Hírek, aktualitások

2015. nov. 11.

Magáncsőd: pontosan kell kitölteni a kérelmet

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvény (2015. évi CV. tv.) 2015. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény lehetőséget biztosít a fizetési kötelezettségeinek eleget tenni nem tudó adósok fizetőképességének helyreállítására, azaz a magáncsődre. Röviden összefoglaljuk, hogy milyen dokumentumok kitöltésére van szükség a kérelem benyújtásához.

A magáncsőd kezdeményezéséhez az adósnak a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapjáról letölthető kérelmi nyomtatványt körültekintően kell kitöltenie, majd a főhitelezőnél benyújtania. A kérelmi nyomtatványcsomagot akár a főhitelező pénzügyi intézmény is az adós rendelkezésére bocsáthatja.

A magáncsőd eljárás kizárólag a hivatalos kérelmi nyomtatványcsomag hiánytalan kitöltésével, és a szükséges mellékletek csatolásával kezdeményezhető.

A kérelmi nyomtatványcsomag 4 fő részből áll, melyek az alábbiak:

 

Kérelmi csomag fő részei Tartalma
Kezdeményezés – 6 oldal Adósra és adóstársra, valamint az adóssal közös háztartásban élő és egyéb kötelezettekre vonatkozó személyes adatok benyújtására szolgáló űrlapokat tartalmazza.

Ez az űrlap a személyes adatokon túl tartalmazza továbbá a lakhatásul szolgáló ingatlan főbb adatait.

Vagyonleltár – minimum 57 oldal Az adós és adóstárs ingatlan és ingó vagyontárgyainak részletes felsorolását és ismertetését tartalmazza 300.000 forint alatti és feletti bontásban.

A kérelmi nyomtatvány ezen részében szükséges feltüntetni az adós és adóstárs tartozásait, rendszeres bevételeit és kiadásait, az adósságrendezésbe be nem vont vagyontárgyakat és bevételeket, az adós és adóstárs pénzügyi megtakarításait, valamint várományait.

Nyilatkozatok – 35 oldal Az adósságrendezési eljárással kapcsolatos, Are. törvényben szabályozott nyilatkozatok megtételére szolgáló űrlapokat tartalmazza az adós, adóstárs, egyéb kötelezett és közeli hozzátartozók tekintetében.
Csatolandó iratok – minimum 80 oldal Egyedi ügytől függően szükséges a magáncsőd eljáráshoz csatolandó iratok vizsgálata és a kérelmi nyomtatványhoz való mellékelése. Ilyen csatolandó irat lehet pl. az adó-, jövedelemigazolás, adóssal szemben kiállított végrehajtható okiratok, elszámolási törvény szerinti tájékoztató levél, stb. A feltüntetett iratokat az eljárás kezdeményezésekor a kérelmi csomaggal együtt szükséges benyújtani a főhitelező részére.

 

A kitöltéssel kapcsolatban általánosságban kiemelendő, hogy az űrlapokat minden megjelölt helyen dátummal és aláírással szükséges ellátni, valamint fontos a tanúk feltüntetése és aláírása (azzal, hogy nem lehet tanú az adóstárs, az egyéb kötelezett és a hitelező).

A kitöltéshez kapcsolódó részletes tájékoztatás a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján található (www.csodvedelem.gov.hu).

2015. okt. 21.

A fogyasztói hitelek elszámolásának második ciklusa – forint alapú és devizában törlesztett hitelek

Magyar Bankszövetség

 SAJTÓANYAG

 

2015. szeptember 30.

A fogyasztói hitelek elszámolásának második ciklusa – forint alapú és devizában törlesztett hitelek

Évtizedes banki szerződésállományokat mozgató, példa nélküli folyamat zárult a magyar bankszektorban. A bankok a jogszabályok szerint, határidőre, pontosan teljesítették az elszámolást. A folyamat közel egy éves fejlesztési és adminisztratív többletmunkát igényelt. A forintosítás és az elszámolás a bankszektor teljes saját tőkéjének harmadát teszi ki.

A forint alapú és a devizában törlesztett devizahitel szerződések elszámolási tájékoztatójának kiküldése augusztus 1-jén kezdődött meg, és általánosságban szeptember 30-án zárult. Kivételt az a néhány eset jelenthet, ahol a peres eljárások miatt későbbi a véghatáridő – erről azonban minden esetben tájékoztatás található az adott bank honlapján.

