„Contactless” bankkártya névadó pályázat – Minek nevezzelek?

2014. szeptember 19., péntek 14:51

A pályázat kiírója: Magyar Bankszövetség

A pályázat háttere

Az MNB legutóbbi adatai szerint 2014 márciusában, Magyarországon 2,2 millió darab contactless bankkártya volt forgalomban, amely a teljes bankkártya portfólió közel 25 százalékát teszi ki. Az érintés nélküli fizetésre alkalmas POS-terminálok száma közel 35 ezer (majdnem 40 százaléka a POS infrastruktúrának), és szakértői becslések szerint 2017-ig 120 ezerre nőhet. Hazánkban a piaci szereplők jelentős része, már 13 kereskedelmi bank kínálja az érintésmentes fizetési megoldást. Mindkét kártyatársaság bevezette a technológiát itthoni gyakorlatába is (MasterCard PayPass, Visa PayWave). A contactless fejlődés európai szinten is dinamikus, ugyanakkor Magyarország a kontinens élmezőnyében halad.

 

A pályázat leírása

A pályázat kiírója elnevezési pályázatot hirdet 2 kategóriában. A contactless technológia megnevezésére a gyors terjedés és felfutó népszerűség ellenére sem alakult még ki sem a pontos magyar szakkifejezés sem a megfelelő köznyelvi használat.

 • Kategória 1: Bankkártya elnevezés – contactless bankkártya
 • Kategória 2: Fizetési metódus (A bankkártyás fizetés azon mozzanata, amikor a kártyabirtokos jelzi a pénztárosnak, hogy contactless bankkártyával (mobillal) kíván fizetni.

 

A pályázók köre

A pályázaton bárki indulhat, aki elfogadja a kiíró által szabott feltételeket. A pályázatra bárki küldhet be pályázati anyagot, életkori, foglalkozásbeli megkötések nélkül azzal, hogy a pályázat kiírójával jogviszonyban álló pályázó nyertessége esetén nem részesülhet pénzdíjban.

 

A pályázat menete

A beküldött pályázati anyagokat a Magyar Bankszövetség által felkért szakérő Zsűri bírálja el. A nyertes pályázó az lesz, akinek ötletét a Zsűri a legmegfelelőbbnek találja, azonos pályázati elnevezések esetén a pályázati anyag beérkezésének időpontja rangsorol, valamint a Zsűri döntése szerint a díj több nyertes között megosztásra kerülhet.

Az MBSZ fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelenné nyilvánítva ne hirdessen győztest, amennyiben a Zsűri döntése szerint nem érkezik megfelelő pályázat valamely vagy az összes kategóriában.

 

Pályázat elbírálásának szempontjai

 • A név egyértelműen azonosítsa a fizetési módot
 • Szakmailag alkalmazása megalapozott legyen
 • Közérthető, könnyen megjegyezhető, rövid, egyszerű név legyen
 • Magyar nyelvű legyen
 • A név újszerűsége, ötletessége előnyt jelenthet, ezért lehetőség szerint kerülendő a már gyakorlatban használt „érintésmentes” vagy „egyérintéses” elnevezés.

 

A nyertes pályázó, elérhető nyeremény

Kategóriánkénti díjazás: 100 ezer forintos nettó pénzdíj. A díj adó- és járulékterheit a Magyar Bankszövetség fizeti meg.

 

A pályázás módja, határideje

A pályázatokat a contactless@bankszovetseg.hu e-mail címre vagy postai úton a Magyar Bankszövetség, 1054 Budapest, József nádor tér 5-6. II. emelet címre várjuk. Az ötletek elküldhetők az e-mail szövegében, illetve bármilyen szöveges csatolt dokumentumban. A pályázattal kapcsolatban felmerülő bármilyen kérdést szintén ezen elérhetőségekre várunk.

Kérjük a pályázókat, a beküldött pályázatok esetében a levél tárgya a következő legyen: „Contactless pályázat”.

Egy pályázó kategóriánként maximum 3 névjavaslattal pályázhat.

 

A pályázatok beküldésének határideje: 2014. október 15. (szerda) A pályázati határidőn túl érkező pályázatokat az elbírálásánál nem áll módunkban figyelembe venni.

Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2014. október 31. (péntek)

 

Az eredményhirdetéssel és a díjazottakkal kapcsolatos információkat az MBSZ saját honlapján teszi elérhetővé. A nyerteseket (a pályázati anyagban megadott elérhetőségeknek megfelelően) e-mailben illetve telefonon értesítjük.

 

A nyeremény átadása

A nyeremények átadása személyesen történik. A regisztráció során önkéntesen megadott személyes adatokat a pályázat kiírója kizárólag véleménykérésre, illetve a hírekről történő értesítés céljára használja fel. Az adatkezelés időben nem korlátozott. A pályázatban résztvevők bármikor jogosultak tájékoztatást kérni személyes adataik kezelésének módjáról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését, vagy törlését. A résztvevőknek a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogukban áll bírósághoz fordulni. Abban az esetben, ha a pályázatban résztvevő – az előző bekezdésben írtak szerint – kéri a személyes adatai törlését, úgy a törléssel egyidejűleg a pályázatban való részvétele automatikusan megszűnik.

 

Pályázati feltételek:

 • A pályázó pályázata benyújtásával egyidejűleg elfogadja a pályázati feltételeket.
 • A pályázó pályázata benyújtásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy adatait az adatvédelmi feltételeknek megfelelően a kiíró tárolja és a pályázattal kapcsolatban felhasználja.
 • Minden pályázó kategóriánként 3 javasolt névpályázatot küldhet be egyidejű regisztrációval.
 • A pályázó pályázata benyújtásával egyidejűleg lemond a név használatának jogáról, a jövőben nem élhet semmilyen anyagi, szellemi, tárgyi követeléssel a Magyar Bankszövetség felé a névhasználatot illetően.
 • A nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség) a nyerteseket terhelik.
 • A nyertes tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról és felhasználásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek felhasználásához idő-, és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

Pályázati anyag