Szervezet

Adózás

Adózási munkacsoport (AMCS)

A munkacsoport a hitelintézeti és pénzügyi szektort érintő adózással kapcsolatos kérdéseket folyamatosan egyezteti, jogszabály módosító javaslatokat készít a kormányzat felé, egyezteti a bankszektor adózási gyakorlati kérdéseit a tagok között és más bankszektorhoz közel álló pénzügyi szakmai szövetségekkel. Figyelemmel kíséri az európai és nemzetközi adóügyi kérdéseket. 

IFRS-adó munkacsoport

A munkacsoport az egyedi beszámolók IFRS-ek szerint történő elkészítésére történő átállásból, valamint a standard változások implementálásából eredő, szektort érintő adóhatások feltárásával, kezelésével foglalkozik. Fórumot biztosít a jogszabályok alkalmazásával kapcsolatos szakértői és szabályozói egyeztetésekre. 

Felelős:
Schőner Gábor
+36 1 327 7085
schoner.gabor{kukac}bankszovetseg.hu

Bankbiztonsági munkabizottság

A csalás elleni, a humán és fizikai biztonság és az IT biztonsági munkacsoportok munkáját összefogó bizottság.

Felelős:
Ladányi Zoltán
+36 1 327 7084
ladanyi.zoltan{kukac}bankszovetseg.hu

 

Csalás elleni munkacsoport 

A bankok elleni gazdasági jellegű bűncselekményekkel kapcsolatos trendeket nyomon követő, ezzel kapcsolatos információ megosztó fórum.

 

Humán és fizikai biztonsági munkacsoport

A bankok személyi, valamint erőszakos bűncselekmények elleni fizikai védelmével (pl.: bankrablás, ATM mechanikai támadása), objektumvédelmi kérdésekkel és a humán biztonsági kockázatokkal foglalkozik.

 

IT Biztonsági munkacsoport

A banki informatikai rendszerekkel szembeni támadásokkal kapcsolatos információ megosztó, a legújabb módszereket megvitató fórum.  

Felelős:
Ladányi Zoltán
+36 1 327 7084
ladanyi.zoltan{kukac}bankszovetseg.hu

 

Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni munkacsoport

Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos trendeket nyomon követő, a legújabb módszereket megvitató fórum.

Felelős:
dr. Gacsal Márkó
+36 1 327 6037
gacsal.marko{kukac}bankszovetseg.hu

Bankszabályozás

Tőkekövetelmény szabályozási munkacsoport (Bázel, CRD)

A munkacsoport a tőkekövetelmény- és likviditásszabályozással kapcsolatos nemzetközi és hazai jogszabályalkotást követi nyomon. Véleményezi a tőkekövetelmény direktívát és rendeletet, illetve azok módosításait (CRD, CRR). Részt vesz a tőkekövetelmény direktíva átültetésével kapcsolatos magyar jogszabálytervezetek kidolgozásában, illetve véleményezi azokat.

Felelős:
Vass Péter
+36 1 327 6039
vass.peter{kukac}bankszovetseg.hu

 

HUNOR - Működési kockázat munkacsoport

A munkacsoport találkozókon (Döntéshozó Testületi üléseken) a HUNOR rendszer működésével kapcsolatos tapasztalatokat vitatják meg, illetve döntenek a további fejlesztésekről.

(A HUNOR együttműködésben résztvevő bankok meghatározott bontásban adatot szolgáltatnak egy közös működési kockázati adatbázisba, hogy a közös adatbázist felhasználhassák saját modelljeik kialakításához, elemzéseikhez.)

Felelős:
Schőner Gábor
+36 1 327 7085
schoner.gabor{kukac}bankszovetseg.hu

Digitalizáció

Digitalizációs munkacsoport

A digitalizáció fejlődési irányaival kapcsolatos kérdések, szabályozások, a területet érintő témák szakmai egyeztetését végző fórum. Célja a digitalizációt érintő témakörök szakmai összefogása, érdekképviseleti és érdekegyeztetési feladatok megvalósítása, digitális technológiák integrálásának támogatása a mindennapi életbe és az ezekhez kapcsolódó oktatás elősegítése, valamint nemzetközi szakmai kitekintés biztosítása.

Felelős:
Ladányi Zoltán
+36 1 327 7084
ladanyi.zoltan{kukac}bankszovetseg.hu

Hitelezés

Agrárszektor munkabizottság

A munkabizottság feladata az agrárszektort érintő kormány és miniszteri rendeletek véleményezése. 

Közraktározási hitelezés munkacsoport

A munkacsoport feladata a közraktári törvény módosításának az előkészítése. 

