Fogalomtár

Befizetések

Tartalmazza az Ön valamennyi befizetését az adott számlázási időszakban.

Elmulasztott törlesztési kötelezettség

Amennyiben az adott számlázási időszak végén fennálló hiteltartozása után fizetendő minimális törlesztési kötelezettségének nem tesz eleget, ezt a tartozását elmulasztott törlesztési kötelezettségként tartjuk nyilván és befizetése azonnal esedékes.

Hitelkamat

Az igénybe vett hitelösszeg után számítjuk fel.

Hitelkártya

A Bank által kibocsátott olyan bankkártya, amellyel végrehajtott készpénzfelvételek és költések (hitelkártya tranzakciók) fedezetéül a Bank által nyújtott hitel szolgál, amely a hitelkártyához kapcsolódó hitelszámlán áll az Ön rendelkezésére.

Hitelkeret túllépési díj

Az igénybe vehető hitel túllépése esetén számítjuk fel.

Igénybe vehető hitel

A hitelkártya tranzakciókhoz rendelkezésre álló összeg, amely a teljes hitelkeret és az igénybe vett hitel különbsége, csökkentve a már engedélyezett, de a hitelszámlán még nem könyvelt (függőben lévő) tranzakciók összegével.

Készpénzfelvételre a hitelkeret összegének maximum 50%-a vehető igénybe. Amennyiben a hitelkeret összegének 50%-a készpénzben felhasználásra került, újabb készpénzfelvételre csak akkor van mód, ha a rendelkezésre álló összeg meghaladja a hitelkeret 50%-át.

Igénybe vett hitel

A főkártya-birtokos és társkártya-birtokosok által az adott számlázási időszakban végrehajtott hitelkártya tranzakciók, csoportos beszedési megbízások, továbbá a díjak, kamatok és minden, a megelőző számlázási időszakokból származó, még nem rendezett tartozások összege.

Kamatmentes időszak

Amennyiben a hó végi számlakivonat készítésének időpontjában fennálló tartozás (beleértve a felszámított díjakat és a hitelkamatot is) teljes összegének visszafizetése a hó végi zárlati elszámolás napját követő 15 naptári napon, azaz a türelmi időszakon belül megtörténik, és a megelőző számlázási időszakokról semmiféle tartozás nem áll fenn a hitelkártya használat körében, abban az esetben az előző hónapban végrehajtott vásárlási tranzakciók, illetve a csoportos beszedési megbízás után hitelkamatot nem számítunk fel (kamatmentes időszak).

A készpénzfelvételi tranzakciók után minden esetben kamatot számít fel a Bank (nincs kamatmentes időszak).

Kamatszámítás

Amennyiben az ügyfél a zárlati elszámoláskor fennálló tartozását a türelmi időn belül nem vagy csak részben fizeti meg, a tartozásként nyilvántartott összeg után (ill. a készpénzfelvételi tranzakciók után minden esetben) a tranzakció(k) dátumától számítva, a Bank hitelkamatot számít fel.

A kamatszámítás képlete:

felhasznált hitel összege * naptári napok számával * kamatláb

Késedelmi díj

Amennyiben a türelmi időn belül a minimális törlesztési kötelezettség nem teljesül, késedelmi díjat számítunk fel. Nem számítunk fel késedelmi díjat abban az esetben, ha a késedelmes tartozás összege 1.000 Ft vagy annál kisebb összegű.

Könyvelési nap

Az a nap, amikor a Bank a hitelszámlát a tranzakció összegével megterheli, vagy a befizetést jóváírja.