Credit Institutes' Review

IMPRESSUM

Sorry, this entry is only available in Magyar.

2014/13

Sorry, this entry is only available in Magyar.

2013/12

2012/tizenegyedik évfolyam

 

2011/tizedik évfolyam

2011/6.szám
ANDREW G. HALDANE
Ellenőrzési jogosultságok (és jogtalanságok)

ARANYOSSY MÁRTA
Az információtechnológia üzleti értékének nyomában

KOPÁNYI SZABOLCS
Közép-kelet-európai kamatswapgörbék dinamikus modellezése

LENCSÉS GYULA
A másodlagos magyar államkötvénypiac Value at Risk főkomponens-elemzése

KUTI MÓNIKA
Az integrált vállalati kockázatkezelés kapcsolata a beruházási és a finanszírozási döntésekkel

Elnöki köszöntő
2011/5.szám
FUSZENECKER TAMÁS
Az eladósodottság szerepe az országkockázati felár alakulásában

SÓVÁGÓ SÁNDOR
Keresleti és kínálati tényezők a vállalati hitelezésben

RÉZ ÉVA
Átalakuló piaci struktúra

NAGY ATTILA
Lépcsős látens változós CreditRisk+ modell

BÉLYÁCZ IVÁN–PINTÉR ÉVA
Egy különös pénzügyi válság rendhagyó tanulságai

ZSOLNAI ALÍZ
Honnan hová, hazai bankrendszer?

TAJTI ZSUZSANNA
A bázeli ajánlások és a tőkemegfelelési direktíva (CRD) formálódása

Könyvismertetés
A tőkepiac a tudománytörténet tükrében
Peter L. Bernstein: Tőkepiaci elméletek – A modern Wall Street születése

A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)

2011/4. szám
Vélekedések kockázatról és bizonytalanságról
(Bevezető)

BÉLYÁCZ IVÁN
Kockázat, bizonytalanság, valószínűség

MEDVEGYEV PÉTER
Néhány megjegyzés a kockázat, bizonytalanság, valószínűség kérdéséhez

BADICS TAMÁS
Arbitrázs, kockázattal szembeni attitűd és az eszközárazás alaptétele

SZÁZ JÁNOS
Valószínűség, esély, relatív súlyok
Opciók és reálopciók

KOVÁCS ERZSÉBET
A kockázat mint látens fogalom

DÖMÖTÖR BARBARA
A kockázat megjelenése a származtatott pénzügyi termékekben

KREKÓ BÉLA
Kockázat, bizonytalanság és modellkockázat kockázatkezelési szemmel

BÉLYÁCZ IVÁN
Kockázat és bizonytalanság a döntésbeli alkalmazhatóság tükrében

A cikkek angol nyelvű kivonata ( Abstract of the articles)

2011/3. szám
Köszöntő

TATÁR MIHÁLY ERIK
Algoritmikus kereskedés: iparági trend vagy a piac buborékká válása?

ROÓB PÉTER
A banki könyv kamatkockázat-kezelése (túl az egyszerű modellezésen)

KUTI MÓNIKA
A beruházási és a finanszírozási döntések interakciói

ÁCS ATTILA
A likviditás dimenziói

BODZÁSI BALÁZS
A fogyasztói hitelszerződések új szabályai

Könyvismertetés:
George A. Akerlof–Robert J. Shiller: Animal Spirits, avagy a lelki tényezők szerepe a gazdaságban és a globális kapitalizmusban

A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)

2011/2. szám
NAFFA HELENA–KALICZKA NÁNDOR
Az állami szerepvállalás egy modellje a lejárt követelések piacá

JUHÁSZ VIKTOR
A banki transzferárazás egyes kérdéskörei

ASZTALOS LÁSZLÓ GYÖRGY–ASZTALOS PÉTER
A globális aranypiac varázslatos paradoxonjai

BOROS ANITA–DÖMÖTÖR BARBARA
Összetett devizatermékek kockázatai

BARABÁS TÜNDE
A pénzintézeti javadalmazások „reformja”: válasz a pénzügyi válságra

RÉCZEI GÉZA
Dagadó bankadó, avagy lehet egy közteherrel több?

