Tagjaink

UniCredit Jelzálogbank
Alapítás:
Cím:
Telefon:
Kék szám::
Fax:
E-mail:
Website:
1998
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
06-1-301-5500
06-40-50-40-50
06-1-301-5530
jelzalogbank@unicreditgroup.hu
Elnök/Vezérigazgató(k):
Farkas Bálint
A Bank tulajdonosi szerkezete:
TulajdonosJegyzett tőke
Hazai tulajdonUniCredit Bank Hungary Zrt100%
Külföldi tulajdon-0%

Bemutatkozás

Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. (a továbbiakban: Jelzálogbank) szakosított hitelintézetként működő jelzálog-hitelintézet, amelyet 1998. június 8-án 3.000.000.000 forint alaptőkével a Bayerische Vereinsbank AG (az Alapító) alapított. 1998. szeptember 1-jén az Alapító fuzionált a Bayerische Hypoteken- und Wechsel Bank AG-val, amelynek alapján az Alapító új neve: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG lett. A fúzió következtében a Jelzálogbank korábbi cégneve (Vereinsbank Hungária Jelzálogbank Részvénytársaság) 1999. január 1. napjától HVB Jelzálogbank Részvénytársaság cégnévre változott. 2001. szeptember 30-án a HypoVereinsbank Hungária Rt. és a Bank Austria Creditanstalt Hungary Rt. egyesülésével létrejött a HVB Bank Hungary Részvénytársaság, amelynek címe: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. A Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG-vel 2002 februárjában kötött részvényadás-vételi szerződés alapján az egyedüli részvényes a HVB Bank Hungary Rt. lett, amely 1 db. 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint névértékű részvényt értékesített a BA/CA Ingatlankezelő Kft. részére. Ennek következtében a Kibocsátó többszemélyes társasággá alakult át. 2005. október 25-én a BA/CA Ingatlankezelő Kft. 1 db. 1.000.000 forint névértékű részvényét a SAS Reál Ingatlanüzemeltető és Kezelő Kft. megvásárolta, melynek eredményeképpen a Jelzálogbank tulajdonosai – 2005. december 31-én – a jegyzett tőke arányában a HVB Bank Hungary Zrt. (99,97%-ban) és a SAS-Reál Ingatlanüzemeltető és Kezelő Kft. (0,03%-ban) voltak. A SAS-Reál Ingatlanüzemeltető és Kezelő Kft. 1 db. 1 millió forint névértékű törzsrészvényét a HVB Bank Hungary Zrt. 2006. december 22-én megvásárolta, és így a Jelzálogbank egyszemélyes tulajdonosává vált.

2005 végén a HVB Csoport az UniCredit család tagjává vált, és 2007. január végén felvette az UniCredit márkanevet. 2007. január 31. óta a Jelzálogbank új cégneve: UniCredit Jelzálogbank Zrt.

A Jelzálogbank a jelzáloglevél-kibocsátás mellett alapvetően olyan hosszú lejáratú jelzáloghitelek nyújtásával foglalkozik, amelyeknél az ügylet elsődleges biztosítékául a finanszírozott, Magyarország területén lévő ingatlanra bejegyzett első ranghelyű jelzálogjog, illetve önálló zálogjog szolgál. A Jelzálogbank tevékenységét a következő területeken fejti ki: üzleti ingatlanfinanszírozás, lakásvásárló magánszemélyek finanszírozása és birtokhitelezés, refinanszírozás, valamint jelzáloglevél- és kötvénykibocsátás.
A hatékonyság növelése érdekében 2009-ben végrehajtott szervezeti átalakítások alapján az üzleti ingatlanok finanszírozásával, valamint a lakásvásárló magánszemélyek finanszírozásával és a birtokhitelezéssel kapcsolatos teljes ügyintézést – kiszervezett tevékenységként, ügynöki megbízási szerződés keretében – az UniCredit Bank Hungary Zrt. végzi. A hitelezési tevékenység forrásául szolgáló jelzáloglevelek és kötvények kibocsátását, valamint a refinanszírozási tevékenységet továbbra is a Jelzálogbank végzi.