Fenntarthatósági munkacsoport

A munkacsoport feladata az Energia törvény módosításával kapcsolatos szabályozások véleményezése. 

KKV munkabizottság

A munkabizottság feladata a kormány és miniszteri rendeletek, valamint az MFB hitelprogramjainak véleményezése.

EXIM munkacsoport

Az munkacsoport feladata a Magyar Export-Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. termékeinek, programjainak véleményezése.

Okmányos ügyletek munkacsoport

A munkacsoport feladata a garanciát, akkreditívet érintő szabályozás véleményezése, felmerülő jogszabály értelmezési problémák megvitatása.

Hitelgarancia munkacsoport

A hitelgarancia intézményekkel, valamint a hitelgarancia termékekkel kapcsolatos véleményező, javaslattevő fórum.

Lízing munkacsoport

A munkacsoport feladata a lízing tevékenységre vonatkozó jogszabályok véleményezése.

Széchenyi Kártya munkacsoport

A munkacsoport feladata a Széchenyi-kártya feltételeinek módosulásával kapcsolatos véleményezés.

Felelős:
Hámori Réka
+36 1 327 6038
hamori.reka{kukac}bankszovetseg.hu

 

KHR munkacsoport

A KHR-t kezelő szervezet (BISZ Zrt.) és a KHR-t felhasználó bankok közös munkacsoportja az adósnyilvántartás kérdéseinek, fejlesztési lehetőségeinek megtárgyalására. 

Felelős:
Hámori Réka
+36 1 327 6038
hamori.reka{kukac}bankszovetseg.hu

Dr. Kajtor-Wieland Ildikó
+ 36 1 327 7087
wieland.ildiko{kukac}bankszovetseg.hu

 

Jelzálogbanki szakmai munkabizottság

A munkabizottság és munkacsoportjai feladata a jelzálog-hitelintézeti törvény és a Ptk. dologi hitelbiztosítékokkal kapcsolatos módosításának az előkészítése.

Tőkepiaci munkacsoport

Közigazgatási és szabályozási munkacsoport

Ingatlanértékelési munkacsoport

Felelős:

Dr. Kajtor-Wieland Ildikó
+ 36 1 327 7087
wieland.ildiko{kukac}bankszovetseg.hu

 

Lakossági hitelezési és támogatási munkacsoport

A munkacsoport célja a demográfiai fordulat segítése és a családok szektorszintű támogatása. A munkacsoport javaslatokat fogalmaz meg a kormányzat családpolitikai célkitűzéseinek szektorszintű támogatására.

Felelős:

Dr. Martonovics Bernadett
+ 36 1 327 7087
martonovics.bernadett{kukac}bankszovetseg.hu

Humánerőforrás

Humánerőforrás munkabizottság

A humánpolitikai vezetők tapasztalatcseréjét szolgáló fórum. Aktívan részt vesz a javadalmazási politikát érintő jogszabályalkotásban és véleményezésben. 

Felelős:
Juhász-Nagy Anita
+36 1 327 7083
nagy.anita{kukac}bankszovetseg.hu

Jogi ügyek, governance

Compliance munkacsoport

A banki compliance felelősök fóruma.

Belső ellenőrzési munkacsoport

A munkacsoport rendszeresen megtárgyalja a jogszabályok és az MNB előírásai által a belső ellenőrzési területek feladatkörébe sorolt tevékenységekkel kapcsolatos tapasztalatokat, javaslatokat.

Felelős:
dr. Gacsal Márkó
+36 1 327 6037
gacsal.marko{kukac}bankszovetseg.hu

 

Jogi munkabizottság

A munkabizottság az egyes kormányzati tervezetekről alakít ki álláspontot.

 

Adatvédelmi munkacsoport

A jogászok munkacsoporton belül adatvédelmi almunkacsoport alakult, melynek feladata az Uniós és hazai adatvédelmi jogalkotás, jogalkalmazás, illetőleg más eljárás kezdeményezése. 

Work-out munkacsoport

Állandó munkacsoport, a bírósági végrehajtás, követeléskezelés, csőd, felszámolás, reorganizáció kérdésében jogszabály-módosításokat véleményez, kezdeményez elsősorban a vállalati hitelezéshez kapcsolódóan.

Magáncsőd munkacsoport

A magáncsőd intézményének működésével, a szabályozási háttérrel kapcsolatos javaslatok megfogalmazásával és jogszabálytervezetek véleményezésével foglalkozó munkacsoport.