Könyvismertetés
Szintézis és analízis
Medvegyev Péter–Száz János: A meglepetések jellege a pénzügyi piacokon

A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)

2011/1.szám
BOD PÉTER ÁKOS
A magyar pénzpolitika nemzetközi meghatározottságáról

VÁRHEGYI ÉVA
Kettős szorításban: a magyar bankszektor helyzete és kilátásai

FÁBIÁN GERGELY–RÁCZ DÁVID ANDOR
Az ír bankrendszer állapota és a potenciális fertőzési csatornák

HAVRAN DÁNIEL
Nyugdíjrendszerek: magán vagy állami?
Nyugdíjparadigma-irányzatok a finanszírozás szemszögéből

FELFÖLDI JUDIT–KOVÁCS LEVENTE
A vállalati folyószámla-állomány elemzése

GÁSPÁR BENCÉNÉ DR. VÉR KATALIN–ZÁVECZ ÁGNES
Villamosenergia-árak a liberalizált rendszer keretei között

Könyvismertetés
ROGER PEVERELLI – REGGY DE FENIKS
Reinventing financial services

A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)

2010/kilencedik évfolyam

2010/3.szám
PAPP ERIKA–FEKETE MIKLÓS–GARA IVÁN
Szükségünk van-e itt és most a „Budapesti elvekre”?

JANKÓ LÁSZLÓ–TARI SZABOLCS
Tőzsdén kereskedett értékpapírosított termékek: certifikátok, tőzsdén kereskedett alapok és követési hibájuk

KARDOSNÉ VADÁSZI ZSUZSANNA
Várható változások az európai tőkeszabályozásban

SZŰCS NÓRA
A csoportos hitelezés empirikus tapasztalatai és tesztjei

CSOMÓS BALÁZS
A határokon átnyúló egyesülések adóvonatkozásai és azok hatásai a vállalat beruházásainak értékére

GÁL ERZSÉBET
Önkormányzatok és kereskedelmi bankok a pénz- és tőkepiac keresleti és kínálati oldalán

A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)

2010/2. szám
HOLTZER PÉTER
Az öngondoskodás stratégiai megközelítésben

KOVÁCS ERZSÉBET
A nyugdíjreform demográfiai korlátai

MATITS ÁGNES
Mennyire lehetünk elégedettek a magánnyugdíjpénztárak hozamteljesítményével?

BORZA GÁBOR
A kötelező járadékokról

VÍZKELETI SÁNDOR
A hosszú távú megtakarítási piac újdonsága: az életciklusalap

A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)

2010/1.szám
HAVRAN DÁNIEL–KONCZ GÁBOR
Hitelbedőlések együttes modellezése: számít-e a korreláció?

BODZÁSI BALÁZS
Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosításának joga (elemzés a német és az osztrák jog alapján)

SZŰCS NÓRA
A csoportos hitelezés modelljei: az együttes felelősségen innen és túl

ÁCS ATTILA
Az Amerikai Egyesült Államok jövedelemfölényének vizsgálata

CZIKE ANNA ORSOLYA
Az állampapír-piaci referenciahozamok a makrogazdaság tükrében

A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles) (.pdf, 100KB)

Előszó
MEDVEGYEV PÉTER
A hasznossági függvények és a kockázatsemleges mérték

GYARMATI ÁKOS–MICHALETZKY MÁRTON–VÁRADI KATA
A likviditás alakulása a Budapesti Értéktőzsdén 2007–2010 között

GYARMATI ÁKOS–MICHALETZKY MÁRTON–VÁRADI KATA
A Budapesti Likviditási Mérték és felhasználása – Likviditáskockázat VaR-mutatókban

MICHALETZKY MÁRTON
Piaci mikrostruktúra és likviditás

CSÁVÁS CSABA–SZABÓ REZSŐ
A forint/deviza FX-swap szpredek mozgatórugói a Lehman-csőd utáni időszakban

DÖMÖTÖR BARBARA–MAROSSY ZITA
A likviditási mutatószámok struktúrája

BALOG DÓRA–CSÓKA PÉTER–PINTÉR MIKLÓS
Tőkeallokáció nem likvid portfóliók esetén

A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)

