Magáncsőd: pontosan kell kitölteni a kérelmet

2015. november 11., szerda 18:16

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvény (2015. évi CV. tv.) 2015. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény lehetőséget biztosít a fizetési kötelezettségeinek eleget tenni nem tudó adósok fizetőképességének helyreállítására, azaz a magáncsődre. Röviden összefoglaljuk, hogy milyen dokumentumok kitöltésére van szükség a kérelem benyújtásához.

A magáncsőd kezdeményezéséhez az adósnak a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapjáról letölthető kérelmi nyomtatványt körültekintően kell kitöltenie, majd a főhitelezőnél benyújtania. A kérelmi nyomtatványcsomagot akár a főhitelező pénzügyi intézmény is az adós rendelkezésére bocsáthatja.

A magáncsőd eljárás kizárólag a hivatalos kérelmi nyomtatványcsomag hiánytalan kitöltésével, és a szükséges mellékletek csatolásával kezdeményezhető.

A kérelmi nyomtatványcsomag 4 fő részből áll, melyek az alábbiak:

 

Kérelmi csomag fő részei Tartalma
Kezdeményezés – 6 oldal Adósra és adóstársra, valamint az adóssal közös háztartásban élő és egyéb kötelezettekre vonatkozó személyes adatok benyújtására szolgáló űrlapokat tartalmazza.

Ez az űrlap a személyes adatokon túl tartalmazza továbbá a lakhatásul szolgáló ingatlan főbb adatait.

Vagyonleltár – minimum 57 oldal Az adós és adóstárs ingatlan és ingó vagyontárgyainak részletes felsorolását és ismertetését tartalmazza 300.000 forint alatti és feletti bontásban.

A kérelmi nyomtatvány ezen részében szükséges feltüntetni az adós és adóstárs tartozásait, rendszeres bevételeit és kiadásait, az adósságrendezésbe be nem vont vagyontárgyakat és bevételeket, az adós és adóstárs pénzügyi megtakarításait, valamint várományait.

Nyilatkozatok – 35 oldal Az adósságrendezési eljárással kapcsolatos, Are. törvényben szabályozott nyilatkozatok megtételére szolgáló űrlapokat tartalmazza az adós, adóstárs, egyéb kötelezett és közeli hozzátartozók tekintetében.
Csatolandó iratok – minimum 80 oldal Egyedi ügytől függően szükséges a magáncsőd eljáráshoz csatolandó iratok vizsgálata és a kérelmi nyomtatványhoz való mellékelése. Ilyen csatolandó irat lehet pl. az adó-, jövedelemigazolás, adóssal szemben kiállított végrehajtható okiratok, elszámolási törvény szerinti tájékoztató levél, stb. A feltüntetett iratokat az eljárás kezdeményezésekor a kérelmi csomaggal együtt szükséges benyújtani a főhitelező részére.

 

A kitöltéssel kapcsolatban általánosságban kiemelendő, hogy az űrlapokat minden megjelölt helyen dátummal és aláírással szükséges ellátni, valamint fontos a tanúk feltüntetése és aláírása (azzal, hogy nem lehet tanú az adóstárs, az egyéb kötelezett és a hitelező).

A kitöltéshez kapcsolódó részletes tájékoztatás a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján található (www.csodvedelem.gov.hu).