Az érintett bankok több hónapos munkával, ütemezetten, nagy erőforrásokkal – a jogszabályok előírásai szerint – készítették elő a személyre szóló tájékoztató levelek kiküldését. Az elszámolás második ciklusában körülbelül 1,8-2 millió darab ügyfélértesítő előállítását kellett megvalósítani.

Ismét felhívjuk a figyelmet, hogy a „nullás” értesítők esetén, – vagyis azon lezárt szerződéssel rendelkező ügyfeleknél, akiknél a törvény alapján nem jár visszatérítés – a hitelintézeteknek nem kell tájékoztatást kiküldeniük. A jogszabály ugyanakkor azt teszi kötelezővé, hogy az elszámolás végrehajtásáról a bankok honlapjukon tájékoztatást helyezzenek ki. Tehát az ügyfelek az online felületeken is figyelemmel kísérhetik a folyamat lezárását. Amennyiben úgy ítélik meg, hogy kapniuk kellett volna értesítést, de ez nem érkezett meg, akkor a banki elszámolás lezárását követő 60 napon belül tudnak bankjuk ügyfélszolgálatán érdeklődni.

Az ősszel végrehajtott elszámolási ciklus a kiküldött levelek darabszámában nagyjából azonos volt a tavaszi, devizahiteles elszámolással. Összegszerűen azonban kevesebb, mivel az egyoldalú kamatemelések aránya a statisztikák szerint alacsonyabb volt, illetve sem a forinthitelek, sem a devizában törlesztett hitelek esetén nem került árfolyamrés alkalmazásra.

Összességében évtizedes banki szerződésállományokat mozgató, példa nélküli folyamat meghatározó lépései zárultak le. Az elszámolás több mint 4 millió hitelszerződést érintett, az operációs és az adminisztratív feladatok több mint 9 hónap túlfeszített munkájával voltak megvalósíthatóak.

A deviza jelzáloghitelek kivezetése és a forint hitelek elszámolása a bankszektor számára összességében 1000 milliárd forintot meghaladó terhet jelent, ami a szektor teljes saját tőkéjének harmadát teszi ki.

Kovács Levente

főtitkár

Magyar Bankszövetség

2015. szept. 24.

Figyelemfelhívás egy aktuális, mobiltelefonos „nyereményjáték” csalással kapcsolatban

Magyar Bankszövetség

FIGYELEMFELHÍVÁS

2015. szeptember 24.

 

Felhívjuk a bankkártya birtokosok figyelmét egy aktuális, telefonos csalássorozatra. Az elmúlt napokban több tucat, sikeresen megvalósított csalási esetről érkezett panasz, több mint 10 magyarországi bankhoz.

Az elkövetők mobiltelefon társaságok hivatalos ügyintézőinek adják ki magukat. „Nyereményjáték” 100 ezer forintot meghaladó, sikeres nyerteseként arra kérik az ügyfelet, hogy töltsön fel egy megadott számhoz tartozó telefonkártyára elektronikusan 10 ezer forint körüli összeget. A feltöltés végrehajtása ellenére az ígért nyereményhez a károsultak természetesen nem jutnak hozzá.

Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy ezekben az esetekben a kártyabirtokos önszántából, szabályos pénzügyi tranzakciót hajt végre a telefonkártya feltöltésével, így a bank részéről nincs lehetőség a tranzakció visszavonására, az összeg visszafizetésére.

Kérjük, a hasonló esetek elkerülése érdekében, nyeremény reményében ne töltsenek fel ismeretlen telefonkártyákat! Bankkártya adataikat pedig fokozott óvatossággal kezeljék, ne adják ki sem telefonos megkeresések, sem közösségi oldalon történő felhívások esetén!

Amennyiben Ön is a csalók áldozatává vált, kérjük, forduljon a rendőrséghez!

 

Kovács Levente

 

Főtitkár

Magyar Bankszövetség

 

2015. szept. 16.

Magáncsőd

Hatályba lépett 2015. szeptember 1-jén a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény, és megkezdte munkáját az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Hivatala keretében működő Családi Csődvédelmi Szolgálat is. Az adósságrendezési eljárás kezdeményezésének feltételeiről, a benyújtandó kérelemről, a vonatkozó jogszabályokról, az eljárással kapcsolatos egyéb fontos tudnivalókról a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján: http://www.csodvedelem.gov.hu lehet információkat találni.

