZABOLCS – KOSZTOPULOSZ ANDREÁSZ – MÉSZÁROS ZSÓFIA
Mikrofinanszírozás a legszegényebb rétegeknek: az indiai példa
 
KEHL DÁNIEL – SIPOS BÉLA
Évszázados trendek és hosszú ciklusok az Amerikai Egyesült Államokban, Kínában és a világgazdaságban
 
ARMAI ZSOLT
Veszteségmegoszlások meghatározása Fourier-transzformációval
 
A cikkek angol nyelvű kivonata
 
2. szám
A POZITÍV ADÓSLISTA
 
TULLIO JAPPELLI – MARCO PAGANO
A hitelinformációk megosztásának szerepe és hatásai      
 
MARSI ERIKA
A teljes listás adósnyilvántartás a fogyasztóvédelem tükrében

LENKOVICS BARNABÁS
A pozitív adóslista alkotmányossági háttere
 
CZACHESZ GÁBOR – HONICS ISTVÁN
Magyarországi megtakarítók kockázatvállalási hajlandóságának vizsgálata
 
BEDŐ TIBOR
A választások hatása a Budapesti Értéktőzsdére 
        
A cikkek angol nyelvű kivonata (.pdf, 31 KB)

1. szám
BENTON E. GUP
(corporate governance) bankok esetében: Számít-e az igazgatóság struktúrája? 

KIRÁLY JÚLIA–MÉRŐ KATALIN–SZÁZ JÁNOS
Vállalatvezetési problémák a korai magyar bankrendszerben

FRANKÓNÉ ALPÁR ANDREA
Governance a jegybankokban (módszertani vázlat)
 
ERDŐS MIHÁLY
„De fognak itt a pénztárak nyugdíjat fizetni?”
 
BEDŐ ZSOLT–ÁCS BARNABÁS
A tulajdonosi koncentráció, a koalíció és az identitás hatása az S&P 500 vállalatainak teljesítményére

2006/ötödik évfolyam

5-6. szám
PÓRA ANDRÁS–DR. SZÉPLAKI VALÉRIA:
Hitelbiztosítékok hazai szabályozása, különös tekintettel a CRD elvárásaira

MOLNÁR MÁRK ANDRÁS:
A Budapesti Értéktőzsde hatékonysága

PÁLOSI-NÉMETH BALÁZS:
Az átalakuló országok tőzsdéinek hatékonysága

GULYÁSNÉ CSEKŐ KATALIN:

A bankgarancia letilthatósága

4. szám
BODNÁR KATALIN

A hazai kis- és középvállalatok árfolyamkitettsége. Egy kérdőíves felmérés eredményei.

BALOGH CSABA

Felmérés a banki belső tőkeallokáció hazai alkalmazásáról

GULYÁSNÉ CSEKŐ KATALIN

A bankgaranciák átruházhatósága

KLUBA OLÍVIA – NAHÓCZKI DORKA

A szövetkezeti bankok szerepe Lengyelországban

3. szám
A kormány Új egyensúly programja – nyilvánosságra hozott első változatának – 2006. júniusi bankszövetségi értékelése

ANDOR GYÖRGY – TÓTH TAMÁS

Vállalati és személyi adózással kiegészített vállalati gazdasági elemzés
egyszerűsített modellje

BECSEI ANDRÁS − HOMONNAY ÁDÁM − ROSZIK GÁBOR
Milyen innovációs ötleteket meríthetnek a magyar lakossági bankok észak- amerikai és délkelet-ázsiai társaiktól?

MOLNÁR MÁRK ANDRÁS
A hatékony piacokról szóló elmélet kritikái és empirikus tesztjei

DR. BELYÓ PÁL
Makrogazdasági kilátások

1-2. szám
TARDOS GERGELY-VOJNITS TAMÁS:
Meddig tarthat a lakossági hitel boom Magyarországon?

Dr. MATITS ÁGNES:
A magánnyugdíjpénztárak hatékonysága

BALÁZS ÁRPÁD-TARDOS ÁGNES:
A kapcsolat: a Basel II és az IFRS összefüggései

VÉBER ZITA
A jegybankok szerepe a készpénzforgalmi rendszerben

BALOGH CSABA:
A hazai bankok tőkésítettségét befolyásoló tényezők elemzése

NÉMETH KRISZTIÁN:

Banki transzferárazás