Helyreigazítás
2010/5.szám
SOMOGYI VIRÁG – TRINH TUAN LINH
A Bázel III. szabályozás várható hatásainak elemzése Magyarországon

BALÁS TAMÁS–NAGY MÁRTON
A devizahitelek átváltása forinthitelekre

MADAR LÁSZLÓ
Stressztesztek használata anticiklikus tőkeszükséglet meghatározására

FÁBIÁN GERGELY–HUDECZ ANDRÁS–SZIGEL GÁBOR
A válság hatása a vállalati hitelállományokra Magyarországon és más kelet-közép-európai országokban

OSZKÓ ILDIKÓ
A célárfolyam-előrejelzések szóródási hatása a feltörekvő európai részvénypiacokon

A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)

2010/4.szám
KALFMANN PETRA
Változások a kockázatkezelés gyakorlatában a krízis hatására

FLISZÁR VILMOS–KREKÓ BÉLA–MENYHÉRT BÁLINT–SZENES MÁRK
A bankcsoportoknál lefolytatott 2009-es SREP-vizsgálatok főbb tapasztalatai

GULYÁSNÉ CSEKŐ KATALIN
Megújult a bankgarancia nemzetközi szokványa

BÁNFI ZOLTÁN
(M)értéktelenül – A lakossági hitelek növekedése a válság előtt

GÁBOR TAMÁS
A monetáris sterilizáció korábbi sikerei és jövőbeli veszélyei Kínában

BOROS ÁRON
A szennyvízkezelési projektek finanszírozására ható tényezők

A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)

2009/nyolcadik évfolyam

2009/6.szám
SUTA GÁBOR
Szabályozási törekvések a CDS-piacon

KISS GY. KÁLMÁN
A „vidék bankja” megteremtésének dilemmái Magyarországon

NAFFA HELENA
Eszközárazási anomáliák többváltozós modellje

SZŰCS JÓZSEF
Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete

PETRIK BÉLA
Egy követeléskezelési törvény szükségességéről

A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)

2009/5.szám
SOCZÓ CSABA
Törekvések a jogszabályi tőkekövetelmény prociklikusságának mérséklésére

SZABOLCSNÉ NIKHÁZY ORSOLYA
A magyar bankszektor működési kockázatai a pénzügyi válság tükrében

KISS ANDREA ÉVA–LUBLÓY ÁGNES
Short selling a pénzügyi válság kapcsán

ASZTALOS LÁSZLÓ
A globális pénzteremtés kettős körforgása

ZSOLNAI ALÍZ
A pénzügyi szektorbeli felügyelet kérdései az Európai Unió tükrében

A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)

2009/4. szám
MATITS ÁGNES
A magánnyugdíjpénztárak problémáiról

ÁCS ATTILA
Út a válsághoz

ASZTALOS LÁSZLÓ GYÖRGY
Vissza a ló hátára” A pénzügyi szabályozás és felügyelés válsága miatti paradigma-kiegészítésről)

ORAVECZ BEATRIX
Szelekciós torzítás és csökkentése az adósminősítési modelleknél

KOPÁNYI SZABOLCS
A dinamikus hozamgörbemodellezés alapjai

A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)

2009/3.szám
KÁLLAI ZOLTÁN–KŐSZEGHY TAMÁS
Válságkezelés vagy mindennapi gyakorlat? Kereskedelmi banki tapasztalatok a likviditási válságban

DÁVID LÁSZLÓ
A piaci kockázatkezelési eszközök viselkedése extrém piaci körülmények között

FISCHER ÉVA–HOMOLYA DÁNIEL
Viharba kerülve esőkabátban – avagy a hazai bankszektor forrásoldali likviditási kockázatai és az azokat mérséklő tényezők 2008 második félévében

RADNAI MÁRTON–VONNÁK DZSAMILA
Likviditási kockázat az Európai Tőkemegfelelési Direktíva tervezett módosításában

A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)

2009/2.szám
KOPITS GYÖRGY
Inflációs célkövetés stresszhelyzetben

GÁBOR TAMÁS
Kína árfolyam-politikája és a globális egyensúlytalanságok

KÓNYA JUDIT
A projektfi nanszírozás jogi aspektusai

NAGY GÁBOR–POVILAITIS KATALIN
A működési kockázatok veszteségeloszlásalapú modellezésének lehetőségei

