Tagjaink

Eximbank Zrt.
Eximbank Zrt.
Alapítás: 1994
Cím: 1065 Budapest, Nagymező utca 46-48.
Telefon: +36-1-374-9100
Kék szám:
Fax: +36-1-269-4476
E-mail: exim@exim.hu
Weboldal: www.exim.hu
Elnök/Vezérigazgató(k):
Jákli Gergely elnök-vezérigazgató
A bank tulajdonosi szerkezete:
Tulajdonos Jegyzett tőke
Hazai tulajdon 100 % Magyar Állam
Külföldi tulajdon

Bemutatkozás

A bank/intézmény története, fő tevékenységi körei és stratégiája:

A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Eximbank”) kizárólagos állami tulajdonban lévő szakosított hitelintézet.

Az Eximbankot – a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársasággal („MEHIB”) együtt – az 1994. évi XLII. törvény hozta létre azzal az alapvető célkitűzéssel, hogy segítse elő a magyar áruk és szolgáltatások külpiacokon történő értékesítését. Az Eximbank működését 1994. május 26-án kezdte meg.

A Magyar Állam tulajdonosi jogait a külgazdasági és külügyminiszter gyakorolja.

Az Eximbank jogi személy, nyilvántartási száma Cg. 01-10-042594 (Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság). Jegyzett tőkéje 133,7 milliárd forint azzal, hogy hitelfelvételeiért a Magyar Állam készfizető kezességet vállal. A hatályos költségvetési törvény alapján nyújtható költségvetési készfizető kezesség keretösszege 1200 milliárd forint.

Magyarországon az exporthitel ügynökségi funkciók az Eximbank és a MEHIB között kerültek megosztásra. Az Eximbank exportfinanszírozást (mind elő-, mind pedig utófinanszírozást) nyújt mind közvetlenül, mind közvetve - pénzügyi intézményi partnerein keresztül, és bankgaranciákat (mind hitelfedezeti, mind kereskedelmi) vállal, míg a MEHIB exporthitel biztosítást nyújt.

Az Eximbank küldetése az, hogy magyar áruk és szolgáltatások exportjának finanszírozásával lehetővé tegye Magyarországon működő vállalkozások – mind a kis-, a közép-, és a nagyvállalkozások – számára azt, hogy minél teljesebb mértékben ki tudják aknázni exportlehetőségeiket, ezáltal növelve a külpiaci versenyképességüket.

Az exportélénkítő hitelprogramjaiban az Eximbank a teljes futamidőre előre rögzített fix kamatozással euróban és forintban biztosít forrást az exportra történő termeléshez szükséges fejlesztésekre, továbbá tárgyi eszközök lízingjének és forgóeszköz igényének tartós, rövid és közép- és hosszúlejáratú finanszírozásához. Ezen lehetőségek biztosításával az exportőrök nem kerülnek versenyhátrányba a regionális, illetve az európai versenytársaikhoz képest az exportra történő termelés során.

A klasszikus utófinanszírozási termékek - a vevőhitel konstrukciók - esetén az Eximbank a magyar exportőr vevőjének nyújt – közvetlenül vagy közvetve – éven túli (tipikusan közép- vagy hosszú lejáratú) hitelt, jellemzően MEHIB biztosítás mellett. A kötött segélyhitellel   az Eximbank a magyar állam megbízásából – a MEHIB 100%-os biztosítása mellett –kormányközi megállapodás alapján biztosít kamattámogatást és adományt (biztosítási díj) tartalmazó speciális kondíciójú vevőhitelt.

A jövő exportőrei hitelprogram keretében fix kamatozás mellett, a jövőbeni export érdekében biztosít kedvezményes kamatozású forrást az Eximbank a belföldi beruházások megvalósítására  és forgóeszköz finanszírozáshoz.

Fontos hangsúlyozni, hogy az Eximbank nem versenypiaci szereplő és nem is tekint versenytársként a piaci alapon működő pénzügy intézményekre. Célja, hogy tevékenységével olyan exportügyletek megvalósulását segítse elő, amelyek egyébként nem jönnének létre, mindezzel segítve a magyarországi munkahelyek megőrzését, új munkahelyek létrehozását, valamint a nemzetgazdaság fejlődését.