Tagjaink

Eximbank
Eximbank
Alapítás: 1994
Cím: 1065 Budapest, Nagymező utca 46-48.
Telefon: +36-1-374-9100
Kék szám:
Fax: +36-1-269-4476
E-mail: exim@exim.hu
Weboldal: www.exim.hu
Elnök/Vezérigazgató(k):
Dr. Dancsó József vezérigazgató
A bank tulajdonosi szerkezete:
Tulajdonos Jegyzett tőke
Hazai tulajdon 100 % Magyar Állam
Külföldi tulajdon

Bemutatkozás

A bank/intézmény története, fő tevékenységi körei és stratégiája (max. 3000 karakteres szövegben):

A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Eximbank”) kizárólagos állami tulajdonban lévő szakosított hitelintézet.

A Magyar Állam tulajdonosi jogait a nemzetgazdasági miniszter gyakorolja.

Az Eximbank jogi személy, nyilvántartási száma Cg. 01-10-042594 (Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság). Alaptőkéje 10,1 milliárd forint azzal, hogy hitelfelvételeiért a Magyar Állam készfizető kezességet vállal. A hatályos költségvetési törvény szerint ezen költségvetési készfizető kezesség maximális összege 320 milliárd forint.

Az Eximbankot – a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársasággal („MEHIB”) együtt – az 1994. évi XLII. törvény hozta létre azzal az alapvető célkitűzéssel, hogy segítse elő a magyar áruk és szolgáltatások külpiacokon történő értékesítését. Az Eximbank működését 1994. május 26-án kezdte meg.

 

Magyarországon az exporthitel ügynökségi funkciók az Eximbank és a MEHIB között kerültek megosztásra. Az Eximbank exportfinanszírozást (mind elő-, mind pedig utófinanszírozást) nyújt (mind közvetlenül, mind közvetve) és exportcélú garanciákat (mind hitelfedezeti, mind kereskedelmi) vállal, míg a MEHIB exporthitel biztosítást nyújt.

Az Eximbank küldetése az, hogy magyar áruk és szolgáltatások exportjának finanszírozásával lehetővé tegye Magyarországon működő vállalkozások – mind kis-, mind nagyvállalkozások – számára azt, hogy minél teljesebb mértékben ki tudják aknázni exportlehetőségeiket, növelve ezáltal a külpiaci versenyképességüket. Az export-előfinanszírozási devizahitel révén az Eximbank nemzetközileg versenyképes árazású euró forrást biztosít az exportra történő termelés tartós, középlejáratú finanszírozásához, ráadásul a teljes futamidőre előre rögzített, fix kamatozással. Így az exportőrök nem kerülnek versenyhátrányba regionális, illetve európai versenytársaikhoz képest az exporttermelés finanszírozásában.

Az Eximbank nem versenytársa a magánszektorbeli bankoknak. Olyan exportügyletek megvalósulását segít elő, amelyek egyébként nem jönnének létre, mindezzel segítve a magyarországi munkahelyek megőrzését, újak létrehozását, valamint a nemzetgazdaság fejlődését.