A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)

2009/1. szám
DARVAS ZSOLT–SZAPÁRY GYÖRGY
Árszínvonal-konvergencia az új EU-tagországokban: egy panelregressziós modell eredményei

KISS GÁBOR DÁVID–KUBA PÉTER
Diverzifikáció a komplex tőkepiacokon – Az emberi tényező hatása a tőkepiacok működésére

FLESCH ÁDÁMA
vállalati kockázatkezelés értékteremtő képességének rendszerezése és modellezése

DR. WALTER GYÖRGY
Mennyit keres egy bank egy kkv-ügyfélen, és miként lehet ezt elveszíteni?

Könyvismertetés
Pálosi-Németh Balázs: A feltörekvő országok tőkepiacai a pénzügyi globalizációban Akadémiai Kiadó, 2008

A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)

2008/hetedik évfolyam

6. szám
ANTAL LÁSZLÓ
Nemzetközi pénzügyi válság és hazai gazdaságpolitikai dilemmák

CSILLIK PÉTER
Emlékezés Antal Lászlóra

FARKAS ZOLTÁN
Az aufklérizmus végnapjai – Antal László a magyar médiában

SURÁNYI GYÖRGY
A pénzügyi válság mechanizmusa a fejlett és a feltörekvő gazdaságokban

KIRÁLY JÚLIA
Likviditás válságban (Lehman előtt – Lehman után)

SZÁZ JÁNOS
Tervezhetőség? Szabályozhatóság? (Berzenkedő széljegyzetek egy kibontakozó válság margójára)

PÁLOSI-NÉMETH BALÁZS
A pénzügyi közvetítés fejlődése és kapcsolata a hitelpiaci válsággal az új uniós tagországokban

MURAKÖZY BALÁZS–MURAKÖZY LÁSZLÓ
„Mi változott és mi nem?” A lakossági devizahitelek és a hiteles politika

KOVÁCS JÁNOS MÁTYÁS
A terv tudója (Antal László „Rendszerünk”-jét olvasom)

VÁRHEGYI ÉVA
Sebezhetőség és hitelexpanzió a mai válság fényében (Antal László könyvének érvényessége

KÁRMÁN ANDRÁS
A magyar költségvetés kiadási szerkezete nemzetközi összehasonlításban)

ÁBEL ISTVÁN
Árfolyam és adósságciklus

LÁSZLÓ GÉZA
Egy gazdaságpolitikai kudarc tanulságai

SALGÓ ISTVÁN
Búcsú

A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)

5.szám
In memoriam Antal László

KIRÁLY JÚLIA–NAGY MÁRTON
Jelzálogpiacok válságban:kockázatalapú verseny és tanulságok

MARSI ERIKA
Elmélkedés a subprime egyes jelenségeiről

ERDŐS MIHÁLY–MÉRŐ KATALIN
A subprime válság és a pénzügyi szervezetek felügyelése

MÓRA MÁRIA
Mi a teendő? – Kiútkeresés a másodrendű jelzálogpiaci válság nyomán

MÓRÓ TAMÁS
A pénzügyi szektor feltőkésítése: technikák, előnyök és kockázatok

Rövidítések jegyzéke

A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)

4. szám
NEMÉNYI JUDIT
A monetáris politika keretei Magyarországon

BÁTYI TAMÁS LÁSZLÓ
Államadósság-kezelési stratégiák

EURÓPAI BANKFÖDERÁCIÓ (EUROPEAN BANKING FEDERATION – EBF)
Jelentés az európai pénzügyi szolgáltatások piacainak az integrációjáról

SZŰCS NÓRA
Lánctartozás a kereskedelmi hitelezés irodalmának tükrében

LUBLÓY ÁGNES–TÓTH ESZTER–VERMES ÁKOS
Csoportalapú hitelezési rendszerek

A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)

3. szám
ANTAL ÁRON –BÁRDOS MÁTÉ
Hol a kockázat az euroalapú életbiztosításokban?

