Projektjeink

2016. augusztus 31.

Tájékoztatás: Bankkártya kategóriák

Tisztelt Kártyabirtokos! Tisztelt Ügyfél!

A bankkártyákra vonatkozóan az EU 2015/ 751. számú rendelete előírja az uniós tagállamokban a bankkártya plasztikon a bankkártya kategóriájának megjelenítését (category identifier).

Mivel a bankkártya nemzetközi használatú fizetési eszköz, azaz meglehetősen gyakori a Magyarországon kívüli fizetési tranzakció a bankkártyákkal, így a kategória megnevezések – a kártyatársasági előírásoknak megfelelően – angol nyelven kerülnek a Magyarországon kibocsátott bankkártyákra is.…

2015. június 24.

Aktualizált Magatartási Kódex

Aktualizált Magatartási Kódex

a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek

ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról

 

PREAMBULUM

 

 

2010. január 1. napján hatályba lépett a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódex azzal a céllal, hogy megerősítse a lakossági hitelfelvevők és a hitelezők közötti kapcsolatban nélkülözhetetlen bizalmat.

Az Országgyűlés és a Kormányzat jogalkotási tevékenysége eredményképpen a Magatartási Kódex számos rendelkezése 2014-ben jogszabályi szinten került szabályozásra, amely szükségessé tette a Magatartási Kódex felülvizsgálatát.…

2012. szeptember 13.

A Napközbi GIRO rendszer indulása

2012. július 2-án indul a többszöri napközbeni elszámolást biztosító bankközi GIRO rendszer.
Az eddigi T+1 rendszer helyett már a T. napon jóváírják a kedvezményezett számláján az aznap indított, elektronikusan feladott forint átutalást. A változás révén az átutaló ügyfél 1 nappal tovább rendelkezhet pénze felett. (A fizetési forgalom többi része – beszedések, papír alapú átutalás – továbbra is a régi rendszeren történik.)

Az új rendszernek azonban perspektívikus jelentősége is van.…

2012. szeptember 13.

Megújult a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)

A Parlament a tavalyi év októberében elfogadott egy új és önálló törvényt (2011. évi. CXXII. törvény KHRtv.), amellyel kibővítette és újraszabályozta a hazai hitelintézeti szektor egyik legfontosabb közös információs rendszerét a KHR-t. A Parlament régen húzódó ügy végére tett pontot ennek a törvénynek az elfogadásával, hiszen a KHR lakossági negatív listás nyilvántartásának a pozitív hitel adatokkal teljes listássá történő kiegészítése lassan egy évtizede folyamatos igénye a szektornak.…

2010. október 2.
2009. október 2.

A Magyar Bankszövetség Elnökségének 6/2009. számú Ajánlása

Csatlakozó bankok:

AXA Bank
Budapest Bank
CIB Bank
Citi Bank
DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank
ERSTE Bank
FHB Kereskedelmi Bank ( 2010. január 15-vel)
GRÁNIT Bank
Kereskedelmi és Hitelbank
Kinizsi Bank
Magnet Magyar Közösségi Bank
Magyar Takarékszövetkezeti Bank
MKB Bank
OTP Bank Nyrt.
Raiffeisen Bank
UniCredit Bank

Csatlakozó takarékszövetkezetek

Bankváltási Útmutató

A Magyar Bankszövetség Elnökségének 6/2009. számú Ajánlása a lakossági bankszámlák közötti bankváltás megkönnyítésére

2008. október 2.

A Magyar Bankszövetség Elnökségének 4/2008. ajánlása

A 4/2008. sz. Ajánláshoz csatlakozó bankok, amelyek a jenhitelezés terén követendő banki magatartásra vonatkozó bankközi megállapodást magukra nézve kötelezőnek ismerik el:…

Bank Plusz Zrt.
Budapest Bank Nyrt.
Credigen Bank Zrt.
Ella Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zrt.
FHB Jelzálogbank Nyrt
FHB Kereskedelmi Bank Zrt
KDB Bank (Magyarország) Zrt.
Magyarországi Volksbank Zrt.
Merkantil Bank Zrt.
MKB Bank Zrt.