Tagjaink

Magyar Államkincstár*
Alapítás:
Cím:
Telefon:
Kék szám::
Fax:
E-mail:
Website:
-
-
-
-
-
-
-
Elnök/Vezérigazgató(k):
-

Bemutatkozás

Magyar Államkincstár (Hungarian State Treasury, Ungarisches Schatzamt, Trésor Public de la Hongrie) önálló jogi személyiséggel rendelkező, országos hatáskörű, önállóan működő és gazdálkodó, központi költségvetési szerv, amely az államháztartásért felelős miniszter szakmai, törvényességi és költségvetési irányítása alatt áll.

A Kincstár felelős az állami költségvetés végrehajtása során a pénzforgalom lebonyolításáért és az elszámolásokért, a költségvetési pozíció előrejelzéséért és a likviditás menedzseléséért, továbbá meghatározott adatszolgáltatásokért. Nyilvántartja az állam által vállalt garanciákat és viszontgaranciákat. Ellátja közel kilencszázezer közszférában foglalkoztatott illetményének számfejtését, az ehhez kapcsolódó adó- és járulék elszámolást és bevallást. Vezeti a költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartását – a cégnyilvántartáshoz hasonlóan – az alapító okiratok alapján. Nettó módon biztosítja a központi költségvetésből juttatott támogatásokat a helyi önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulások és az egészségügyi intézmények részére, és ellenőrzi azok felhasználását. A helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok és az általuk irányított költségvetési szervek körében kockázatelemzésen alapuló mintavétel alapján független szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzést végez. Fogadja és összesíti a költségvetési beszámolókat. Folyósítja és ellenőrzi az EU-s és hazai támogatásokat, a jogosulatlanul kiutalt támogatásokat visszaköveteli. Ellátja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program közreműködő szervezeti feladatait. Számlát vezet a kincstári kör és a pénzforgalmi számlatulajdonosok részére, ellátja a kiadások teljesítéséhez, a bevételek beszedéséhez kapcsolódó pénzügyi feladatokat, valamint a kiadásokhoz kötődően likviditási és előirányzati fedezetvizsgálatot végez. A megyeszékhelyeken lévő állampénztári irodákban értékpapír forgalmazással és ahhoz kapcsolódó számlavezetéssel áll ügyfelei rendelkezésére.

A Kincstár a közpénzek elköltésének résztvevője és egyben felügyelője is. Feladata a közpénzek útjának nyomon követése, hogy jogosulatlan kifizetések ne történjenek.

Ügyfélkapcsolatainkat folyamatosan bővítjük, hiszen mind több lakossági szolgáltatást végzünk, mind több magánszeméllyel van kapcsolatunk.

Célunk, hogy minden hozzánk forduló ügyfelünk elégedett legyen. Központi ügyfélszolgálatunkon keresztül mind nagyobb teret nyitunk az elektronikus és a telefonos ügyfélkapcsolatoknak. Azt szeretnénk, hogy ügyfeleink kényelmesebben intézhessék ügyeiket, lehetőség szerint személyes megjelenés nélkül, elektronikus úton vagy telefonon.

A Kincstár alaptevékenységét és szervezetét meghatározó legfontosabb jogszabályok jegyzékét a Szervezeti és Működési Szabályzat 4. számú függeléke tartalmazza.

A jogszabályokban meghatározott kincstári feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységek megnevezései és elérhetőségi adatai a honlapon a következő menüpontokban találhatók meg:

 

*Társult tag