BENYOVSZKI ANNAMÁRIA–PETRU TÜNDE PETRA
Egy makroszintű hitelkockázati modell romániai alkalmazása

MAJOR IVÁN–NAGY DÁVID KRISZTIÁN
Adósnyilvántartás – kamatszint – kockázati prémium: egy nemzetközi összehasonlító elemzés eredményei

NÉMETHNÉ GÁL ANDREA
A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999-2007)

HALMÁGYI CSABA
Féljünk-e, ha gépjárművünkre nem tipikus biztosítéki jogot engedünk a banknak, avagy vételi jog a banki gyakorlatban

A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)

2. szám
KISS GÁBOR DÁVID – VAJDA BEÁTA
A biztonság kockázata – a tőkeorientált befektetési alapok komplex megközelítésben

HORVÁTH LAJOS
A vállalati ügyféllimit-számítás módszertani kérdései a Bázel II. szabályozás tükrében

GULYÁSNÉ CSEKŐ KATALIN
Az új kezességi jog ellentmondásai

PINTÉR JUDIT
Kihívások a magyar biztosítási szektor felügyeletében a 21. század elején

A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)

1. szám
MADAR LÁSZLÓ
A defaultráta, a nemteljesítési valószínűség és a szabályozás egyéb követelményei

KALFMANN PETRA
A banki könyvi kamatkockázat mérésének módszertani lehetőségei

HOMOLYA DÁNIEL–SZABOLCS GERGELY
Működési kockázati adatkonzorciumok és alkalmazásuk – HunOR: a hazai bankok lehetősége

SCHEPP ZOLTÁN
Néhány gondolat a változó kamatozású devizafinanszírozás kockázatairól

KUN JÁNOS
A „lakásért járadék”- programok (Értékek és kockázatok – nemzetközi kitekintés)

A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)

2007/hatodik évfolyam

6. szám
In memoriam Bácskai Tamás

BEDŐ ZSOLT
Az intézményi befektetők tulajdonosi szerepvállalását meghatározó tényezők

LESTÁR MIKLÓS
Hat stratégiai ok a tőzsdére lépés mögött – az elmúlt öt év bevezetéseinek tapasztalata

KOTÁN GERGELY – LÁSZLÓ VALÉRIA – SALI ANDRÁS
Mennyire fontos az olaj, avagy hatások és visszahatások az olaj és a tőkepiac között

ORAVECZ BEATRIX
Credit scoring modellek és teljesítményük értékelése

NAGY BÁLINT
Az osztalékrejtély és viselkedéstani magyarázatai

A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)

5.szám
HARBULA PÉTER
Francia vállalatok tulajdonosi szerkezete, felelős irányítása és teljesítménye

NAGY ZOLTÁN
A faktoring mint pénzkölcsönnyújtási tevékenység

BOTOS KATALIN
A monetáris integráció működésben

KÓNYA JUDIT
A nemzetközi hitelszerződés jogi aspektusai

HAJNAL BÉLA–KÁLLAI ZOLTÁN–NAGY GÁBOR
Működési kockázati önértékelések veszteségeloszlás-alapú modellezése

A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)

4. szám
ARMAI ZSOLT – HOMOLYA DÁNIEL – KASNYIK KLÁRA – KOVÁCS OTTÓ – SZABOLCS GERGELY
Úton az AMA-módszer bevezetéséig az Erste Bankban

LUBLÓY ÁGNES – TANAI ESZTER
A működési kockázat és a hazai nagy összegű fizetési rendszer (VIBER)

HOMOLYA DÁNIEL – BENEDEK GÁBOR
A banki működési kockázat elemzése – katasztrófamodellezés

GÁLL JÓZSEF – NAGY GÁBOR
A működési kockázat veszteségeloszlás-alapú modellezése (Loss Distribution Approach, LDA)

LAMANDA GABRIELLA
Kulcs kockázati indikátorok és lehetséges alkalmazásuk

A cikkek angol nyelvű kivonata (Abstract of the articles)

3. szám
MARCZELL KINGA
Transzparencia a monetáris politikában

GULYÁSNÉ CSEKŐ KATALIN
A garancia új törvényi szabályozása

IMREH SZABOLCS – KOSZTOPULOSZ ANDREÁSZ – MÉSZÁROS ZSÓFIA
Mikrofinanszírozás a legszegényebb rétegeknek: az indiai példa

