Tagjaink

Keler
Alapítás:
Cím:
Telefon:
Kék szám::
Fax:
E-mail:
Website:
1993
H-1075 Budapest, Asbóth u. 9-11
(36-1) 483-61-00
-
(36-1) 342-35-39
keler@keler.hu
Elnök/Vezérigazgató(k):
LANTOS CSABA, DUDÁS GYÖRGY
A Bank tulajdonosi szerkezete:
OwnerJegyzett tőke
Hazai tulajdonMagyar Nemzeti Bank (MNB)53.33%
Budapesti Értéktőzsde (BÉT)46.67%
Külföldi tulajdon--

Bemutatkozás

A KELER szolgáltatásait direkt módon a magyar értékpapírpiac közvetítő intézményei, azaz a befektetési vállalkozások és befektetési szolgáltatást nyújtó hitelintézetek, illetve az értékpapír-kibocsátók veszik igénybe, de tevékenysége közvetett módon a magyar tőkepiacon jelenlévő valamennyi befektetőt érinti. Az értékpapírpiaci tevékenységen túl a KELER Csoport (KELER Zrt. és KELER KSZF Zrt.) végzi 2010. július 1-jétől a Napi Földgáz és Kapacitás Kereskedelmi Piac (gázpiac) teljes körű elszámolását, valamint 2010. július 20-tól a villamosenergia tőzsdei (HUPX) kereskedés piaci szereplői a KELER Csoporttal, magyar elszámolási rendszeren keresztül is igénybe vehetik az áramtőzsdei tranzakciókhoz kapcsolódó pénzügyi elszámolásokat.

A KELER 2004. január 1-jétől szakosított hitelintézetként végzi tevékenységét.

2009. január 1-től a Tpt. alapján működő KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt., a KELER leányvállalata (tulajdonosai: KELER 74.5 %, Magyar Nemzeti Bank 13.6 % és Budapesti Értéktőzsde 11.9%), végzi a tőzsdei, gázpiaci és árampiaci ügyletek teljesítését biztosító garanciavállalási tevékenységet. A KELER KSZF Kft. 2011. március 31-től zártkörű részvénytársasággá alakult.

Központi értéktári szolgáltatások

A PSZÁF kijelölése alapján a Magyar Köztársaság területén a KELER látja el a központi értéktári feladatokat, melynek keretében többek között vezeti a központi értékpapír-nyilvántartást, ISIN-azonosítót (értékpapír-kódot) allokál a kibocsátott értékpapírokhoz, valamint elvégzi a dematerializált értékpapírok előállításához, nyilvántartásához és törléséhez kapcsolódó feladatokat. A KELER standardizált formában elősegíti az értékpapírokra vonatkozó tulajdonosi jogok (osztalékjog, közgyűlésen történő részvétel stb.) gyakorlását. A KELER kiemelt célja, hogy a jövőben teljes körűen biztosítsa ügyfelei számára a dematerializált értékpapírokkal kapcsolatos eljárásainak elektronikus, interneten keresztüli elérhetőségét és lebonyolítását. Ennek keretében 2010. első felétől lehetővé vált – a KELER honlapjáról elérhető rendszeren keresztül – az ISIN kód elektronikus igénylése.

Értéktári szolgáltatások

A KELER értéktárként vállalja nyomdai úton előállított értékpapírok letéti őrzését és letétkezelését, valamint a kibocsátó megbízása alapján a nyomdai úton előállított értékpapírok kezeléséhez kapcsolódó egyéb feladatokat (szelvényvágás, érvénytelenítés, megsemmisítés).

Tőzsdei azonnali ügyletek elszámolása

A Budapesti Értéktőzsdén, mint koncentrált piacon létrejött tranzakciók adatait a tőzsde naponta átadja a KELER részére annak érdekében, hogy a tőzsdei kereskedők, illetve közvetett módon a végső befektetők kockázatmentesen és költséghatékonyan hozzájuthassanak az üzletkötésből eredő pénzükhöz vagy értékpapírjukhoz. A KELER a tranzakciók elszámolását a multilaterális nettósítás elvén, a részvény szekcióban kereskedett értékpapírok esetében T+3, a hitelpapír szekcióban kereskedett értékpapírok esetében pedig T+2 napi teljesítés mellett végzi. 2009. január 1-jét megelőzően a KELER, azt követően a KELER KSZF vállal pénzügyi garanciát a tőzsdei azonnali ügyletek teljesítésére a klíringtagok vonatkozásában.

Tőzsdei derivatív (határidős és opciós) ügyletek elszámolása

A Budapesti Értéktőzsdén kötött határidős és opciós ügyletek elszámolását szintén a KELER végzi, és az azonnali piachoz hasonlóan 2009. január 1-jét követően a KELER KSZF vállal pénzügyi – meghatározott esetekben fizikai – garanciát az ügyletek teljesülésére a klíringtagok vonatkozásában.

