Tagjaink

Keler
Alapítás:
Cím:
Telefon:
Kék szám::
Fax:
E-mail:
Website:
1993
H-1075 Budapest, Asbóth u. 9-11
(36-1) 483-61-00
-
(36-1) 342-35-39
keler@keler.hu
Elnök/Vezérigazgató(k):
LANTOS CSABA, DUDÁS GYÖRGY
A Bank tulajdonosi szerkezete:
TulajdonosJegyzett tőke
Hazai tulajdonMagyar Nemzeti Bank (MNB)53.33%
Budapesti Értéktőzsde (BÉT)46.67%
Külföldi tulajdon--

Bemutatkozás

A KELER Csoport 20 éves klíring- és elszámolási tapasztalatával a magyar és a nemzetközi elszámolási piac elismert szereplője, a térségben elsőként, és mondhatni eddig egyedülállóként adaptálta a fejlett piacokra jellemző, ott megszokott klíring és elszámolási megoldásokat, amely a munkatársai szakértelmével párosulva biztosítja, hogy ügyfelei élvezhessék az ügyleteik partnerkockázattól mentes, biztonságos elszámolását.

A KELER Csoportot jelenleg két társaság alkotja, a KELER Zrt. (továbbiakban KELER) végzi az értéktári és banki tevékenységet, míg a KELER KSZF Zrt. (továbbiakban KELER KSZF) felelős a klíringházi és a garanciavállalási funkciókért. A KELER Csoport szolgáltatásait direkt módon a magyar értékpapírpiac közvetítő intézményei, azaz a befektetési vállalkozások és befektetési szolgáltatást nyújtó hitelintézetek, illetve az értékpapír-kibocsátók veszik igénybe, de tevékenysége közvetetten a magyar tőkepiacon jelenlévő valamennyi befektetőt érinti. A KELER Csoport szolgáltatásai a tőkepiacokon túlmenően az energiapiacokra is kiterjed, így energiakereskedő partnereit is kiszolgálja a HUPX, EPEX, EEX és a PXE áramtőzsdéken, valamint a CEGH gáztőzsdén, míg klíringházként működik közre a CEEGEX és az NFKP piacokon a gázszektorban.

Központi értéktári, kibocsátói szolgáltatások

A hazai tőkepiacon egyetlen központi értéktárként, a KELER nyújt infrastruktúrát a magyar értékpapírok kibocsátásához és az értékpapírok elszámolásához. A központi értéktári feladatok keretében többek között vezeti a központi értékpapír-nyilvántartást, ISIN-azonosítót (értékpapír-kódot) allokál a kibocsátott értékpapírokhoz, valamint elvégzi a dematerializált értékpapírok előállításához, nyilvántartásához és törléséhez kapcsolódó feladatokat. A KELER standardizált formában elősegíti az értékpapírokra vonatkozó tulajdonosi jogok (osztalékjog, közgyűlésen történő részvétel stb.) gyakorlását. A KELER kiemelt célja, hogy teljes körűen biztosítsa ügyfelei számára a dematerializált értékpapírokkal kapcsolatos eljárásainak elektronikus, interneten keresztüli elérhetőségét és lebonyolítását. Ennek keretében lehetővé vált – a KELER honlapjáról elérhető rendszeren (e-ISIN, e-DEMAT) keresztül – az ISIN kód és a demat szolgáltatások elektronikus igénylése. A KELER részvénykönyv-vezetési, osztalékfizetési, és közgyűlés szervezési szolgáltatást is nyújt a magyar értékpapír kibocsátók részére.

ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNZÉS

A KELER értékpapír kölcsönzési rendszert működtet elsősorban az ügyfelek ügyletei elszámolása során jelentkező értékpapír oldali fedezetlenségek áthidalása érdekében. A KELER által működtetett értékpapír kölcsönzési rendszer részét képezi a KELER elszámolási rendszerének. Az értékpapír kölcsönzési rendszernek három típusa van Pool alapú, Háromoldalú és a KELER-el kötött értékpapír kölcsön ügylet.

LETÉTKEZELŐI SZOLGÁLTATÁSOK

A KELER Értékpapír-számlavezetési és Értéktári szolgáltatást is nyújt ügyfeleinek, melynek keretében összevont értékpapírszámlán tartja nyilván az ügyfele rendelkezése alatt álló összes dematerializált értékpapírt és a gyűjtőelven tárolt nyomdai úton előállított értékpapírokat (ügyfelenként, értékpapír-fajtánként és sorozatonként). A KELER értéktárként vállalja a nyomdai úton előállított értékpapírok letéti őrzését és letétkezelését, valamint a kibocsátó megbízása alapján a nyomdai úton előállított értékpapírok kezeléséhez kapcsolódó egyéb feladatokat (szelvényvágás, érvénytelenítés, megsemmisítés).

LETÉTKEZELŐI SZOLGÁLTATÁSOK – NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁSOK

A KELER cross-border elszámolási szolgáltatásokat nyújt, mind a hazai befektetők külföldi értékpapírokba, mind pedig a külföldi befektetők magyar értékpapírokba történő befektetéseire vonatkozóan. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) és a Deutsche Börse AG együttműködése révén, a BÉT tagjainak lehetősége nyílik a Deutsche Börse tagság megszerzésére, egyben a XETRA kereskedési rendszerben közvetlenül történő ügyletkötésre. Németországi partnerei közreműködésével, a KELER közvetlen szolgáltatást kínál ügyfeleinek a XETRA rendszerben kötött értékpapírügyletek klíringjére és elszámolására.