KEHL DÁNIEL – SIPOS BÉLA
Évszázados trendek és hosszú ciklusok az Amerikai Egyesült Államokban, Kínában és a világgazdaságban

ARMAI ZSOLT
Veszteségmegoszlások meghatározása Fourier-transzformációval

A cikkek angol nyelvű kivonata

2. szám
A POZITÍV ADÓSLISTA

TULLIO JAPPELLI – MARCO PAGANO
A hitelinformációk megosztásának szerepe és hatásai

MARSI ERIKA
A teljes listás adósnyilvántartás a fogyasztóvédelem tükrében

LENKOVICS BARNABÁS
A pozitív adóslista alkotmányossági háttere

CZACHESZ GÁBOR – HONICS ISTVÁN
Magyarországi megtakarítók kockázatvállalási hajlandóságának vizsgálata

BEDŐ TIBOR
A választások hatása a Budapesti Értéktőzsdére

A cikkek angol nyelvű kivonata (.pdf, 31 KB)

1. szám
BENTON E. GUP
(corporate governance) bankok esetében: Számít-e az igazgatóság struktúrája?

KIRÁLY JÚLIA–MÉRŐ KATALIN–SZÁZ JÁNOS
Vállalatvezetési problémák a korai magyar bankrendszerben

FRANKÓNÉ ALPÁR ANDREA
Governance a jegybankokban (módszertani vázlat)

ERDŐS MIHÁLY
„De fognak itt a pénztárak nyugdíjat fizetni?”

BEDŐ ZSOLT–ÁCS BARNABÁS
A tulajdonosi koncentráció, a koalíció és az identitás hatása az S&P 500 vállalatainak teljesítményére

2006/ötödik évfolyam

5-6. szám
PÓRA ANDRÁS–DR. SZÉPLAKI VALÉRIA:
Hitelbiztosítékok hazai szabályozása, különös tekintettel a CRD elvárásaira

MOLNÁR MÁRK ANDRÁS:
A Budapesti Értéktőzsde hatékonysága

PÁLOSI-NÉMETH BALÁZS:
Az átalakuló országok tőzsdéinek hatékonysága

GULYÁSNÉ CSEKŐ KATALIN:

A bankgarancia letilthatósága

4. szám
BODNÁR KATALIN

A hazai kis- és középvállalatok árfolyamkitettsége. Egy kérdőíves felmérés eredményei.

BALOGH CSABA

Felmérés a banki belső tőkeallokáció hazai alkalmazásáról

GULYÁSNÉ CSEKŐ KATALIN

A bankgaranciák átruházhatósága

KLUBA OLÍVIA – NAHÓCZKI DORKA

A szövetkezeti bankok szerepe Lengyelországban

3. szám
A kormány Új egyensúly programja – nyilvánosságra hozott első változatának – 2006. júniusi bankszövetségi értékelése

ANDOR GYÖRGY – TÓTH TAMÁS

Vállalati és személyi adózással kiegészített vállalati gazdasági elemzés
egyszerűsített modellje

BECSEI ANDRÁS − HOMONNAY ÁDÁM − ROSZIK GÁBOR
Milyen innovációs ötleteket meríthetnek a magyar lakossági bankok észak- amerikai és délkelet-ázsiai társaiktól?

MOLNÁR MÁRK ANDRÁS
A hatékony piacokról szóló elmélet kritikái és empirikus tesztjei

DR. BELYÓ PÁL
Makrogazdasági kilátások

1-2. szám
TARDOS GERGELY-VOJNITS TAMÁS:
Meddig tarthat a lakossági hitel boom Magyarországon?

Dr. MATITS ÁGNES:
A magánnyugdíjpénztárak hatékonysága

BALÁZS ÁRPÁD-TARDOS ÁGNES:
A kapcsolat: a Basel II és az IFRS összefüggései

VÉBER ZITA
A jegybankok szerepe a készpénzforgalmi rendszerben

BALOGH CSABA:
A hazai bankok tőkésítettségét befolyásoló tényezők elemzése

NÉMETH KRISZTIÁN:

Banki transzferárazás