Gázpiaci ügyletek elszámolása

A 2010. július 1-én indult Napi Földgáz és Kapacitás Kereskedelmi Piacon (gázpiac) kötött ügyletek elszámolását szintén a KELER végzi, míg a KELER KSZF vállal pénzügyi garanciát az ügyletek teljesülésére a klíringtagok vonatkozásában.

Árampiaci ügyletek elszámolása

A 2010. július 20-án indult HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piacon (árampiac) kötött ügyletek elszámolását szintén a KELER végzi, míg a KELER KSZF vállal pénzügyi garanciát az ügyletek teljesülésére az árampiaci alklíringtagok vonatkozásában.

Tőzsdén kívüli (OTC) DVP- (delivery versus payment – szállítás fizetés ellenében) elszámolások

A szállítás fizetés ellenében elvű elszámolás lényege, hogy egy ügylet csak akkor kerül teljesítésre, ha a papírok, illetve az ellenértéküket képező pénzeszközök is rendelkezésre állnak az üzletfelek megfelelő számláin, így kiküszöbölhetővé válik a partnerkockázat. A KELER bruttó elven működő DVP-szolgáltatása az OTC piacon az elszámolási partnerek KELER által párosított megbízásain alapul és tartalmazza a fejlett piacokra jellemző un. hold/release mechanizmust. A szolgáltatás keretében a KELER elektronikus ügyfélkapcsolati rendszerén keresztül valós időben biztosít partnerei számára egy, a magyarországi bankközi fizetési rendszert is átfogó, világszínvonalú terméket. Ez a platform szolgál a magyar állampapír-piaci forgalom túlnyomó többségének elszámolására is.

 Pénzforgalom

A KELER korlátozott pénzforgalmi szolgáltatásokat biztosít számlatulajdonosai részére az értékpapírügyletek és derivatív tőzsdeügyletek pénzoldali elszámolására, valamint az értékpapírokból származó kifizetések teljesítésére.

 Nemzetközi elszámolás

A KELER külföldi számlakapcsolatai révén úgynevezett cross-border elszámolási, valamint társasági esemény kezelési szolgáltatásokat nyújt mind a hazai befektetők külföldi értékpapírokba, mind pedig a külföldi befektetők magyar értékpapírokba történő befektetéseire vonatkozóan. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) és a Deutsche Börse AG együttműködése révén a BÉT tagjainak előnyös lehetősége nyílt a Deutsche Börse tagságának megszerzésére, egyben a XETRA kereskedési rendszerben közvetlenül történő ügyletkötésre. Ezzel összefüggésben, a KELER közvetlen számlakapcsolatot létesített az ügyletek elszámolását központi értéktárként végző Clearstream Banking Frankfurttal, valamint a KELER részére a klíring- és elszámolási szolgáltatást közvetítői minőségben nyújtó letétkezelési és klíringszolgáltatóval, a Citibank Frankfurttal. Németországi partnerei közreműködésével a KELER közvetlen szolgáltatást kínál ügyfeleinek a XETRA-n kötött értékpapírügyletek klíringjére és elszámolására.

 Részvénykönyv-vezetés

A magyarországi részvénykibocsátók részére a KELER a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény felhatalmazása alapján megbízási szerződés keretében részvénykönyv-vezetési, valamint osztalékfizetési és közgyűlés-lebonyolítási szolgáltatásokat nyújt.

 Egyéb szolgáltatások

A KELER ügyfeleinek lehetősége van a számláikon nyilvántartott értékpapírok valós időben történő transzferálására és különböző célú zárolására. A KELER értékpapír-kölcsönzési rendszert működtet, amelynek segítségével partnerei likviditáshoz juthatnak és portfoliójukon többletbevételt érhetnek el.

HÁTTÉRTEVÉKENYSÉGEK

Informatika

A KELER informatikai hátterének megbízható működése és az alkalmazott technológia ismerete a magyar tőkepiac sikeres működésének egyik alapvető feltétele. Ennek megfelelően az IT terület arra törekszik, hogy folyamatos fejlesztésekkel tovább növelje a szolgáltatás színvonalát. 2011-ben a rendszereink rendelkezésre állása a KELER esetében 99,908% volt.

 Kockázatkezelés

Az elszámolás során a KELER célja, hogy minimalizálja a piaci szereplők tranzakcióinak elszámolási kockázatát, illetve semlegesítse az elszámolások központi jellegéből fakadó rendszerkockázatot. A KELER KSZF biztosítja, hogy a klíringtagsági rendszerben csak megfelelő tőkeerővel és erőforrásokkal rendelkező, prudensen működő piaci szereplők vegyenek részt, amelyek mindenkor, időben képesek teljesíteni az elszámolásokból fakadó pénzügyi kötelezettségüket. A KELER KSZF a garantált ügyletek teljesítésének biztosítása érdekében garanciarendszert működtet, és a számított kockázatok fedezésére biztosítékot képeztet klíringtagjaival, , ill. alklíringtagjaival, amely óvadékul szolgál a teljesítéshez.