 

WARP – WIDE APPLICATION ROUTING PLATFORM

A KELER kifejlesztett egy új, integrált platformot, amely közvetlen kapcsolatot teremt az alapkezelő, a befektetési jegyeket értékesítő és visszaváltó forgalmazó, az alap jogszabályban és a kezelési szabályzatban meghatározott működését biztosító letétkezelő, valamint az értékpapírmozgásokat elszámoló és nyilvántartó KELER között. Az automatizáció révén lerövidülhetnek a befektetési jegyek adásvételével kapcsolatos teljesítési idők, melynek révén az alapkezelők gyorsabban és hatékonyabban tudják felhasználni a befektetett pénzeszközöket, míg visszaváltás esetén a befektetők hamarabb juthatnak pénzükhöz.

PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK

A KELER által vezetett pénzszámlák hasonlatosak a kereskedelmi bankok által vezetett pénzszámlákhoz, így azokon bármilyen az elszámolással kapcsolatos pénzügyi tranzakció végrehajtható, amelyben a KELER Treasury részlege van az ügyfelek segítségére. Az ügyfelek eszközeit a KELER Csoport eszközeitől elkülönítetten tartják nyilván, így növelve ezen eszközök biztonságát, elősegítve az ügyfelek kockázatkezelési tevékenységét.

TRADE REPOSITORY

KELER a jelentési kötelezettség kezdetekor adatközvetítőként fog részt venni a jelentési folyamatban, majd a későbbiekben, várhatóan 2014. második felében küldi meg kereskedési adattárként történő nyilvántartásba vételi kérelmét az ESMA felé. Adatközvetítőként a KELER összegyűjti a vele szerződött piaci szereplők ügyletkötésére vonatkozó adatait és továbbítja azokat az általa kiválasztott kereskedési adattár felé. A KELER Trade Repository-n keresztül a KELER és a KELER KSZF jelenteni tud az ESMA és az ACER felé a KELER KSZF-en átmenő valamennyi tranzakcióról. Ennek megfelelően a KELER Csoport maradéktalanul támogatja a teljes folyamatot a kereskedéstől a jelentési kötelezettségig.

KLÍRING SZOLGÁLTATÁS

A KELER csoport tőke és energiapiaccal kapcsolatos klíring és elszámolási szolgáltatásai többek között számlavezetés (forint, deviza és értékpapír), a napi tőzsdei ügyletek nyilvántartása, pénzügyi rendezése, a biztosítékok kezelése, garanciavállalás és jelentések küldése. A fenti tevékenységeket a KELER Csoport a KELER és a KELER KSZF között osztja meg oly módon, hogy a KELER KSZF a garanciarendszerén és az alklíringtagsági kötelezettségeken keresztül biztosítja a piac klíringjét és biztonságos elszámolását, míg a KELER banki szolgáltatások nyújtásával teremti meg az elszámolás technikai feltételeit. A KELER KSZF, a régió vezető klíringházaként, tőzsdéket és kereskedési platformokat szolgál ki; az ügyletek széles skáláját számolja el, többek között értékpapírokat, tőzsdén kereskedett derivatívakat, FX derivatívakat, áru ügyleteket, energiát, stb. Az alábbi piacokat számolja el:

 

 

–        Budapesti Értéktőzsde (azonnali, származékos, áru),

–        BÉTa, MTF piac,

–        MTS Hungary,

–        CEEGEX,

–        NFKP,

–        A HUPX, EPEX, EEX, PXE and CEGH piacokat az ECC számolja el; KELER KSZF klíring bankja ezeknek a piacoknak.

 

KÖZPONTI SZERZŐDŐ FÉL FUNKCIÓK

A központi szerződő fél garantálja az elszámolt piacokon az általa befogadott ügyleteket, ezáltal a központi szerződő fél vevővel szemben eladóként, az eladóval szemben vevőként lép fel, (ezt a folyamatot hívják novációnak). Így a felek között állva, a tőzsdei tranzakciók kockázatát vállalva helytáll a felek üzleteiből adódó kötelezettségekért. A KELER – Európában elsők között – 2002 májusában vezette be a központi szerződő fél (central counterparty, CCP) intézményét, mely funkciót 2009. január 1.  óta a KELER KSZF lát el az alábbi piacokon:

Tőkepiac                                            Energia piacok                                                        

Budapest Értéktőzsde                                NFKP (klíring ház)

BÉTa                                                CEEGEX (klíring ház)

MTS Hungary

KOCKÁZATKEZELÉS

Az elszámolás során a KELER KSZF célja, hogy minimalizálja a piaci szereplők tranzakcióinak elszámolási kockázatát, illetve semlegesítse az elszámolások központi jellegéből fakadó rendszerkockázatot. A KELER KSZF biztosítja, hogy az elszámolási rendszerben csak megfelelő tőkeerővel és erőforrásokkal rendelkező, prudensen működő piaci szereplők vegyenek részt, amelyek mindenkor, időben képesek teljesíteni az elszámolásokból fakadó pénzügyi kötelezettségüket. A számított kockázatok fedezésére esetenként biztosítékokat szed klíringtagjaitól, amely óvadékul szolgál a teljesítéshez.

HÁTTÉRTEVÉKENYSÉGEK

INFORMATIKA

A KELER Csoport informatikai hátterének megbízható működése és az alkalmazott technológia ismerete a magyar tőke-, és energiapiac sikeres működésének egyik alapvető feltétele. Ennek megfelelően az IT-terület arra törekszik, hogy folyamatos fejlesztésekkel tovább növelje a szolgáltatás színvonalát. 2012-ben a rendszereink rendelkezésre állása a KELER és a KELER KSZF esetében együttesen egyedülállóan magas, 99,874%-os volt.