Felelős:

Dr. Martonovics Bernadett
+36 1 327 7088
martonovics.bernadett{kukac}bankszovetseg.hu

Kommunikáció

Kommunikációs munkacsoport

Alapvető feladata, hogy az MBSZ érdekvédelmi feladatának ellátásáról szóló kommunikációs célokat, irányokat, a kommunikáció tartalmát a tagbankok kommunikációs vezetőivel egyeztesse. Közösen dolgozzák ki a kommunikációs programokat, kölcsönösen segítik a sajtókapcsolatok ápolását. 

Egyenlő bánásmód munkacsoport

A munkacsoport kitűzött fő céljai: az egyenlő bánásmód/fogyatékossággal élő ügyfelek kiszolgálása kapcsán elérhető szakmai anyagok, információk megosztása, a jó gyakorlatok, esetleg ismert nemzetközi példák és/vagy problémák és megoldásuk bemutatása, megosztása, igény esetén a témában felmerülő, szektorszintű vagy több tagot is érintő kérdések centralizált, szervezett koordinálása, kezelése. 

Felelős:
Sütő Ágnes
+36 1 327 6037
suto.agnes{kukac}bankszovetseg.hu

Likviditás, Treasury

Treasury munkacsoport

Banki likviditást, treasury ügyeket érintő szabályozások áttekintésének és véleményezésének a fóruma.

Felelős:
Vass Péter
+36 1 327 6039
vass.peter{kukac}bankszovetseg.hu

dr. Gacsal Márkó
+36 1 327 6037
gacsal.marko{kukac}bankszovetseg.hu

Makrogazdaság

Makrogazdasági bizottság

A bankok vezető makrogazdasági elemzőinek fóruma, mely időről-időre áttekinti, és előre jelzi a magyar- és a világgazdaság fő folyamatait.

Felelős:
Vass Péter
+ 36 1 327 6039
vass.peter{kukac}bankszovetseg.hu

MBSZ rendezvények

Külföldi Bankárklub
Egy olyan fórum, amely lehetővé teszi, hogy a külföldi állampolgárságú bankvezetők aktívabban bekapcsolódhassanak a Magyar Bankszövetség munkájába, a döntés előkészítő folyamatokba, valamint hangsúlyos szakmai kérdésekről információt kapjanak.

Felelős:
Orbán Olimpia
+36 1 327 6033
orban.olimpia{kukac}bankszovetseg.hu

Pénzforgalom, fizetések

Bankkártya munkacsoport

Speciális banki termékkör - a bankkártyák - szabályozásával, működtetésével, fejlesztésével, fejlődési irányaival kapcsolatos kérdések, témák szakmai egyeztetését végző fórum. Operatív és stratégiai bankkártyás kérdésekkel egyaránt foglalkozik. Célja a magyarországi bankkártyás területi vezetők szakmai összefogása, érdekképviseleti és érdekegyeztetési feladatok megvalósítása, valamint nemzetközi szakmai kitekintés biztosítása.

Felelős:

Sütő Ágnes
+36 1 327 6036
suto.agnes{kukac}bankszovetseg.hu

 

PAD munkacsoport

Feladata a bankszámla- és a kapcsolódó szolgáltatások díjainak összehasonlíthatóvá tétele, ideértve az egységes fogalomhasználatot is.

Pénzforgalmi munkacsoport

A pénzforgalmi gyakorlat aktuális kérdéseivel foglalkozó, alapvetően tapasztalatcserét szolgáló fórum. 

 

SEPA munkabizottság

Az uniós pénzforgalom egységesítését célzó SEPA folyamatból adódó hazai feladatok irányítását és szervezését végző fórum. 

SEM munkacsoport

Az EPC Modul1 azonos nevű munkacsoportjának megfelelője. (Scheme Evolution and Maintanance WG). A működő fizetési modellekkel kapcsolatos kérdésekkel, főleg fejlesztési és szabványosítási kérdésekkel foglalkozik.

NASO munkacsoport

National Adherence Support Organization - a hazai pénzforgalmi szolgáltatók SEPA fizetési modellekhez történő csatlakozását - az EPC-hez benyújtandó regisztrációs dokumentumok ellenőrzésével - segítő munkacsoport. 

Felelős:
Dávid Sándor
+36 1 327 7086
david.sandor{kukac}bankszovetseg.hu

 

Készpénzforgalmi munkacsoport

A jegybanki készpénzforgalmi szabályozások véleményezésével foglalkozik. 

Felelős:
Ladányi Zoltán
+36 1 327 7084
ladanyi.zoltan{kukac}bankszovetseg.hu

Számvitel, gazdálkodás

Számviteli munkacsoport

Az európai és hazai számviteli témájú javaslatokat, kérdéseket észrevételezik, véleményezik.

Felelős:

Schőner Gábor
+36 1 327 7085
schoner.gabor
{kukac}bankszovetseg.hu