2015. jún. 23.
WP_20150620_19_09_34_Pro

Folyóiratok, magazinok éjszakája 2015. – Iparművészeti Múzeum

Az első alkalommal megrendezett fesztiválon több mint 100 lap szerzőivel és szerkesztőivel lehetett beszélgetni a múzeum első emeleti reprezentatív teremsorában felállított standoknál.

A Gazdaság és Pénzügy folyóirat (Az MBSZ, VOSZ, MGYOSZ, BÉT, KELER közös kiadású szakmai, tudományos lapja.) is képviselte magát az eseményen.

A fesztivál keretében kerekasztal beszélgetésen részt vett a Gazdaság és Pénzügy főszerkesztője, Marsi Erika, és a soproni Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola tanára, Novák Attila továbbá a Magyar Bankszövetség főtitkára, Kovács Levente. A beszélgetésen a pénzügyi kultúráról, a pénzügyi tudatosságról, és magáról a frissen kiadott lapról volt szó.

 

2015. jún. 23.
DSC_0326

Pénz7 Facebook kalandjáték

Az első páneurópai Pénz7 keretében 2015. április 13-án indult útjára a Pénz7 Facebook kalandjáték, amelynek keretében a játékosok pénzügyi kvízek és érdekes feladatok megoldása során fejleszthették pénzügyi készségeiket, miközben pontokat gyűjthettek.

Az egyéni játék mellett a játékosok felajánlhatták a pontjaikat iskolájuknak, így nem csak az egyéni játékosok, de az iskolák is versenyeztek egymással.

2015. május 26-án került sor az iskolai eredményhirdetésre. Az első helyezett a soproni Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközép Iskola, a második a makói Návay Lajos Szakközép Iskola és Kollégium, illetve a harmadik helyezést elérő kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium lett.

Az első helyezettnek járó díjat a Magyar Bankszövetség főtitkára adta át Sopronban, június 6-án, Herczeg Lászlóné igazgató asszonynak, Novák Attila tanár úrnak és a résztvevő diákjaiknak.

 

2015. jún. 9.

A fogyasztói hitelek elszámolásáról

Tisztelt Érdeklődő!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a fogyasztói hitelek elszámolásával kapcsolatban a Magyar Bankszövetség honlapján is összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat, az összegző, általános információhoz vezető linkeket. Az alábbiakban található meg – a Magyar Nemzeti Bank által készített – videó anyagok és leírások gyűjteménye az elszámolási folyamattal kapcsolatban.

https://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/elszamolas_forintositas


 

A forintosítással és elszámolással kapcsolatos jogszabályok ide kattintva érhetőek el.


 

Az elszámoló levelek megértésében, értelmezésében az alábbi rövid filmek nyújtanak segítséget (MNB tájékoztató anyagok).

A tájékoztató kisfilmek ide kattintva tekinthetők meg.


Amennyiben ügyfélként panasszal kíván élni az elszámolással kapcsolatban, kérjük, hogy ezen az oldalon tájékozódjon, ahol egy folyamatábra szemlélteti a panasztétel folyamatát, azaz hogy mely intézményeket és milyen sorrendben kell, hogy felkeressen.


Amennyiben a bankjával folytatott egyeztetések végeredményét nem találja kielégítőnek, akkor a Pénzügyi Békéltető Testülethez fordulhat. A PBT három típusú panasz esetén jár el, melyek formanyomtatványai a 151. Kérelem, 152. Kérelem és 153. Kérelem. Ezeket az ide kattintva találja.

2014. okt. 16.

“Contactless” bankkártya névadó pályázat: Eredményhirdetés

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a “Contactless” bankkártya névadó pályázat sajtótájékoztatóval egybekötött eredményhirdetése és díjátadása 2014. november 4-én megtörtént.

