Hírek, aktualitások

2016. jan. 25.

Bankszövetségi kereset benyújtása a BankAdat ügyében

MAGYAR BANKSZÖVETSÉG

FŐTITKÁRI KÖZLEMÉNY

Bankszövetségi kereset benyújtása a BankAdat ügyében

2016. január 25.

 

A Magyar Bankszövetség ma nyújtotta be hivatalos bírósági keresetét a BankAdat adatbázissal kapcsolatban kiszabott 4 milliárd forint összegű GVH büntetéssel kapcsolatban. A Bankszövetség megerősítette álláspontját, hogy a BankAdathoz kapcsolódóan nem történt jogsértés.

„A keresetben elsődlegesen arra kérjük a Bíróságot, hogy változtassa meg a GVH határozatát és állapítsa meg, hogy nem volt jogsértés.” – nyilatkozta Kovács Levente, a Bankszövetség főtitkára. A szövetség emellett a büntetés végrehajtásának felfüggesztését is kérte.

„Fontosnak tartjuk ismételten hangsúlyozni: a BankAdat rendszer létrehozása az akkori jogi környezetnek megfelelő és szakmailag indokolt volt. Az adatbázisban kizárólag múltra vonatkozó információk kezelése valósult meg. Az Európai Bizottság iránymutatása a horizontális együttműködési megállapodásokra vonatkozóan világos: „Az információcsere csak akkor tekinthető egyértelműen versenykorlátozó célúnak, ha az jövőben tervezett árakra vagy mennyiségekre vonatkozó egyéni adatok versenytársak közötti cseréjében nyilvánul meg.” A BankAdat továbbá soha nem tartalmazott árazási információkat, soha nem tartalmazott ügyféladatokat, ahogyan banktitkokat sem.” – összegezte a főtitkár. A rendszer működése során adatait felhasználták a gazdasági tevékenységgel foglalkozó minisztériumok és más hatóságok is.

A közvélemény tájékoztatására a Magyar Bankszövetség közzétette honlapján a BankAdat teljes adatstruktúráját. Ezzel is teljesen transzparens, nyilvános és egyértelmű formában bemutatva, hogy az adatbázis érzékeny (ügyfél)adatokat sosem tartalmazott.

Kovács Levente
főtitkár
Magyar Bankszövetség

2016. jan. 12.

SAJTÓKÖZLEMÉNY: Szakmailag és jogilag értelmezhetetlen a GVH BankAdattal kapcsolatos büntetése

A Magyar Bankszövetség a mai napon megdöbbenéssel értesült a Gazdasági Versenyhivatal BankAdat témában eljáró tanácsának elmarasztaló döntéséről.

A BankAdat szolgáltatás az egyes bankok portfólió szintű, gyakran és széles körben kommunikált adatait összesítette. Ez a szolgáltatás tette lehetővé, hogy az egyes bankok jogszabály által előírt minősítése, a gazdasági növekedés tervezése, a piaci rések feltárása és új pénzügyi termékek fejlesztése hatékonyan valósuljon meg.

A BankAdat szolgáltatást 2000 nyarán kormányzati igényre alakította ki a magyar bankszektor, a szabályozó hatóságok tudtával, a felügyelet pénzügyi támogatásával és jogkövető szándékkal. Működését a bankfelügyelet adatokkal segítette, kimutatásait a gazdasági kérdésekkel foglalkozó minisztériumok is rendszeresen kérték és felhasználták.

 

A BankAdat rendszerhez hasonló adatbázisok létjogosultságát a Magyar Országgyűlés is elismerte, amikor 2015-ben jogszabályt alkotott, és lehetővé tette, hogy ilyen adatbázist a Magyar Bankszövetség is működtessen.

 

Az adatok között ügyfélszintű, banktitoknak minősülő vagy árazásra vonatkozó információk sohasem szerepeltek.

A GVH eljárás során versenyjogsértés vagy káros piaci hatás sem került bebizonyításra. A BankAdat versenysemleges, sőt működtetése a piaci versenyt segíti. A lakossági és a vállalati ügyfelek az egyre bővülő banki szolgáltatásokon keresztül haszonélvezői voltak ennek a korszerű adatszolgáltatásnak. Mindezeket a versenyjoggal foglalkozó magyar ügyvédi irodák sora és a versenyjogi szempontból Európában mérvadó szervezet (az RBB Economics) szakértői véleménye is megerősítette.

