Tagjaink

TÉSZ
Alapítás:
Cím:
Telefon:
Kék szám::
Fax:
E-mail:
Website:
1993.
1144 Budapest, Zalán u.23.
061/362-6270
-
061/362-6271
mail@tesz.hu
Elnök/Vezérigazgató(k):
Moizs Attila, elnök

Bemutatkozás

Takarékszövetkezetek Országos Érdekképviseleti Szövetsége (TÉSZ)

TEVÉKENYSÉG
A szövetség a tagjai érdekképviseletét ellátó társadalmi szervezet. Védi és képviseli a tagszövetkezetek és ezen keresztül a takarékszövetkezeti tagok érdekeit, segíti a tagok biztonságos, gazdaságos működését, szövetkezeti jogállásának és önállóságának megőrzését.
Szakmai fórumot teremt a szakmai kérdések megvitatására, rendezvényeket, konferenciákat, tanfolyamokat tart, tagjai érdekében kapcsolatokat létesít a hasonló tevékenységet folytató szövetségekkel.
A szövetség figyelemmel kíséri, és tagjai érdekében, képviseletében befolyásolja a tagszervezetek tevékenységére ható gazdasági és jogalkotási folyamatokat, részt vesz az érdekegyeztetésben.
A szövetség a Magyar Köztársaság területére kiterjedően működő társadalmi szervezet, önálló jogi személy, az 1993. december 13-án megtartott alakuló közgyűlés döntésével jött létre, és a Fővárosi Bíróság jegyezte be.
A szövetség munkáját a közgyűlés irányítja, operatív vezető testülete az elnökség.

TÖRTÉNET
A szövetség 1993-ban alakult, jelenlegi taglétszáma 12 takarékszövetkezet. Ezek a takarékszövetkezetek jelentős állománnyal és tőkével rendelkeznek, évről évre nyereségesen és egymást segítve gazdálkodnak. A TÉSZ-nek tagja lehet bármely takarékszövetkezet, amely kész az együttműködésre, és elfogadja az alapszabályt.

STRATÉGIA
A szövetség legfontosabb feladata az érdekképviseleti körébe tartozó takarékszövetkezetek fejlődésének erősítése, hatékony működésük és tevékenységük továbbfejlesztése, a csoport egységes arculatának kialakítása és az együttműködés intenzitásának növelése.
Feladata továbbá, hogy elősegítse tagszövetkezetei pénzintézeti tevékenységének modernizálását – devizaszámlák, forint- és devizakártyák, betétbiztosítás, konzorciális hitelek stb. –, a tevékenység bővítését, valamint a biztonságos működés feltételeinek megteremtését.
Segíti takarékszövetkezetei versenyképességének növelését, a tradicionális lakossági pozíciót megőrző, a kis- és középvállalkozásokat kiszolgáló, az önkormányzatoknak, a helyi társadalom szereplőinek pénzügyi szolgáltatást nyújtó szövetkezeti, hitelintézeti együttműködés megvalósítását.
A takarékszövetkezetek a piaci versenyben való helytállásuk érdekében meghatározott feladatokat csak közösen, együttműködve végezhetnek el.
Ügyfélkapcsolataik alapja a lakossági piac ismerete, a személyre szabott szolgáltatás, a helyismeret, a bizalom és a rugalmasság.