Beérkezett pályázatok száma:                       1270 pályázat,

közel 3000 javaslat

Pályázat elbírálásának meghirdetett, kiemelt szempontjai voltak, hogy

A név egyértelműen azonosítsa a fizetési módot

Szakmailag alkalmazása megalapozott legyen

Közérthető, könnyen megjegyezhető, rövid, egyszerű név legyen

Magyar nyelvű legyen

A zsűriben a bankkártyás szakmai álláspontokat a Magyar Nemzeti Bank és a két meghatározó bankkártya társaság (MasterCard, Visa) képviselte a Magyar Bankszövetség mellett. A nyelvészeti sajátosságok, szabályok és tudnivalók figyelembe vételét a Magyar Tudományos Akadémia nyelvészeti szakértője biztosította, míg a köznyelvi és szakmai használat ötvözését egy gazdasági szakújságíró részvételével igyekeztünk garantálni.

A pályázat két kategóriában került meghirdetésre:

-           a contactless bankkártya elnevezésére illetve

-           az ezen kártyához kapcsolódó fizetési metódus elnevezésére.

A zsűri döntésének megfelelően

•          a bankkártya elnevezés kategóriában az érintőkártya elnevezés került ki győztesen.

Az elnevezést elsőként hivatalosan Rozsnyai Sándor adta be a pályázatra, aki nettó 100 ezer forintot kap javaslatára. Gratulálunk!

•          a fizetési metódus kategóriában az érintés elnevezés került ki győztesen.

Az elnevezést elsőként hivatalosan Horváth Edina adta be a pályázatra, aki nettó 100 ezer forintot kap javaslatára. Gratulálunk!

Az egyik bankkártya társaság – zsűritagként – tárgynyeremény ajándék csomag felajánlásával különdíjat ítélt az érinTŐKE elnevezést elsőként benyújtó pályázónak , Zahoránszky Dávidnak. Gratulálunk!

2014. szept. 19.
P1060690 (2)

„Contactless” bankkártya névadó pályázat – Minek nevezzelek?

A pályázat kiírója: Magyar Bankszövetség

A pályázat háttere

Az MNB legutóbbi adatai szerint 2014 márciusában, Magyarországon 2,2 millió darab contactless bankkártya volt forgalomban, amely a teljes bankkártya portfólió közel 25 százalékát teszi ki. Az érintés nélküli fizetésre alkalmas POS-terminálok száma közel 35 ezer (majdnem 40 százaléka a POS infrastruktúrának), és szakértői becslések szerint 2017-ig 120 ezerre nőhet. Hazánkban a piaci szereplők jelentős része, már 13 kereskedelmi bank kínálja az érintésmentes fizetési megoldást. Mindkét kártyatársaság bevezette a technológiát itthoni gyakorlatába is (MasterCard PayPass, Visa PayWave). A contactless fejlődés európai szinten is dinamikus, ugyanakkor Magyarország a kontinens élmezőnyében halad.

 

A pályázat leírása

A pályázat kiírója elnevezési pályázatot hirdet 2 kategóriában. A contactless technológia megnevezésére a gyors terjedés és felfutó népszerűség ellenére sem alakult még ki sem a pontos magyar szakkifejezés sem a megfelelő köznyelvi használat.

 • Kategória 1: Bankkártya elnevezés – contactless bankkártya
 • Kategória 2: Fizetési metódus (A bankkártyás fizetés azon mozzanata, amikor a kártyabirtokos jelzi a pénztárosnak, hogy contactless bankkártyával (mobillal) kíván fizetni.

 

A pályázók köre

A pályázaton bárki indulhat, aki elfogadja a kiíró által szabott feltételeket. A pályázatra bárki küldhet be pályázati anyagot, életkori, foglalkozásbeli megkötések nélkül azzal, hogy a pályázat kiírójával jogviszonyban álló pályázó nyertessége esetén nem részesülhet pénzdíjban.

 

A pályázat menete

A beküldött pályázati anyagokat a Magyar Bankszövetség által felkért szakérő Zsűri bírálja el. A nyertes pályázó az lesz, akinek ötletét a Zsűri a legmegfelelőbbnek találja, azonos pályázati elnevezések esetén a pályázati anyag beérkezésének időpontja rangsorol, valamint a Zsűri döntése szerint a díj több nyertes között megosztásra kerülhet.

Az MBSZ fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelenné nyilvánítva ne hirdessen győztest, amennyiben a Zsűri döntése szerint nem érkezik megfelelő pályázat valamely vagy az összes kategóriában.