A fentiek alapján a GVH mai döntése jogilag és szakmailag értelmezhetetlen, olyan hibás feltételezéseken és következtetéseken alapul, amelyek figyelmen kívül hagyják a piaci verseny működését.

A büntetést fizető bankszektor és a Magyar Bankszövetség a döntésből eredő kötelezettségeinek eleget tesz, de a döntést elfogadhatatlannak tartja, ezért igénybe fog venni minden hazai és nemzetközi jogorvoslati lehetőséget.

Bízunk abban, hogy a bíróságok a szakmaiság, előítélet-mentesség és pártatlanság talaján a fenti döntést érvényteleníteni fogják.

Budapest , 2016. január 12.

Magyar Bankszövetség

 


 

Dr. Kovács Levente, főtitkár, a GVH tárgyalásán tartott beszéde – 2015. december

 A BankAdat TELJES adatsruktúrája

2015. dec. 11.

Aranykaptár életmű díjak átadása – 2015 december

Az Aranykaptár életmű díjak átadása idén 4. alkalommal történt meg. A Magyar Bankszövetség Elnöksége 2015-ben 2 bankár kollégának ítélte oda az Aranykaptár Kitüntetést – az aktualitásokat is mérlegelve – kiemelkedően eredményes banki, pénzügyi szakmai életútjuk elismeréseként.

A Magyar Bankszövetség Elnöksége az Aranykaptár életmű Kitüntetést adományozza Dr Matthias Kunsch úrnak, a magyarországi kétszintű bankrendszer létrehozásában, kiépítésében betöltött szerepéért. A HVB Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatójaként 2001-től 2005-ig a Magyar Bankszövetség alelnöki tisztségét betöltve aktívan hozzájárult a bankszektor fejlesztéséhez, illetve

Singlovics Béla úrnak, a K&H Bank Felügyelő Bizottsági – korábbi igazgatósági – elnökének a banki közösségben végzett több évtizedes sikeres vezetői munkájáért. Közelgő 70. születésnapja is alkalmat ad szakmai munkájának méltó elismerésére.

2015. december

2015. dec. 1.

2016. november 1-től egységes euró fizetési szabályok és szabványok az Unió minden tagállamában

Alig egy év van még hátra addig, hogy az Európai Unió eurózónához még nem tartozó tagállamai – köztük Magyarország is -, felkészüljenek a SEPA[1] Vég-dátum Rendeletben[2] előírt követelmények teljesítésére. Jövő év november elsejétől az euróban esedékes fizetéseket már csak ezek szerint az egységes szabványok szerint bonyolíthatjuk le. A változások nem csak a pénzforgalmi szolgáltatókat, hanem ügyfeleiket is érintik, ezért érdemes már most  megkezdeni a felkészülést.

 

[1] Single Euro Payments Area, azaz egységes euro pénzforgalmi térség 
2 Rendelet vagy Vég-dátum rendelet: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 260/2012/EU RENDELETE (2012, március 14.) az  euróátutalások és –beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról

 


[1]
                        [1] Single Euro Payments Area, azaz egységes euro pénzforgalmi térség

[2]
                        [2] Rendelet vagy Vég-dátum rendelet: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 260/2012/EU RENDELETE (2012, március 14.) az  euróátutalások és –beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról

2015. nov. 11.

Magáncsőd: pontosan kell kitölteni a kérelmet

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvény (2015. évi CV. tv.) 2015. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény lehetőséget biztosít a fizetési kötelezettségeinek eleget tenni nem tudó adósok fizetőképességének helyreállítására, azaz a magáncsődre. Röviden összefoglaljuk, hogy milyen dokumentumok kitöltésére van szükség a kérelem benyújtásához.

A magáncsőd kezdeményezéséhez az adósnak a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapjáról letölthető kérelmi nyomtatványt körültekintően kell kitöltenie, majd a főhitelezőnél benyújtania. A kérelmi nyomtatványcsomagot akár a főhitelező pénzügyi intézmény is az adós rendelkezésére bocsáthatja.

A magáncsőd eljárás kizárólag a hivatalos kérelmi nyomtatványcsomag hiánytalan kitöltésével, és a szükséges mellékletek csatolásával kezdeményezhető.

