Sajtóközlemények

2014. szeptember 18.

Főtitkári jegyzet

Jog és felelősség

„A hitel híja szinte minden mozgást elakaszt.” – Széchenyi természetesen a gazdaságra utalt, amikor híressé vált mondatát leírta, és épp ezért van e szavaknak üzenete a mai devizahiteles, pontosabban ma már kiterjesztett, „banki elszámoltatásnak” elkeresztelt kérdés kapcsán is. A nyár közepén olyan törvény született Magyarországon, amely tekintet nélkül a bankok működési gyakorlatbeli különbözőségére, továbbá az érintett időszak jogszabályi környezetére, minden hazai bank, takarékszövetkezet és pénzügyi vállalkozás valamennyi vonatkozó szabályzatát tisztességtelennek vélelmezte.…

2014. július 4.

Fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozó törvény

A Parlament ma elfogadta a fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozó, a lakossági hitelezést alapjaiban újraíró törvényt.

Leszögezzük, hogy a hitelintézetek mindig az aktuális jogszabályoknak megfelelően nyújtották szolgáltatásukat, amelyet a devizahitelezés elmúlt tizenkét éve során mind jogalkotói, mind bankfelügyeleti szempontból szigorú ellenőrzés és folyamatos jóváhagyás kísért. Ez alapján a ma elfogadott törvény méltánytalan. A szigorú felügyelet alatt álló bankokon olyan elveket követel meg több mint egy évtizedre visszamenően, amelyek eddig sem a jogalkotó, sem a felügyelő hatóság, sem a bíróságok nem dolgoztak ki, nem tettek ismertté.

2014. június 26.

Sajtóközlemény

A Bankszövetség tagszervezetei arra törekednek, hogy mielőbb rendezzék ügyfeleikkel az árfolyamrés kérdését, az új szabályok szerint számítsák át a tartozásokat. Ehhez szükséges, hogy megszülessen és életbe lépjen a pontos és egységes eljárásrendet meghatározó jogszabály. Ennek szakmai előkészítésében is készek vagyunk az együttműködésre a jogszabályalkotókkal.

A kérdésben kiemelt figyelmet kell fordítani az elévülésre. Egy sok évtizedes, a polgári törvénykezés egyik alapkövét jelentő szabály átértelmezése, átírása olyan kockázatot jelent, amely túlmutat a devizahiteles kérdésen, és valamennyi, nem csak banki szerződés alapját megkérdőjelezi, ráadásul visszamenőleges jelleggel.…

2014. április 25.

A Magyar Bankszövetség Testületi Ülése

A Magyar Bankszövetség ma tartotta éves, rendes közgyűlését, amely ez alkalommal jubileumi esemény is volt – mivel a szervezet 25 éve alakult meg. Az évforduló tiszteletére bemutatták a magyar banki érdekképviseletek történetét feldolgozó könyvet, amely több mint egy éves feltáró munka során született meg. A kutatás során többek közt az is kiderült, hogy az első magyar pénzintézeti érdekképviselet 1903-ban alakult, 9 évvel megelőzve ezzel például a Svájci Bankszövetséget, amely 1912-ben jött létre.…

2014. március 21.

Figyelemfelhívás pénzforgalmi csalási kísérletekkel kapcsolatban

Banki tapasztalatok szerint az utóbbi időkben elszaporodtak az olyan csalások, amelynek során az elkövetők a saját számlájukra térítenek el másnak szánt átutalásokat. Jellemzően olyan vállalkozásokat, intézményeket károsítanak meg így, amelyek rendszeresen fizetnek egy üzleti partnerüknek nagyobb összegeket. A visszaélők magukat a partner cég képviselőjének adják ki, és – hamisan – arról tájékoztatják a fizetésre kötelezett vállalkozást, intézményt, hogy a kedvezményezett számlaszáma megváltozott, új számlaszámként pedig a saját számlaszámukat adják meg.

2014. január 30.

Ajánlás az ATM limitről

A Magyar Bankszövetség Elnöksége felkérte a magyarországi bankokat arra, hogy minden általuk üzemeltett, vagy érdekeltségükbe tartozó ATM készpénzfelvételi határát legalább 100 ezer forintban határozzák meg. Az ajánlást tagjaink elfogadták, mindamellett, hogy döntő részben ma is megfelelnek ennek a feltételnek.

2014. február 1-től minden nyilatkozott ügyfél ingyenesen hozzá tud jutni a törvény által előírt 150 ezer forinthoz a kétszeri készpénz felvétellel – mely az egyedi igények/lehetőségek szerint különböző összegekre is szólhat.…

2013. november 8.

Sajtóközlemény

A bankszektornak üzleti érdeke, hogy egy fennálló – fizetőképessé tehető – szerződés esetén az ügyfél visszatérjen a „normál mederbe”, a havi rendes hiteltörlesztésbe. A nemteljesítő jelzálog hiteles ügyek kezelése, a végrehajtás sok éves, költséges, minden érintett számára káros és szociálisan is megterhelő folyamat. A kedden elfogadott törvény által megerősített árfolyamgát közismert, már 170 ezer ügyfél által alkalmazott, bankszakmailag is támogatott megoldás.…

2013. november 6.

Sajtóközlemény

A Magyar Bankszövetség tudomásul veszi, hogy a mintegy 420 milliárd forint összegű, még fennálló önkormányzati adósság ÁKK részére 2014. februári határidővel történő átadásával véget ér az önkormányzati szektor pénzügyi szerkezetátalakítása, melynek előző három köre volt a megyei önkormányzatok – 2011. decemberi, az 5.000 fő alatti települések – 2012. decemberi, valamint az 5.000 fő feletti települések – 2013.…

2013. november 5.

Sajtóközlemény

Az árfolyamgát egy komplex probléma részletesen, szakmailag kidolgozott megoldása, amely iránt mind a kormányzat, mind a jegybank, mind a bankszektor egyaránt elkötelezett, komoly munkát fektetve bele. A devizahitelek kezelésében az árfolyamgát eddig több mint 170 ezer családnak hozott segítséget. A közel két éve stabilan működő megoldás összhangban van azzal az alapgondolattal is, hogy a tehervállalás a devizahitelezésben érintett 3 fő szereplő – adósok, állam és a bankok – közös felelősségvállalására épüljön.…

2013. október 4.

Sajtóközlemény

A Bankszövetség üdvözli és támogatja, hogy a lakossági bankkártya-használatot ne terhelje tranzakciós illetékfizetési kötelezettség.
Ugyanakkor nem értünk egyet azzal, hogy a bankkártyával történő készpénzfelvétel tényleges költségeit se érvényesíthesse a szolgáltató.
Különösen indokolatlan a fogyasztói szokásokat a nemzetgazdasági szempontból is sokkal olcsóbb elektronikus fizetési módok helyett a készpénzzel történő fizetés irányába terelni. A mindennapi készpénzszükségletet meghaladó ingyenes készpénzfelvételi lehetőség jogszabályi
biztosítása a szürkegazdaság erősödéséhez vezethet.…