 

Pályázat elbírálásának szempontjai

 • A név egyértelműen azonosítsa a fizetési módot
 • Szakmailag alkalmazása megalapozott legyen
 • Közérthető, könnyen megjegyezhető, rövid, egyszerű név legyen
 • Magyar nyelvű legyen
 • A név újszerűsége, ötletessége előnyt jelenthet, ezért lehetőség szerint kerülendő a már gyakorlatban használt „érintésmentes” vagy „egyérintéses” elnevezés.

 

A nyertes pályázó, elérhető nyeremény

Kategóriánkénti díjazás: 100 ezer forintos nettó pénzdíj. A díj adó- és járulékterheit a Magyar Bankszövetség fizeti meg.

 

A pályázás módja, határideje

A pályázatokat a contactless@bankszovetseg.hu e-mail címre vagy postai úton a Magyar Bankszövetség, 1054 Budapest, József nádor tér 5-6. II. emelet címre várjuk. Az ötletek elküldhetők az e-mail szövegében, illetve bármilyen szöveges csatolt dokumentumban. A pályázattal kapcsolatban felmerülő bármilyen kérdést szintén ezen elérhetőségekre várunk.

Kérjük a pályázókat, a beküldött pályázatok esetében a levél tárgya a következő legyen: „Contactless pályázat”.

Egy pályázó kategóriánként maximum 3 névjavaslattal pályázhat.

 

A pályázatok beküldésének határideje: 2014. október 15. (szerda) A pályázati határidőn túl érkező pályázatokat az elbírálásánál nem áll módunkban figyelembe venni.

Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2014. október 31. (péntek)

 

Az eredményhirdetéssel és a díjazottakkal kapcsolatos információkat az MBSZ saját honlapján teszi elérhetővé. A nyerteseket (a pályázati anyagban megadott elérhetőségeknek megfelelően) e-mailben illetve telefonon értesítjük.

 

A nyeremény átadása

A nyeremények átadása személyesen történik. A regisztráció során önkéntesen megadott személyes adatokat a pályázat kiírója kizárólag véleménykérésre, illetve a hírekről történő értesítés céljára használja fel. Az adatkezelés időben nem korlátozott. A pályázatban résztvevők bármikor jogosultak tájékoztatást kérni személyes adataik kezelésének módjáról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését, vagy törlését. A résztvevőknek a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogukban áll bírósághoz fordulni. Abban az esetben, ha a pályázatban résztvevő – az előző bekezdésben írtak szerint – kéri a személyes adatai törlését, úgy a törléssel egyidejűleg a pályázatban való részvétele automatikusan megszűnik.

 

Pályázati feltételek:

 • A pályázó pályázata benyújtásával egyidejűleg elfogadja a pályázati feltételeket.
 • A pályázó pályázata benyújtásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy adatait az adatvédelmi feltételeknek megfelelően a kiíró tárolja és a pályázattal kapcsolatban felhasználja.
 • Minden pályázó kategóriánként 3 javasolt névpályázatot küldhet be egyidejű regisztrációval.
 • A pályázó pályázata benyújtásával egyidejűleg lemond a név használatának jogáról, a jövőben nem élhet semmilyen anyagi, szellemi, tárgyi követeléssel a Magyar Bankszövetség felé a névhasználatot illetően.
 • A nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség) a nyerteseket terhelik.
 • A nyertes tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról és felhasználásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek felhasználásához idő-, és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

Pályázati anyag

2014. szept. 18.

Főtitkári jegyzet

Jog és felelősség

„A hitel híja szinte minden mozgást elakaszt.” – Széchenyi természetesen a gazdaságra utalt, amikor híressé vált mondatát leírta, és épp ezért van e szavaknak üzenete a mai devizahiteles, pontosabban ma már kiterjesztett, „banki elszámoltatásnak” elkeresztelt kérdés kapcsán is. A nyár közepén olyan törvény született Magyarországon, amely tekintet nélkül a bankok működési gyakorlatbeli különbözőségére, továbbá az érintett időszak jogszabályi környezetére, minden hazai bank, takarékszövetkezet és pénzügyi vállalkozás valamennyi vonatkozó szabályzatát tisztességtelennek vélelmezte.

Fájó tény, hogy a 10 milliós magyar társadalom sokkal többet veszíthet e lépéssel, mint amennyit a hitelt felvett emberek jó néhány százezres tábora nyerhet. A most jogszabályt alkotókat könnyen érheti majd bírálat, ha a körülmények változnak, s az intézkedések kockázatai a mindennapokban érzékelhető folyamatokként jelennek meg.