A kérelmi nyomtatványcsomag 4 fő részből áll, melyek az alábbiak:

 

Kérelmi csomag fő részei Tartalma
Kezdeményezés – 6 oldal Adósra és adóstársra, valamint az adóssal közös háztartásban élő és egyéb kötelezettekre vonatkozó személyes adatok benyújtására szolgáló űrlapokat tartalmazza.

Ez az űrlap a személyes adatokon túl tartalmazza továbbá a lakhatásul szolgáló ingatlan főbb adatait.

Vagyonleltár – minimum 57 oldal Az adós és adóstárs ingatlan és ingó vagyontárgyainak részletes felsorolását és ismertetését tartalmazza 300.000 forint alatti és feletti bontásban.

A kérelmi nyomtatvány ezen részében szükséges feltüntetni az adós és adóstárs tartozásait, rendszeres bevételeit és kiadásait, az adósságrendezésbe be nem vont vagyontárgyakat és bevételeket, az adós és adóstárs pénzügyi megtakarításait, valamint várományait.

Nyilatkozatok – 35 oldal Az adósságrendezési eljárással kapcsolatos, Are. törvényben szabályozott nyilatkozatok megtételére szolgáló űrlapokat tartalmazza az adós, adóstárs, egyéb kötelezett és közeli hozzátartozók tekintetében.
Csatolandó iratok – minimum 80 oldal Egyedi ügytől függően szükséges a magáncsőd eljáráshoz csatolandó iratok vizsgálata és a kérelmi nyomtatványhoz való mellékelése. Ilyen csatolandó irat lehet pl. az adó-, jövedelemigazolás, adóssal szemben kiállított végrehajtható okiratok, elszámolási törvény szerinti tájékoztató levél, stb. A feltüntetett iratokat az eljárás kezdeményezésekor a kérelmi csomaggal együtt szükséges benyújtani a főhitelező részére.

 

A kitöltéssel kapcsolatban általánosságban kiemelendő, hogy az űrlapokat minden megjelölt helyen dátummal és aláírással szükséges ellátni, valamint fontos a tanúk feltüntetése és aláírása (azzal, hogy nem lehet tanú az adóstárs, az egyéb kötelezett és a hitelező).

A kitöltéshez kapcsolódó részletes tájékoztatás a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján található (www.csodvedelem.gov.hu).

2015. okt. 21.

A fogyasztói hitelek elszámolásának második ciklusa – forint alapú és devizában törlesztett hitelek

Magyar Bankszövetség

 SAJTÓANYAG

 

2015. szeptember 30.

A fogyasztói hitelek elszámolásának második ciklusa – forint alapú és devizában törlesztett hitelek

Évtizedes banki szerződésállományokat mozgató, példa nélküli folyamat zárult a magyar bankszektorban. A bankok a jogszabályok szerint, határidőre, pontosan teljesítették az elszámolást. A folyamat közel egy éves fejlesztési és adminisztratív többletmunkát igényelt. A forintosítás és az elszámolás a bankszektor teljes saját tőkéjének harmadát teszi ki.

A forint alapú és a devizában törlesztett devizahitel szerződések elszámolási tájékoztatójának kiküldése augusztus 1-jén kezdődött meg, és általánosságban szeptember 30-án zárult. Kivételt az a néhány eset jelenthet, ahol a peres eljárások miatt későbbi a véghatáridő – erről azonban minden esetben tájékoztatás található az adott bank honlapján.

Az érintett bankok több hónapos munkával, ütemezetten, nagy erőforrásokkal – a jogszabályok előírásai szerint – készítették elő a személyre szóló tájékoztató levelek kiküldését. Az elszámolás második ciklusában körülbelül 1,8-2 millió darab ügyfélértesítő előállítását kellett megvalósítani.

Ismét felhívjuk a figyelmet, hogy a „nullás” értesítők esetén, – vagyis azon lezárt szerződéssel rendelkező ügyfeleknél, akiknél a törvény alapján nem jár visszatérítés – a hitelintézeteknek nem kell tájékoztatást kiküldeniük. A jogszabály ugyanakkor azt teszi kötelezővé, hogy az elszámolás végrehajtásáról a bankok honlapjukon tájékoztatást helyezzenek ki. Tehát az ügyfelek az online felületeken is figyelemmel kísérhetik a folyamat lezárását. Amennyiben úgy ítélik meg, hogy kapniuk kellett volna értesítést, de ez nem érkezett meg, akkor a banki elszámolás lezárását követő 60 napon belül tudnak bankjuk ügyfélszolgálatán érdeklődni.

