Sajtóközlemények

Vissza a Sajtóközlemények oldalra

2023. október 03.

SAJTÓKÖZLEMÉNY: A gazdaságfejlesztésben partner a Magyar Bankszövetség

A magyar gazdaság fellendítésének feltétele az, hogy a pénzpiaci viszonyok és a kockázati hatások figyelembevételével, a fenntarthatósági és a stabilitási szempontok alapján tartsa fenn a bankszektor a hitelezési aktivitását. A kritikus helyzetekben a pénzügyi közvetítőrendszer aktív szerepvállalásának szükséges feltétele a Kormány és a banki közösség közötti folyamatos párbeszéd fenntartása, a kiszámítható és előre mutató szabályozási környezet, illetve a pénzügyi közvetítőrendszer tehervállalási képességének figyelembevétele.

A magyar bankszektor az elmúlt években jelentős pénzügyi terheket vállalt a hazai gazdaság stabilitásának megőrzéséért. Előre tekintve a jövőben is elkötelezett Magyarország pénzügyi stabilitása, a gazdaságfejlesztési megoldások támogatása és a gazdasági verseny élénkítése iránt. Ezért a Gazdaságfejlesztési Miniszter önkéntes kamatplafon bevezetéséről szóló sajtóközleményében foglaltakra ezúton támogatólag felhívjuk tagbankjaink figyelmét. Az egyes banki kamatszintek megállapítása minden tagbank saját és önkéntes döntése. Üdvözöljük a GVH sajtóközleményét, mely ebben a kérdéskörben is a piaci verseny jelentőségére hívja fel a figyelmet.

A Magyar Bankszövetség bízik abban, hogy a bankszektornak jelentős költségvállalást jelentő terhek a vállalatoknak az igen kedvező kamatozású forgóeszköz (pl. készlet feltöltési, alapanyag beszerzési célú) hitelek révén segíteni fognak az év végi hajrára való felkészülésben és a nagyobb forgalom elérésében. Az alacsony kamatozású lakáscélú hitelek pedig nemcsak az ingatlanpiaci forgalmat állítják helyre, hanem az építőiparnak is új lehetőségeket teremtenek.

A Magyar Bankszövetség által többször kifogásolt kamatstop várható kivezetését üdvözöljük. Meggyőződésünk, hogy ennek kivezetése a piaci viszonyokban gyors helyreállást, a hitelezésben pedig dinamizmust fog jelenteni.

A Kormány gazdaságpolitikáját egy tőkeerős, nemzetközileg versenyképes, az élenjáró digitális folyamatokat működtető bankszektor képes a leghatékonyabban támogatni. Előremutató, hogy a Kormányzat nyitott a bankszektor digitalizációs javaslatainak megvalósítására, ezért a Magyar Bankszövetség vállalja, hogy 2023 őszén a Kormány elé terjeszti a hitelezési folyamatok további digitalizációjára, a digitális állampolgárság adta előnyök kihasználására és az adatvagyon hatékony felhasználására vonatkozó javaslatcsomagját. Köszönjük a Kormánynak a digitális átállás elkötelezett támogatását.

 

Budapest, 2023. október 3.                                    Magyar Bankszövetség

 

Vissza a Sajtóközlemények oldalra