Fontos tudni, hogy a devizahiteleknél az árfolyamrés-visszaírása és az egyoldalú kamatemelések eltörlése maximum 25-30 százalékos törlesztőrészlet-csökkenést jelenthet az ügyfeleknek. Ezt pedig a jelenleg egyetlen, az érintettek közötti felelősség-megosztást szolgáló szakmai megoldás, az árfolyamgát is tudja! A mostani mentőcsomag kapcsán viszont az él az ügyfelekben – mert az ígérgetők azt ígérték –, hogy sokkal többet nyerhetnek. Társadalmilag sajnos ennek a fordítottja igaz.

A hitelnyilvántartási adatok az mutatják, hogy miközben javul a makrogazdasági helyzet, bővül a foglalkoztatás, csökken az infláció, a nem teljesítő hitelek állománya a pozitív fejlemények ellenére növekszik. Ma ugyanis – a „megmentésben” bízva – már sokan azok közül sem teljesítik felvállalt fizetési kötelezettségüket, akik a korábbi években rendes törlesztők voltak. Arra senki nem hívja fel az érintettek figyelmét, hogy a megkésett, bebukott hitelek „visszahozatala” rendkívül költséges és nehéz feladat – nem csak a banknak, a hitelfelvevőnek is! Azt sem láttuk még, hogy a törvényalkotók figyelembe vették volna, hogy a fizetési fegyelem rombolása az érintetteknek maguknak, de végül minden magyar állampolgárnak milyen veszteségeket okozhat. S hogy mindez milyen hatással lesz például az adófizetési, közüzemi díjfizetési hozzáállásra és végső soron a társadalmi morálra!

Félő, hogy minden rendezés hatásánál tovább él majd a hiú ábránd, hogy jogi csűrés-csavarással, hangoskodással új és még újabb „megoldások” kényszeríthetők ki. Hiszen ha a szerződések megkötésének idején érvényes jogszabályok, a nekik való megfelelés visszamenőleges hatállyal megkérdőjelezhető, gyakorlatilag átírható, akkor miért is ne jöhetne bármikor, bármilyen következő lépés?

A bankrendszer a gazdaság egyik legszabályozottabb és legerősebb kontroll alatt működő iparága. A magyarországi bankok a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően alakították ki üzletszabályzataikat, termékkínálatukat, ezeket a hatóságok folyamatosan ellenőrizték, az árazásokat pedig a piaci verseny alapvető törvényszerűségei szabták meg ezen kereteken belül.

Meggyőződésünk, hogy egy adott időszak megítélése csak az adott időszak jogszabályainak figyelembevételével lehetséges. A törvény most, visszamenőleges hatállyal olyan – egyébként teljesíthetetlen – feltételeket támaszt a bankokkal szemben, amelyek a termékek megalkotásakor, piaci bevezetésükkor nem voltak ismertek, így azokat betartani sem lehetett. Képzeljük el, hogy az öt, tíz, tizenöt éve gyártott gépkocsikra utólag a ma a szalagról legördülő, vadonatúj autókra vonatkozó káros anyag kibocsátási normákat követelné meg valaki, és még büntetné is a gyártókat azért, mert hosszú évekkel ezelőtt az akkor még bőven nem létező normáknak „tisztességtelenül” nem feleltek meg…

A fogyasztói hitelek rendezését előíró törvény a bankok számára méltánytalan eljárásrendet határozott meg a devizahitel-szerződésekkel kapcsolatos perindításra, ráadásul visszamenőleges szabályokat állított fel, amelyek révén a hitelintézetek – akik korábban annak tudatában voltak, hogy jogszerűen, a meglévő jogszabályoknak megfelelően, a mindenkori felügyelet által ellenőrzött módon jártak el – most utólagosan, új értelmezések alapján kénytelenek védekezni. Mind az eljárásrend, mind a visszamenőleges hatály alkotmányossági aggályokat vet fel, emiatt kezdeményezte és tartotta volna jobb megoldásnak a Magyar Bankszövetség, ha a törvényt a Köztársasági Elnök előzetes alkotmánybírósági normakontrollra küldte volna.