Az ősszel végrehajtott elszámolási ciklus a kiküldött levelek darabszámában nagyjából azonos volt a tavaszi, devizahiteles elszámolással. Összegszerűen azonban kevesebb, mivel az egyoldalú kamatemelések aránya a statisztikák szerint alacsonyabb volt, illetve sem a forinthitelek, sem a devizában törlesztett hitelek esetén nem került árfolyamrés alkalmazásra.

Összességében évtizedes banki szerződésállományokat mozgató, példa nélküli folyamat meghatározó lépései zárultak le. Az elszámolás több mint 4 millió hitelszerződést érintett, az operációs és az adminisztratív feladatok több mint 9 hónap túlfeszített munkájával voltak megvalósíthatóak.

A deviza jelzáloghitelek kivezetése és a forint hitelek elszámolása a bankszektor számára összességében 1000 milliárd forintot meghaladó terhet jelent, ami a szektor teljes saját tőkéjének harmadát teszi ki.

Kovács Levente

főtitkár

Magyar Bankszövetség

2015. szept. 24.

Figyelemfelhívás egy aktuális, mobiltelefonos „nyereményjáték” csalással kapcsolatban

Magyar Bankszövetség

FIGYELEMFELHÍVÁS

2015. szeptember 24.

 

Felhívjuk a bankkártya birtokosok figyelmét egy aktuális, telefonos csalássorozatra. Az elmúlt napokban több tucat, sikeresen megvalósított csalási esetről érkezett panasz, több mint 10 magyarországi bankhoz.

Az elkövetők mobiltelefon társaságok hivatalos ügyintézőinek adják ki magukat. „Nyereményjáték” 100 ezer forintot meghaladó, sikeres nyerteseként arra kérik az ügyfelet, hogy töltsön fel egy megadott számhoz tartozó telefonkártyára elektronikusan 10 ezer forint körüli összeget. A feltöltés végrehajtása ellenére az ígért nyereményhez a károsultak természetesen nem jutnak hozzá.

Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy ezekben az esetekben a kártyabirtokos önszántából, szabályos pénzügyi tranzakciót hajt végre a telefonkártya feltöltésével, így a bank részéről nincs lehetőség a tranzakció visszavonására, az összeg visszafizetésére.

Kérjük, a hasonló esetek elkerülése érdekében, nyeremény reményében ne töltsenek fel ismeretlen telefonkártyákat! Bankkártya adataikat pedig fokozott óvatossággal kezeljék, ne adják ki sem telefonos megkeresések, sem közösségi oldalon történő felhívások esetén!

Amennyiben Ön is a csalók áldozatává vált, kérjük, forduljon a rendőrséghez!

 

Kovács Levente

 

Főtitkár

Magyar Bankszövetség

 

2015. szept. 16.

Magáncsőd

Hatályba lépett 2015. szeptember 1-jén a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény, és megkezdte munkáját az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Hivatala keretében működő Családi Csődvédelmi Szolgálat is. Az adósságrendezési eljárás kezdeményezésének feltételeiről, a benyújtandó kérelemről, a vonatkozó jogszabályokról, az eljárással kapcsolatos egyéb fontos tudnivalókról a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján: http://www.csodvedelem.gov.hu lehet információkat találni.

2015. jún. 23.
WP_20150620_19_09_34_Pro

Folyóiratok, magazinok éjszakája 2015. – Iparművészeti Múzeum

Az első alkalommal megrendezett fesztiválon több mint 100 lap szerzőivel és szerkesztőivel lehetett beszélgetni a múzeum első emeleti reprezentatív teremsorában felállított standoknál.

A Gazdaság és Pénzügy folyóirat (Az MBSZ, VOSZ, MGYOSZ, BÉT, KELER közös kiadású szakmai, tudományos lapja.) is képviselte magát az eseményen.

A fesztivál keretében kerekasztal beszélgetésen részt vett a Gazdaság és Pénzügy főszerkesztője, Marsi Erika, és a soproni Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola tanára, Novák Attila továbbá a Magyar Bankszövetség főtitkára, Kovács Levente. A beszélgetésen a pénzügyi kultúráról, a pénzügyi tudatosságról, és magáról a frissen kiadott lapról volt szó.