A mostani perek megalapozatlanok abból az aspektusból is, hogy az egyoldalú kamatemelések tisztességességét csak az Általános Szerződési Feltételek vizsgálatához kötik, míg egyéb, a szerződés kötelező elemeként szereplő tételeket (például kockázatfeltáró nyilatkozat, a feltételek megértésének közjegyző előtti igazolása) nem tesznek a vizsgálat tárgyává. Az külön érdekesség, hogy az igazán problémás időszakban, 2010 előtt, a jelenleg megkérdőjelezett Általános Szerződési Feltételeket a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jóvá is kellett hagynia, s a banki tevékenységi engedély kiadásának ma is előfeltétele az általános szerződési feltételeket is tartalmazó üzletszabályzat Felügyelethez (MNB) történő benyújtása.

A Kúria jogegységi határozatából a törvénybe átemelt 7 pontos feltételrendszer teljesülésének ellenőrzését úgyszintén csak az aktuális jogi környezet vizsgálatával párhuzamosan lehet elvégezni. Ezen vizsgálat során – miként erre a Kúria Polgári Kollégiumának elnöke is felhívta a figyelmet – a közgazdasági és banküzemtani sajátosságokra is figyelemmel kellene lenni.

A hazai pénzintézetek mindemellett irreálisan szoros határidők nyomása alatt is állnak. A fentiek okán most az egyoldalú kamatemelésekkel kapcsolatos törvényi vélelem megdöntésére indított perek vannak folyamatban. Ezekben 79 bank, takarékszövetkezet és pénzügyi vállalkozás az érintett, amelyek keresetet nyújtottak be a Fővárosi Törvényszéken.

Nem feledkezhetünk el arról sem, hogy az árfolyamrés tisztességtelenségének kimondása gazdaságilag érthetetlen, szakmailag minden korábbi és nemzetközi gyakorlattal szemben álló és az adott időszak szabályozásaival, valamint ellenőrzési gyakorlatával is ellentétes. Bizonyítják ezt a korábbi Felügyeleten és a Magyar Nemzeti Bankban készült szakmai anyagok, elszámolási-, jelentéstételi előírások és például a Kúria tavaly nyári, hasonló ügyben hozott jogerős döntése is. Az árfolyamrést a korábbi jogszabályok a Teljes Hiteldíj-Mutató (THM) képletében is szerepeltetik. Ugyancsak lényeges látni, hogy számos hitelintézetnél az ügyfélnek lehetősége, máshol pedig kötelessége volt devizában teljesíteni az adott havi törlesztőrészletet – ezen esetekben egyértelműen kimutatható az árfolyamrés alkalmazásának szükségszerűsége. A jogszabály ezen pontjával kapcsolatban meg sem nyílt a jogorvoslat lehetősége.

Az elszámolási szabályokat tartalmazó törvénytervezet a Parlament előtt van. A pénzintézetek egy része – annak ellenére, hogy erre jogszabály még nem kötelezi – az MNB által előzetesen megfogalmazott irányelvek alapján számította át a várható kiadás céltartalék-szükségletét.

Napirenden van a hitelek forintosítása is. Itt a bankrendszer álláspontja régóta állandó, ráadásul összhangban van a már új MNB vezetés, illetve a Kúria jogegységi tanácsának álláspontjával: az árfolyamkockázat a hitelszerződések esetén az ügyfelet terheli, hiszen az olcsóbb finanszírozási lehetőségért – a forint hitelekhez képest 8-10-12 százalékos kamatkedvezményért – cserébe saját döntéssel magára vállalta ezt a kockázatot. Így a fentiek miatt nincs jogilag vagy erkölcsileg alátámasztható mód a piacitól eltérő árfolyamon történő forintosításra. Továbbra is ésszerűnek és költséghatékonynak gondoljuk a két művelet (az árfolyamrés és kamatemelés mellett a forintosítás) egy időben való véghezvitelét.

A gazdasági és jogi megfontolások mellett sosem felejtjük el a tényt, hogy minden egyes hitelszerződés mögött egy ember vagy egy egész család története, sorsa, jelene és jövője van. Ez tiszteletet, teljes odafigyelést és együttműködést kíván meg. Megjegyezzük, ez a betéteket megtakarító családokra is igaz. A pénzügyek kiszámíthatósága, biztonsága és jogbiztonsága e téren sem veszélyeztethető! A bankszektor a működésének komplexitását, ezen belül a társadalmilag fontos devizahitelezés kérdését is elkötelezetten kezeli. Jelentős áldozatokat hozott a segítségre szoruló devizahiteles ügyfelek érdekében: a végtörlesztés során az érintett ügyfelek 23 százaléka törlesztett kedvezményes árfolyamon, a Nemzeti Eszközkezelő az ügyfélkör 3 százalékának lakását vette át, az érintett ügyfelek több mint harmada élvezi az árfolyamgát védelmét és kedvezményeit, továbbá az adósok 18 százaléka részesült egyéb banki adósságrendezésben.

A különféle megoldások már eddig is több mint 1000 milliárd forintos extra terhet jelentettek a hitelintézeti ágazatnak. Az újabb elvonás drasztikus következményekkel járhat abban a szektorban, amely 2010 óta folyamatosan veszteséges. Az adatok szerint a nyereség/veszteség szaldó a kétszintű bankrendszer megteremtése óta összességében már most negatív. A kormányzat különadók, tranzakciós illeték és egyéb jogcímeken az elmúlt 5 év alatt 870 milliárd forintot vont el a szektortól. A bankok tulajdonosai tőkepótlásokkal stabilan tartották és tartják magyarországi bankjaikat, hiszen a pénzügyi válság kitörése óta már több mint 1000 milliárd forintos pótlólagos forrást juttattak nekik, így tőkemegfelelésük továbbra is garantálja a stabil, kiszámítható működést.

Ugyanakkor a folytonosan felbukkanó újabb és újabb banki terhek, szabályozások nem csupán versenykorlátozóak, hanem lekötik azt az operációs és szellemi kapacitást, továbbá anyagi forrást is, amivel éppen az ügyfelek érdekében lehetne az információtechnika és egyéb technológiák ugrásszerű fejlődését a pénzügyi eszköztár költségtakarékos, fogyasztóbarát megújítására felhasználni. Ez pedig a magyar lakosságot és vállalkozói szektort egyaránt sújtja.

A bankszektor az egyik legátfogóbban szabályozott ágazat. Mikro- és makroprudenciális felügyeletét korábban a PSZÁF, jelenleg az MNB látja el. Ezáltal biztosítja azt minden kormány, hogy az egyes banki illetve a hitelintézeti szektor egész rendszerének a kockázata alacsony szinten legyen tartható. A bankszektor folyamatosan jogszerűen, a törvény betűjét betartva működött, a devizahitelezés során e tevékenységét a Felügyelet sohasem kifogásolta. Most a devizahitelezés vonatkozásában olyan új szempontokat kérnek a bankokon számon, melyek korábban nem voltak ismertek. Habár a bankszektor közgazdasági és jogi szempontból is vitatja az elszámoltatásával kapcsolatos jogszabályokat, továbbra is a törvény szerint fogja az árfolyamrés és az egyoldalú kamatemelések pontos hatásait visszaszámolni. Az elmúlt években a bankok a lakossági hitelezés területén saját hatáskörben és kormányzati együttműködésekkel is segítették a kialakult helyzet megoldását. A Magyar Bankszövetség minden javaslata szakmai alapon, a törvényesség teljes betartásával került kialakításra, mely a bankok felelősségvállalásának eredményeként a szociális kérdések megoldására is nagy hangsúlyt helyezett. Sosem felejtjük el azt a tényt, hogy minden egyes hitelszerződés mögött egy család sorsa, jelene és jövője van. Ez tiszteletet, odafigyelést és együttműködést kívánt és kíván meg. A túladóztatás és a visszamenőleges jogalkotással megteremtett „elszámoltatás” nemcsak az elmúlt 20 év teljes nyereségét, hanem a szektor tőkéjének az egyharmadát is elviszi. Ezek alapján visszautasítjuk a felelőtlenség, a tisztességtelenség, az érzéketlenség populista célzatú vádjait. Viszont felhívjuk a figyelmet arra, hogy a mértéktelen anyagi és adminisztratív terhekkel sújtott pénzügyi rendszer nem tudja hazánk fejlődését kellően szolgálni. A nem kivéreztetett, egészséges bankszektor nemzeti érdek.

2014. szeptember 18.

Kovács Levente
főtitkár